ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวครูอีสานดอทคอมแผนที่การแข่งขัน 4 อำเภอสถานที่การแข่งขัน


รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
14 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคาร 8 ชั้น 4
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
 

1 - 21

22 - 41

42-61
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
ห้องประชุมมอนเตสซอรี
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
ศาลาทรงไทย
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
อาคารอเนกประสงค์
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคาร 8 ชั้น 1
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคาร 8 ชั้น 1
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคาร 8 ชั้น 1
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ห้องประชุมจานทองกวาว
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
หอประชุม เฉลิมพระกียติ
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
 

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคารโดม
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
อาคารบ้านสี่แยก (ห้องสมุด)
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
อาคารบ้านหนองตาสา (อเนกประสงค์)
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
อาคารบ้านโนนขาม (อาคารประถมศึกษา)
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
อาคาร 5 ห้อง 521
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
อาคาร 5 ห้อง 524
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
อาคาร 1 ห้อง 122
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
เวทีอาคารจอน แอนด์ ปอนด์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)
โดมหน้าอาคารเรียน
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
เวทีอาคารเอนกประสงค์ใหม่
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
เวทีชั่วคราวโรงอาหาร
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ ปั้มบางจาก
เวทีห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ ปั้มบางจาก อ.กันทรลักษ์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

1 - 21

22 - 41

42 - 61
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านผือ
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
อาคาร 2 ชั้น 1 ป.1, ป.2 และ ป.5
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
อาคารอนุบาล อนุบาล 1/อนุบาล2 -และอนุบาล3
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
อาคารมัธยม ม.1, ม.2 และม.3
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
อาคารประชาเนรมิต ชั้น 2 ป.3 และ ป.4
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
อาคารประชาเนรมิต ชั้น 2 ป.5 และ ป.6
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ100 ปี
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
อาคาร 4 ชั้นล่าง (แสดง) อาคาร 4 ชั้น 2 ป.5 และ ป.6 (แต่งตัว)
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านปุน
อาคาร 2 ป2/1 และ ป.2/2
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านปุน
อาคาร 3 ห้องมอนเตสซอรี่ ป.1 และ ป.2
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านปุน
อาคาร 1ชั้น 2 ห้องป.3 และ ป.4
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
74 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (เขตอำเภอไพรบึง)
อาคาร 1 ห้อง 1202 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
75 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (เขตอำเภอไพรบึง)
อาคาร 1 ห้อง 1202 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
79 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (เขตอำเภอไพรบึง)
อาคาร 1 ห้อง 1205 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
80 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (เขตอำเภอไพรบึง)
อาคาร 1 ห้อง 1205 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
81 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (เขตอำเภอไพรบึง)
อาคาร 1 ห้อง 1205 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
84 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (เขตอำเภอไพรบึง)
อาคาร 1 ห้อง 1206 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
97 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคารห้องสมุด
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
98 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 3
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 3
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคารห้องสมุด
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

1 - 61
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (เขตอำเภอไพรบึง)
อาคาร 1 ห้อง 1204 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (เขตอำเภอไพรบึง)
อาคาร 1 ห้อง 1204 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (เขตอำเภอไพรบึง)
อาคาร 1ห้อง 1208 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (เขตอำเภอไพรบึง)
อาคาร 1 ห้อง 1208 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
อาคาร 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. เป็นต้นไป
128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
อาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. เป็นต้นไป
135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
ใต้ถุนอาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. เป็นต้นไป
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีใต้ถุน อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีสนามฟุตบอล
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีโรงอาหาร
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อาคาร 5 ราชาวดี
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ศาลาไทย
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีใต้ถุน อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีสนามฟุตบอล
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีโรงอาหาร
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อาคาร 5 ราชาวดี
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ศาลาไทย
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
หอประชุมใหญ่ กันเกรา
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
หอประชุมภูฝ้าย
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
หอประชุมภูฝ้าย
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 61
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
หอประชุม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 61
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
อาคารโดม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 61
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
หอประชุม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 61
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
อาคารโดม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 61
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
หอประชุม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 61
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
อาคารโดม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
อาคาร 8 ชั้น 4
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
อาคาร 8 ชั้น 4
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
อาคาร 8 ชั้น 4
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
หอประชุมลำดวน
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1 - 61
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
หอประชุมลำดวน
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อาคาร 2 ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อาคาร 2 ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.
752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

1 - 61
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อาคาร 2 ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. - 12.00 น.

แผนที่แข่งขัน


แสดงข้อมูลตัวเลือก

ที่พัก


ที่
ประเภท
โรงเรียน/วัด
จำนวนรับ
ระยะทางถึง
จอง
จังหวัด
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์
1
วัดบ้านเดียงตะวันตก
6032 Rural Rd, ตำบล เวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
67 กม.
3 กม.
30 กม.
65 กม.
25 กม.
2
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
60 กม.
1 กม.
25 กม.
25 กม.
25 กม.
จองเต็ม !!
3
บ้านหนองหญ้าลาด
หมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 69 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
65 กม.
1 กม.
24 กม.
30 กม.
20 กม.
จองเต็ม !!
4
บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 85 คน ว่าง 15 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน ว่าง 20 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 42 คน ว่าง 58 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
60 กม.
15 กม.
35 กม.
20 กม.
20 กม.
5
บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
ตำบลตระกาจ. อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 50 คน
63 กม.
24 กม.
41 กม.
26 กม.
23 กม.
6
บ้านเดียง(พลีศึกษา)
229 หมู่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 150 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 150 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 150 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 13 คน ว่าง 137 คน
68 กม.
3 กม.
30 กม.
30 กม.
20 กม.
7
บ้านทุ่งโพธิ์
หมู่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 160 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 160 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 160 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 130 คน ว่าง 30 คน
75 กม.
15 กม.
41 กม.
42 กม.
20 กม.
8
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 90 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
68 กม.
8 กม.
40 กม.
38 กม.
28 กม.
9
โรงเรียนบ้านโนนจิก
ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 27 คน ว่าง 3 คน
65 กม.
9 กม.
30 กม.
15 กม.
20 กม.
10
บ้านบึงมะลู
249 หมู่ 1 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 96 คน ว่าง 54 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 144 คน ว่าง 6 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 147 คน ว่าง 3 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 110 คน
98 กม.
16 กม.
40 กม.
42 กม.
48 กม.
11
บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
หมู่ 2 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 135 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 116 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 70 คน
77 กม.
17 กม.
47 กม.
50 กม.
36 กม.
12
บ้านหนองเม็กพิทยา
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 45 คน ว่าง 15 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 30 คน
88 กม.
22 กม.
40 กม.
50 กม.
46 กม.
13
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ม.7 บ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
72 กม.
9 กม.
50 กม.
35 กม.
43 กม.
จองเต็ม !!
14
บ้านปะทาย
ม.3 บ้านปะทาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 78 คน ว่าง 2 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
73 กม.
10 กม.
54 กม.
36 กม.
44 กม.
รับสูงสุดแล้ว !!
15
บ้านจานเลียว
ม.4 บ้านจานเลียว ต.เมือง อ.กันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 29 คน ว่าง 11 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 38 คน ว่าง 2 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 10 คน
70 กม.
7 กม.
48 กม.
33 กม.
41 กม.
16
บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ม.๕ บ้านน้ำเย็น ต.เมือง อ.กันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
66 กม.
3 กม.
44 กม.
29 กม.
37 กม.
จองเต็ม !!
17
บ้านโดนอาว
ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 155 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 155 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 155 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 115 คน
77 กม.
17 กม.
27 กม.
47 กม.
37 กม.
18
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
78 กม.
15 กม.
51 กม.
35 กม.
18 กม.
19
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
หมู่ 14 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 63 คน
81 กม.
16 กม.
40 กม.
42 กม.
15 กม.
20
บ้านไร่เจริญ
ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 55 คน ว่าง 25 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 75 คน
69 กม.
23 กม.
50 กม.
34 กม.
12 กม.
21
บ้านโนนสำราญ
หมู่ 1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 190 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 175 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 190 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 200 คน
95 กม.
35 กม.
60 กม.
68 กม.
54 กม.
ที่
ประเภท
โรงเรียน/วัด
จำนวนรับ
ระยะทางถึง
จอง
จังหวัด
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์
1
บ้านโพธิ์กระมัล
ตำบลโพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 37 คน ว่าง 3 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
64 กม.
38 กม.
5 กม.
33 กม.
46 กม.
2
บ้านกระมัลพัฒนา
ตำบลโพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 20 คน
64 กม.
38 กม.
6 กม.
33 กม.
46 กม.
3
บ้านตาหมื่น
ตำบลโพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 13 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 20 คน
57 กม.
38 กม.
6 กม.
33 กม.
46 กม.
4
บ้านหนองจิก
ตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 20 คน
59 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
5
บ้านกุดนาแก้ว
ตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 28 คน ว่าง 2 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
64 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
6
บ้านหนองใหญ่
ตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 8 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
64 กม.
38 กม.
6 กม.
33 กม.
46 กม.
7
บ้านภูทอง
ตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
64 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
8
บ้านชำเขียน
ตำบลไพร อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 9 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 9 คน
64 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
9
บ้านกราม
ตำบลไพร อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 147 คน ว่าง 3 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 147 คน ว่าง 3 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 120 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 150 คน
64 กม.
38 กม.
6 กม.
33 กม.
46 กม.
10
บ้านพอกบำรุงวิทยา
ตำบลไพร อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 9 คน
64 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
11
บ้านปุนวิทยา
ตำบลไพร อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 19 คน ว่าง 1 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 3 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 3 คน
64 กม.
38 กม.
7 กม.
33 กม.
46 กม.
12
บ้านกันตรวจห้วย
หมู่ 1 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 20 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
67 กม.
35 กม.
7 กม.
37 กม.
58 กม.
13
บ้านหนองผือ
ตำบล ห้วยจันทร์ อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 13 คน ว่าง 27 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 13 คน ว่าง 27 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
72 กม.
36 กม.
8 กม.
45 กม.
62 กม.
14
หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยจันทร์
11 ธันวาคม 2562 จอง 16 คน ว่าง 44 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 14 คน ว่าง 46 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
72 กม.
37 กม.
12 กม.
57 กม.
57 กม.
15
บ้านตาเอก
ม.8 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 77 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 72 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 28 คน ว่าง 42 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 70 คน
65 กม.
32 กม.
8 กม.
32 กม.
45 กม.
16
บ้านตานวน
หมู่ที่ 3 บ้านตานวน ตำบลกันทรอม อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 10 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 10 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 10 คน
69 กม.
42 กม.
14 กม.
41 กม.
57 กม.
17
บ้านกันทรอม
หมู่ที่ 1 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 24 คน ว่าง 36 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
65 กม.
46 กม.
12 กม.
32 กม.
63 กม.
18
บ้านกันทรอมน้อย
หมู่ที่ 6ตำบลกันทรอม อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 10 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 3 คน ว่าง 27 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
76 กม.
60 กม.
14 กม.
61 กม.
67 กม.
19
บ้านจองกอ
หมู่ที่ 2 ตำบลกันทรอม
70 กม.
44 กม.
14 กม.
42 กม.
60 กม.
20
บ้านอาราง
หมู่1 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 15 คน ว่าง 35 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
60 กม.
20 กม.
5 กม.
38 กม.
49 กม.
21
บ้านดอนข่า
ตำบลพราน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 96 คน ว่าง 4 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 98 คน ว่าง 2 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 70 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
65 กม.
25 กม.
6 กม.
40 กม.
40 กม.
22
บ้านม่วงแยก
ตำบลพราน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 26 คน ว่าง 4 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 8 คน ว่าง 22 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
65 กม.
25 กม.
6 กม.
40 กม.
40 กม.
23
บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
หมู่2. ต.พรานอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเก
11 ธันวาคม 2562 จอง 75 คน ว่าง 25 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน ว่าง 40 คน
65 กม.
18 กม.
8 กม.
38 กม.
52 กม.
24
บ้านโนนแฝก
หมู่ที่ 4 บ้านโนนแฝก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 21 คน ว่าง 59 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 30 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 8 คน ว่าง 72 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
73 กม.
25 กม.
16 กม.
37 กม.
41 กม.
25
มัธยมบักดองวิทยา
ม.4 บ้านบักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
71 กม.
33 กม.
9 กม.
39 กม.
57 กม.
26
วัดบักดอง
ม.3 บ้านบักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
70 กม.
32 กม.
8 กม.
38 กม.
56 กม.
27
วัดหลักหิน
ม.2 บ้านบักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 19 คน ว่าง 81 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 80 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
70 กม.
32 กม.
8 กม.
38 กม.
56 กม.
28
บ้านขุนหาญ
หมู่ 9 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 99 คน ว่าง 1 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 97 คน ว่าง 3 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 35 คน ว่าง 65 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
63 กม.
37 กม.
6 กม.
32 กม.
45 กม.
29
วัดป่าประชาสามัคคี
หมู่ 1 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 88 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 88 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 88 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
64 กม.
38 กม.
7 กม.
33 กม.
46 กม.
30
วัดไตรราษฎร์สามัคคี
หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
48 กม.
35 กม.
12 กม.
40 กม.
60 กม.
31
วัดจะเนียว
ตำบลกระหวัน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 22 คน ว่าง 28 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 23 คน ว่าง 27 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
60 กม.
38 กม.
3 กม.
33 กม.
46 กม.
32
วัดโพธ็น้อย
ตำบลกระหวัน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 38 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 37 คน ว่าง 13 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 6 คน ว่าง 44 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
60 กม.
38 กม.
3 กม.
33 กม.
46 กม.
33
วัดบ้านโนนสูง
ตำบลโนนสูง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 14 คน ว่าง 36 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
62 กม.
38 กม.
3 กม.
33 กม.
46 กม.
34
วัดโคกระเวียง
ตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 43 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
57 กม.
38 กม.
3 กม.
33 กม.
46 กม.
35
วัดศรีขุนหาญ
ตำบลสิ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 41 คน ว่าง 19 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
60 กม.
38 กม.
3 กม.
33 กม.
46 กม.
36
โรงแรมอมรเทพ
หมู่4 ต.สิ อ.ขุนหาญ
60 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
ติดต่อโดยตรง
37
โรงแรมกระดังงา
หมู่4 ต.สิ อ.ขุนหาญ
100 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
ติดต่อโดยตรง
38
จุฑามาศรีสอร์ท
หมู่3 ต.สิ อ.ขุนหาญ
60 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
ติดต่อโดยตรง
39
ภิชภูลรีสอร์ท
หมู่ 4 ต.สิ อ.ขุนหาญ
50 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
60 กม.
38 กม.
6 กม.
36 กม.
54 กม.
ติดต่อโดยตรง
40
เรือนไม้สักรีสอร์ท
หมู่ 6 ต.สิ อ.ขุนหาญ
30 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
60 กม.
38 กม.
6 กม.
36 กม.
54 กม.
ติดต่อโดยตรง
41
วัดบ้านดู่
หมู่ 2 บ้านดู่ ตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ
64 กม.
37 กม.
6 กม.
32 กม.
45 กม.
42
วัดบ้านกันทรอมใต้
หมู่ 4 ตำบลกันทรอม อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 95 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
66 กม.
47 กม.
13 กม.
33 กม.
49 กม.
43
วัดกันทรอมใต้
หมู่4 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
66 กม.
47 กม.
13 กม.
33 กม.
49 กม.
44
เทศบาลตำลโนนสูง
ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
67 กม.
29 กม.
4 กม.
33 กม.
50 กม.
45
เทศบาลตำบลขุนหาญ
หมู่ที่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
60 กม.
24 กม.
0 กม.
29 กม.
46 กม.
46
บ้านกระทิง
ตำบลสิ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 22 คน ว่าง 3 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
64 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
47
บ้านโนนอ้อ
ตำบลสิ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 16 คน ว่าง 4 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
58 กม.
38 กม.
2 กม.
33 กม.
46 กม.
48
โรงเรียนบ้านโนนสูง
หมู่1 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
60 กม.
1 กม.
30 กม.
20 กม.
42 กม.
49
บ้านกระหวัน
หมู่ที่ 4 ตำบลกระหวัน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 15 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 15 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 15 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 15 คน
59 กม.
40 กม.
5 กม.
30 กม.
49 กม.
50
บัานกันจด
หมู่ที่ 11 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 35 คน ว่าง 5 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 15 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
59 กม.
30 กม.
7 กม.
21 กม.
38 กม.
51
บ้านเดื่อ
หมู่ที่ 2 ตำบลกระหวัน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 26 คน ว่าง 4 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 21 คน ว่าง 9 คน
60 กม.
30 กม.
7 กม.
21 กม.
38 กม.
52
บ้านระหาร
หมู่ที่ 3 ตำบลกระหวัน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 82 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 48 คน ว่าง 32 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
58 กม.
37 กม.
8 กม.
39 กม.
45 กม.
53
บ้านพยอม
ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 16 คน ว่าง 64 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 51 คน ว่าง 29 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
59 กม.
48 กม.
23 กม.
40 กม.
54 กม.
54
บ้านโคกระเวียง
หมู่ที่ 3 ตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 62 คน ว่าง 38 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 68 คน ว่าง 32 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 14 คน ว่าง 86 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
58 กม.
38 กม.
8 กม.
29 กม.
56 กม.
55
บ้านดู่
หมู่ 2 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 45 คน ว่าง 5 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
64 กม.
37 กม.
6 กม.
32 กม.
45 กม.
56
บ้านโพธิ์กระสังข์
หมู่ที่2 บ้านโพธิ์กระสังข์ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 36 คน ว่าง 164 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 180 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 200 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 200 คน
63 กม.
40 กม.
10 กม.
45 กม.
55 กม.
57
บ้านซำ
หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 70 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 70 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 70 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
48 กม.
35 กม.
12 กม.
40 กม.
60 กม.
58
บ้านสดำ
หมู่ที่ 13 บ้านสดำ
11 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 25 คน
62 กม.
42 กม.
12 กม.
42 กม.
57 กม.
59
บ้านหนองคู
ม.14 ต.โพธิ์กระสังข์
60 กม.
40 กม.
13 กม.
40 กม.
50 กม.
60
บ้านบักดอง
ตำบลบักดอง
11 ธันวาคม 2562 จอง 43 คน ว่าง 17 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 39 คน ว่าง 21 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
70 กม.
32 กม.
8 กม.
38 กม.
56 กม.
61
บ้านหนองบัวเรณ
ตำบลบักดอง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 6 คน ว่าง 44 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
74 กม.
36 กม.
12 กม.
42 กม.
60 กม.
62
บ้านตาเส็ด
ตำบลบักดอง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 14 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
72 กม.
34 กม.
10 กม.
40 กม.
58 กม.
63
บ้านตาปรก
29 ม.14 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 46 คน ว่าง 4 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 45 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
65 กม.
25 กม.
5 กม.
35 กม.
54 กม.
64
บ้านกระเจา
บ้านกระเจา ตำบลโนนสูง
68 กม.
39 กม.
5 กม.
39 กม.
58 กม.
65
บ้านหนองบัว
ม.6 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
75 กม.
40 กม.
5 กม.
50 กม.
63 กม.
66
บ้านภูดินพัฒนา
ตำบลบักดอง อ.ขุนหาญ
78 กม.
38 กม.
20 กม.
33 กม.
46 กม.
ที่
ประเภท
โรงเรียน/วัด
จำนวนรับ
ระยะทางถึง
จอง
จังหวัด
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์
1
บ้านตูม
ต.ตูม
11 ธันวาคม 2562 จอง 93 คน ว่าง 7 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 49 คน ว่าง 51 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
38 กม.
33 กม.
0 กม.
8 กม.
30 กม.
2
บ้านสะพุง
ต.สะพุง
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 16 คน ว่าง 4 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 9 คน
38 กม.
35 กม.
0 กม.
8 กม.
0 กม.
3
บ้านจานบัว
ต.เสื่องข้าว
11 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 5 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 5 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
60 กม.
40 กม.
0 กม.
11 กม.
0 กม.
4
บ้านทุ่งสว่าง
ต.สะพุง
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
36 กม.
34 กม.
0 กม.
35 กม.
0 กม.
จองเต็ม !!
5
บ้านหนองปิงโปง
ต.เสื่องข้าว
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
46 กม.
30 กม.
0 กม.
14 กม.
0 กม.
จองเต็ม !!
6
บ้านเสื่องข้าว
ต.เสื่องข้าว
11 ธันวาคม 2562 จอง 27 คน ว่าง 3 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 5 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
50 กม.
35 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
7
บ้านกระหวัน
ต.สระเยาว์
46 กม.
30 กม.
0 กม.
13 กม.
0 กม.
8
บ้านศรีแก้ว
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
9
อนุบาลศรีรัตนะ
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 58 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 45 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 38 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 19 คน
35 กม.
22 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
10
บ้านหนองรุง
ต.ศรีโนนงาม
11 ธันวาคม 2562 จอง 24 คน ว่าง 1 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 22 คน ว่าง 3 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 13 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
45 กม.
35 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
11
บ้านโนนแก
ต.ศรีโนนงาม
50 กม.
30 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
12
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ต.ศรีโนนงาม
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 10 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
43 กม.
35 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
13
บ้านตระกาจ
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 27 คน ว่าง 3 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 23 คน ว่าง 7 คน
42 กม.
20 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
14
บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ต.ศรีโนนงาม
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 46 คน ว่าง 4 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 47 คน ว่าง 3 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 47 คน ว่าง 3 คน
45 กม.
26 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
15
บ้านตาแบน
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 31 คน ว่าง 9 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 20 คน
43 กม.
23 กม.
0 กม.
3 กม.
0 กม.
16
บ้านสลับ
ต.สระเยาว์
11 ธันวาคม 2562 จอง 35 คน ว่าง 15 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 10 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
43 กม.
32 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
17
บ้านขนาด
ต.สระเยาว์
48 กม.
34 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
18
บ้านตายู(อสพป.32)
ต.สระเยาว์
45 กม.
34 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
19
บ้านหนองบัวทอง
ต.สระเยาว์
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 20 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 48 คน ว่าง 2 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 48 คน ว่าง 2 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 20 คน
45 กม.
34 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
20
บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ต.พิงพวย
11 ธันวาคม 2562 จอง 300 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 296 คน ว่าง 4 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 88 คน ว่าง 212 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 260 คน
45 กม.
24 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
21
บ้านศิลาทอง
ต.พิงพวย
11 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 25 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 18 คน ว่าง 12 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 18 คน ว่าง 12 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
35 กม.
25 กม.
0 กม.
7 กม.
0 กม.
22
บ้านบกห้วยโนน
ต.พิงพวย
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
48 กม.
30 กม.
0 กม.
8 กม.
0 กม.
จองเต็ม !!
23
บ้านตระกวน
ต.พิงพวย
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 10 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
42 กม.
25 กม.
0 กม.
6 กม.
0 กม.
24
บ้านหนองสังข์
ต.พิงพวย
55 กม.
34 กม.
0 กม.
12 กม.
0 กม.
25
วัดบ้านศรีแก้ว
ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 40 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 40 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 40 คน
40 กม.
24 กม.
30 กม.
2 กม.
40 กม.
26
วัดบ้านศรีแก้ว
ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
40 กม.
24 กม.
30 กม.
2 กม.
40 กม.
27
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 142 คน ว่าง 8 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 150 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 141 คน ว่าง 9 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 150 คน
45 กม.
26 กม.
0 กม.
4 กม.
0 กม.
28
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีรัตนะบ้านจอกทุ่งระวี
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
35 กม.
24 กม.
0 กม.
5 กม.
0 กม.
29
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีรัตนะบ้านสำโรงระวี
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 8 คน ว่าง 2 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
35 กม.
25 กม.
0 กม.
2 กม.
0 กม.
30
โรงเรียนบ้านภูเงิน อบต.ภูเงิน
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 55 คน ว่าง 25 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
50 กม.
15 กม.
0 กม.
10 กม.
0 กม.
31
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ต.ตูม
35 กม.
32 กม.
0 กม.
11 กม.
0 กม.
รับสูงสุดแล้ว !!
32
วัดบ้านภูคำ
ต.ภูเงิน
42 กม.
21 กม.
26 กม.
9 กม.
23 กม.
33
ศาลาประชาคมบ้านสันติสุข
บ้านสันติสุข ต.ภูเงิน
43 กม.
20 กม.
25 กม.
10 กม.
22 กม.
34
วัดบ้านภูเงิน
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
46 กม.
18 กม.
23 กม.
11 กม.
21 กม.
35
วัดบ้านภูคำ
ต.ภูเงิน
42 กม.
21 กม.
26 กม.
9 กม.
23 กม.
36
ศาลาประชาคม บ้านทางโค้ง
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
43 กม.
21 กม.
0 กม.
12 กม.
0 กม.
37
ที่ทำการกำนัน
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 8 คน ว่าง 2 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
45 กม.
23 กม.
30 กม.
12 กม.
20 กม.
38
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางโค้งใต้
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
46 กม.
18 กม.
23 กม.
12 กม.
21 กม.
39
ศาลาประชาคมบ้านภูเงิน
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
46 กม.
18 กม.
23 กม.
12 กม.
21 กม.
40
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนา
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
52 กม.
18 กม.
0 กม.
15 กม.
0 กม.
41
ศาลาประชาคมบ้านบูรพา
ต.ภูเงิน
47 กม.
18 กม.
0 กม.
15 กม.
0 กม.
42
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 140 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน ว่าง 90 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 110 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 130 คน
40 กม.
24 กม.
0 กม.
3 กม.
0 กม.
43
วักบ้านสำโรงระวี
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 28 คน ว่าง 12 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 18 คน ว่าง 22 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
38 กม.
23 กม.
0 กม.
1 กม.
0 กม.
44
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง(วัดบ้านจอก)
ต.สะพุง
11 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 4 คน ว่าง 56 คน
34 กม.
24 กม.
0 กม.
2 กม.
0 กม.
45
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนั จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 23 คน ว่าง 17 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
43 กม.
25 กม.
0 กม.
2 กม.
0 กม.
46
โรงเรียนบ้านปุน
ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 96 คน ว่าง 34 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 111 คน ว่าง 19 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 117 คน ว่าง 13 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 34 คน ว่าง 96 คน
44 กม.
20 กม.
25 กม.
2 กม.
30 กม.
ที่
ประเภท
โรงเรียน/วัด
จำนวนรับ
ระยะทางถึง
จอง
จังหวัด
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์
1
บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
หมู่ที่ 4 บ้านแดง ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 44 คน ว่าง 36 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 40 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 44 คน ว่าง 36 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 24 คน ว่าง 56 คน
66 กม.
34 กม.
33 กม.
44 กม.
4 กม.
2
บ้านเขวาธะนัง
บ้านเขวาธะนัง ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 41 คน ว่าง 9 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 42 คน ว่าง 8 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 45 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
63 กม.
39 กม.
62 กม.
22 กม.
12 กม.
3
บ้านโนนจักจั่น
หมู่ 4 บ้านโนนจักจั่น ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 8 คน ว่าง 72 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 40 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
69 กม.
39 กม.
62 กม.
55 กม.
4 กม.
4
บ้านหนองหว้า
หมู่ 12 บ้านหนองหว้าน้อย ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 87 คน ว่าง 13 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
70 กม.
30 กม.
53 กม.
38 กม.
12 กม.
5
บ้านเพ็ก
หมู่ 5 บ้านเพ็ก ต.หนองหว้ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 35 คน ว่าง 55 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 90 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 79 คน ว่าง 11 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 70 คน ว่าง 20 คน
76 กม.
28 กม.
54 กม.
38 กม.
7 กม.
6
บ้านหนองบัวใหญ่
บ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 31 คน ว่าง 49 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 64 คน ว่าง 16 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 75 คน ว่าง 5 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 30 คน
70 กม.
35 กม.
58 กม.
30 กม.
3 กม.
7
บ้านท่าคล้อ
หมู่ 1 บ้ายท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 79 คน ว่าง 71 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 135 คน ว่าง 15 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 100 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 100 คน
83 กม.
31 กม.
41 กม.
45 กม.
9 กม.
8
บ้านหนองคับคา
บ้านหนองคับคา ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 25 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
86 กม.
35 กม.
64 กม.
48 กม.
12 กม.
9
บ้านโนนสำโรง
บ้านโนนสำโรง ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 35 คน ว่าง 45 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
80 กม.
34 กม.
58 กม.
52 กม.
6 กม.
10
ปลายฟ้ารีสอร์ท
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
32 คน
ห้องพัก :16 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
58 กม.
28 กม.
46 กม.
30 กม.
24 กม.
ติดต่อโดยตรง
11
บานบุรี
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
45 คน
ห้องพัก :16 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
68 กม.
28 กม.
46 กม.
30 กม.
31 กม.
ติดต่อโดยตรง
12
กล้วยไม้รีสอร์ท
ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
30 คน
ห้องพัก :14 ห้อง
ราคา :450 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
68 กม.
18 กม.
46 กม.
31 กม.
16 กม.
ติดต่อโดยตรง
13
เบญจลักษ์รีสอร์ท
ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีะเกษ
30 คน
ห้องพัก :7 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
65 กม.
33 กม.
54 กม.
21 กม.
9 กม.
ติดต่อโดยตรง
14
โฮมสเตย์ แม่นงคราญ สิงห์คำ
42 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
15
เรือนรักรีสอร์ท
ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
32 คน
ห้องพัก :16 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
66 กม.
26 กม.
44 กม.
28 กม.
19 กม.
ติดต่อโดยตรง
16
น้ำฝนรีสอร์ท
ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
30 คน
ห้องพัก :12 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
67 กม.
35 กม.
54 กม.
21 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
17
ภูอิงชารีสอร์ท
194 หมู่5 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
24 คน
ห้องพัก :8 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
68 กม.
0 กม.
46 กม.
30 กม.
25 กม.
ติดต่อโดยตรง
18
กอดกันทรลักษ์วิล
บ้านป่าไม้พัฒนา ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
20 คน
ห้องพัก :9 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
68 กม.
1 กม.
44 กม.
28 กม.
26 กม.
ติดต่อโดยตรง
19
โฮมสเตย์ แม่คำปิ่น
53 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต. หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
20
โฮมสเตย์ แม่มานิด
เลขที่ 40 หมู่ที่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
21
โฮมสเตย์ แม่มะลิ
เลขที่ 6 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
22
โฮมสเตย์ ศรัญรัชต์
61 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
8 กม.
ติดต่อโดยตรง
23
โฮมสเตย์ นายเหลียน
67 หมู่2 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
24
โฮมสเตย์ นางนิตยา
22/1 หมู่่2 บ้านหองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
25
โฮมสเตย์ นางทองใบ
76 หมู่ 2 บ้านนองงูเหลือม ต. หนองงูเหมือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
26
โฮมเสเตย์ แม่ทำนอง
76 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต. หนองงูเหลือม
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
27
โฮมสเตย์ แม่ทำนอง
76 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม
2 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
28
โฮมสเตย์ แม่นงค์รัก
99 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
29
โฮมสเตย์ นาง มุธิตา
29/3 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต.หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :2 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
30
โฮมสเตย์ นางไพบูลย์
9 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต. หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
31
โอมสเตย์ นางจิว
5 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือง เหนือ ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :200 ห้อง
ราคา :1 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
32
โฮมสเตส์ นายสมหมาย
11 หมู๋ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
33
โฮมสเตย์ นายธีรชัย
41 หมู๋ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
34
โฮมสเตย์ นางสาวสิริกาญจน์
90 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
35
โฮมสเตย์ นางทองมา
60/1 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต. หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
36
โฮมสเตย์ นางนงค์รัก
99 หมู่ 2
2 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
37
โฮมสเตย์ นายเก่ง
198 หมู๋ 2 บ้านหนองงูเหลืองเหนือ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
38
โฮมสเตย์ นายอนุพงษ์
76/1 หมู๋ 2 บ้านหนองงูเหลืองหนือ ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :200 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
39
โฮมสเตย์ นายไพบูลย์
21 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลืองเหนือ ต. หนองงูเหลือง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
40
โฮมสเตย์ นางทองปุ่น
17 หมู๋ 2 บ้านหนองงูเหลือง ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
43 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
41
โฮมสเตย์ นางวรรณณรณ์
19 หมู๋ 10 บ้างหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
42
โฮมสเตย์ นายชยพันธ์
27 หมู๋ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
43
โฮมสเตย์ นางศรีวิไลย์
80/1 หมู๋ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ.เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
44
โฮมสเตย์ นางสมบูรณ์
86/1 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
45
โฮมสเตย์ นายสุพิน
79 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง จ. เบญจลักษ์
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
46
โฮมสเตย์ นางอำพร
18/2 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
47
โฮมสเตย์ นางสาวสุนันทา
51 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
48
โฮมสเตย์ นางชู
85/1 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต.หนองงูเหลือม อ.เยญจลักษ์
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
ติดต่อโดยตรง
49
โฮมสเตย์ นางวิชัย
34/2 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. สรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
59 กม.
34 กม.
62 กม.
46 กม.
11 กม.
ติดต่อโดยตรง
50
โฮมสเตย์ นายทองดี
193 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ.เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
59 กม.
34 กม.
62 กม.
46 กม.
11 กม.
ติดต่อโดยตรง
51
บ้านเช่าเบญจลักษ์
อำเภอเบญจลักษ์
20 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
ติดต่อโดยตรง

ผู้รับผิดชอบ


ที่
สาระ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
อีเมล์
Line
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 081-9553717 -
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางมาริสา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 089-7196062 -
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวณฐมนภรณ์ เครือคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 097-3388989 -
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายเพชร วงพรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 081-9762029 -
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 087-2587451 -
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 096-6154124 -
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 090-2378244 -
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 085-3162313 -
9 ภาษาต่างประเทศ นางสาวมยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 081-9673585 -
10 ภาษาต่างประเทศ นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 089-8471482
11 ภาษาต่างประเทศ นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 097-3348141
12 เรียนรวม - ภาษาไทย นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 080-1500638
13 เรียนรวม - ภาษาไทย นางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 088-3777090
14 เรียนรวม - ภาษาไทย นางสาวกาญกัญตา เหมือนเพ็ชร ครู โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 082-1314657
15 เรียนรวม - ภาษาไทย นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว 081-7906230
16 เรียนรวม - ภาษาไทย นายถนอม สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว 086-8685022
17 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 093-4812828
18 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ 061-4158893
19 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายวัฒนา จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิวาลัย 090-8299833
20 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวกนกกาญจน์ เชื้อหอม ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย 099-3898474
21 เรียนรวม - ศิลปะ นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 083-1242201
22 เรียนรวม - ศิลปะ นายถวิล สาหร่ายหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 089-7175436
23 เรียนรวม - ศิลปะ นางวิไลวรรณ ทรงกรด ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 084-0963222
24 เรียนรวม - ศิลปะ นายธนกร แก้วธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 090-4692314
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายวินัย พิมาทัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 085-6354538
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายเฉลิมชัย พิศพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมวิทยา 086-2505996
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายธนกร แก้วธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 090-4692614
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายคณิณ สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 090-6189909ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม