ว่าง 72 คน
ว่าง 40 คน
ว่าง 80 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมของบ้านโนนจักจั่น


สถานที่จอดรถ :
10 คัน

ผังโรงเรียน
เสื่อ :
0 ผืน
หมอน :
0 ใบ
มุ้ง :
0 หลัง
พัดลม :
ไม่มี
ตู้เย็น :
ไม่มี
แอร์ :
ไม่มี
อื่น ๆ ระบุ :
0
ห้องอาบน้ำชาย :
0 ห้อง
ห้องส้วมชาย :
0 ห้อง


แผนที่ตั้ง
ห้องอาบน้ำหญิง :
0 ห้อง
ห้องส้วมหญิง :
0 ห้อง
ห้องน้ำครูชาย :
0 ห้อง
ห้องน้ำครูหญิง :
0 ห้อง
ห้องครัว :
ไม่มี
อุปกรณ์ประกอบอาหาร ระบุ :
0
น้ำดื่ม :
ไม่มี
น้ำใช้ :
ไม่มี
หมายเหตุ :

ร้านอาหารในเขตบริเวณบ้านโนนจักจั่นรูปภาพเพิ่มเติมของบ้านโนนจักจั่นศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม