สรุปข้อมูลผู้เข้าพักในแต่ละวัน
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
5,355
5,828
3,774
1,399
รวมทั้งหมด 16,356 คน

สรุปข้อมูลผู้เข้าพักในแต่ละวันแยกตามอำเภอ
ชื่ออำเภอ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
อำเภอกันทรลักษ์
1,819
1,905
1,605
640
อำเภอศรีรัตนะ
1,362
1,549
1,092
350
อำเภอขุนหาญ
1,844
1,758
684
215
อำเภอเบญจลักษ์
330
616
393
194
รวมทั้งหมด
5,355
5,828
3,774
1,399

ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม