สรุปข้อมูลผู้เข้าพักในแต่ละวัน
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
5,209
5,669
3,689
1,403
รวมทั้งหมด 15,970 คน

สรุปข้อมูลผู้เข้าพักในแต่ละวันแยกตามอำเภอ
ชื่ออำเภอ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
อำเภอกันทรลักษ์
1,841
1,931
1,628
666
อำเภอศรีรัตนะ
1,302
1,510
1,005
328
อำเภอขุนหาญ
1,740
1,604
655
215
อำเภอเบญจลักษ์
326
624
401
194
รวมทั้งหมด
5,209
5,669
3,689
1,403

ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม