สรุปข้อมูลผู้เข้าพักในแต่ละวัน
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
3,429
3,461
2,467
1,030
รวมทั้งหมด 10,387 คน

สรุปข้อมูลผู้เข้าพักในแต่ละวันแยกตามอำเภอ
ชื่ออำเภอ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
อำเภอกันทรลักษ์
1,429
1,489
1,429
619
อำเภอศรีรัตนะ
856
792
415
121
อำเภอขุนหาญ
954
816
316
118
อำเภอเบญจลักษ์
190
364
307
172
รวมทั้งหมด
3,429
3,461
2,467
1,030

ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม