ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
6MA5XKM1XV
บ้านคำก้อม
ที่อยู่ : ม.4 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
30 คน
30 คน
นางสาวนิอร พันธ์อ่อน
เบอร์โทร : 0892846836
นางสาวสุกัญญา มิ่งมูล
เบอร์โทร : 0851177331
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8D3T1XZ3TY
อนุบาลมหาสารคาม
ที่อยู่ : 161 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
10 คน
นายสุวิทย์ วงษาไฮ
เบอร์โทร : 0895756566
นางกานดา เวียงบาล
เบอร์โทร : 0641422998
อนุมัติแล้ว
2
6BZEHPYUPB
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
ที่อยู่ : 322 หมู่ 17 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
10 คน
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
เบอร์โทร : 0878599717
นางสาวบุญญาพร พรานไพร
เบอร์โทร : 0929323156
อนุมัติแล้ว
3
74TP92FJ49
โรงเรียนบ้านถนน
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านถนน ต.ท่าหลวง อ.พมาย จ.นครราชสีมา
10 คน
นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง
เบอร์โทร : 0868647155
ผอ.
เบอร์โทร : 0868647155
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CMLWGU9V4G
โรงเรียนชุมชนนางัว
ที่อยู่ : 1/2
20 คน
20 คน
นายชนาธิป โกษาแสง
เบอร์โทร : 0956597191
นายชนาธิป โกษาแสง
เบอร์โทร : 0956597191
อนุมัติแล้ว
2
42AGMSWFZN
โรงเรียนบ้านหนองคอม
ที่อยู่ : หมู่ที่1ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
16 คน
นายยุทธพล รักษาชนม์
เบอร์โทร : 0918282494
นางสาวพิชชา สุริอาจ
เบอร์โทร : 0818789037
อนุมัติแล้ว
3
V1JVBLE9UY
บ้านโนนสำราญ
ที่อยู่ : ม.1 บ้านโนนสำราญ ต. โนนสำราญ อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา สพป. นม. 6
27 คน
27 คน
นางสายพิน บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810649321
นายปรเมษฐ์ ผลนา
เบอร์โทร : 0892867537
อนุมัติแล้ว
4
G41RWCNNWG
บ้านช่างปี่
ที่อยู่ : สพป.สุรินทร์ เขต 1
20 คน
นายวินัย คุรุศาสตร์ไพศาล
เบอร์โทร : 0857625900
นายหัด เนตรอุดมสุก
เบอร์โทร : 0819760042
อนุมัติแล้ว
5
V3WPXV5L8R
บ้านโทะ
ที่อยู่ : ม.8ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
12 คน
นายวัฒนะ ขันธเสน
เบอร์โทร : 0892843527
นางบัวเรียน เป็งคำ
เบอร์โทร : 0933270493
อนุมัติแล้ว
6
TXY9QMULWG
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
17 คน
นายเกษม แอบอิง
เบอร์โทร : 0862356335
นางสาวจีรภา โกทา
เบอร์โทร : 850117523
อนุมัติแล้ว
7
AV7GHZSVLY
บ้านหนองหมาก
ที่อยู่ : 399 หมู่2 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
30 คน
นางศันสนีย์ พิมแพง
เบอร์โทร : 0982379255
นางสาวจิราภรณ์ เงินหล่อ
เบอร์โทร : 0985966542
อนุมัติแล้ว
8
WQTVA78WH9
บ้านเสียว
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเสียว หมู่ที่ 3 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
23 คน
นายไพศาล ทองเกตุ
เบอร์โทร : 0857000320
นายไพศาล ทองเกตุ
เบอร์โทร : 0857000320
อนุมัติแล้ว
9
GAXU66ZSRV
โรง้รียนนาแกวิทยา
ที่อยู่ : 54 หมู่ 1 บ้านหนองสิม ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
10 คน
นายจำเนียร มัตกิต
เบอร์โทร : 0653239915
นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อ
เบอร์โทร : 0828389500
อนุมัติแล้ว
10
3JGRYJ4107
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ที่อยู่ : 137หมู่6ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
60 คน
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
เบอร์โทร : 0872463219
นายวราวุธ สว่างสุรีย์
เบอร์โทร : 0829919166
อนุมัติแล้ว
11
JMAEZ82NWJ
โรงเรียนบ้านดงโพนยอ
ที่อยู่ : 123 หมู่ 8 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
18 คน
นายศักดิ์ชัย ใจแป้
เบอร์โทร : 0953080255
นายศักดิ์ชัย ใจแป้
เบอร์โทร : 0953080255
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
M4WUEC8HD2
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ที่อยู่ : ต กุมภวาปี อกุมภวาปี จ อุดรธานี
40 คน
40 คน
นางเกษร คำวิโส
เบอร์โทร : 0831641981
สุทธิการ แสงศศิธร
เบอร์โทร : 0831641981
อนุมัติแล้ว
2
T9HCX8C7SU
โรงเรียกุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ : อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
นายบุญมา ภูเงิน
เบอร์โทร : 0813690843
ว่าที่ร้อตรีวิจิตต์. บุญมี
เบอร์โทร : 0642987256
อนุมัติแล้ว
3
JJRWFS25TU
บ้านโนนมะข่า
ที่อยู่ : ต กุมภวาปี อกุมภวาปี จ อุดรธานี
35 คน
วิทวา พลางวัน
เบอร์โทร : 0831641981
สุทธิการ แสงศศิธร
เบอร์โทร : 0831641981
อนุมัติแล้ว
4
VYWZQ61A1D
บะยาวพัฒนาศึกษา
ที่อยู่ : 131 หมู่12 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
35 คน
นายวิรยุทธ ชัยดินี
เบอร์โทร : 0929978187
นายธนากร โสภากุล
เบอร์โทร : 0658427652
อนุมัติแล้ว
5
JWY0QR6GY9
บ้านหนองคู
ที่อยู่ : หมู่1-ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
5 คน
นายสินธ์ สัตพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
0956642564
เบอร์โทร : 0981024788
อนุมัติแล้ว
6
2GGNHTDW7L
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
10 คน
นางสุดารัตร์ ประไพ
เบอร์โทร : 0812608941
นางสุดารัตร์ ประไพ
เบอร์โทร : 0812608941
อนุมัติแล้ว
7
83S808PAR3
บ้า่นชาด
ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ 8 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
15 คน
นายเสถียร พลขยัน
เบอร์โทร : 0956516795
นางสรวงสุดา ศรีพงศ์พยอม
เบอร์โทร : 0849565665
อนุมัติแล้ว
8
3Q3RLWPE4T
หินเกิ้งธารศิลา
ที่อยู่ : 189 ม.4 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
5 คน
นายเศรษฐพงศ์ รักพรม
เบอร์โทร : 0862335921
นางกันยารัตน์ สุพรม
เบอร์โทร : 0828602698
อนุมัติแล้ว
9
X4ZN916DYL
บ้านสมศรี
ที่อยู่ : บ้านสมศรี ตโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
15 คน
นายงาน อุตสารัมย์
เบอร์โทร : 0817250923
นางสาวนิตติยา จะโนรัตน์
เบอร์โทร : 0982217570
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BZJC353QH2
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยาารคาม
ที่อยู่ : 149 ม.10 บ้านโพธิ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุมจ.มหาสารคาม
20 คน
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
เบอร์โทร : 0852000482
นางนิตยามงคลนำ
เบอร์โทร : 0630508795
อนุมัติแล้ว
2
RDURVD4HJL
วิทราษฎร์นุกูล
ที่อยู่ : ม.5 บ้านโนง ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150
16 คน
นายชู จุดโต
เบอร์โทร : 0945190555
อุษา. เชือดรัมย์
เบอร์โทร : 0806139283
อนุมัติแล้ว
3
P31SE8JDES
เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ที่อยู่ : 203 ถ.เทศบาล 16 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
18 คน
นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์
เบอร์โทร : 0819971824
ว่าที่ร.ต.หญิงประกายดาว ภูทาวัน
เบอร์โทร : 0883451690
อนุมัติแล้ว
4
YLMR7G1K7N
บ้านวังชัย
ที่อยู่ : หมู่6 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
15 คน
นายลิขิต วงษาเทพ
เบอร์โทร : 0897097958
นางมะลิไพ นามแสง
เบอร์โทร : 0922549792
อนุมัติแล้ว
5
X24K32ECU5
บ้านทมนางาม
ที่อยู่ : 400 ต.ทมนางามอ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
22 คน
น.ส มาลัย โสภาพ
เบอร์โทร : 0862332711
นางสุวิมล จันทร์ดวง
เบอร์โทร : 0810545718
อนุมัติแล้ว
6
3M8UM1TH34
อนุบาลหนองแสง
ที่อยู่ : ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
3 คน
นายไสว หมั่นเก็บ
เบอร์โทร : 0982056629
นางสาวพรทิพา ภาภักดี
เบอร์โทร : 0961975048
อนุมัติแล้ว
7
97K2XWSPJS
บ้านห้วยนุ่น
ที่อยู่ : บ้านห้วยนุ่น อ.ด่านซ้าย จ.เลย
12 คน
-
เบอร์โทร : 0864456012
ครูอ้อ
เบอร์โทร : 0864456012
อนุมัติแล้ว
8
RP4ST17T2A
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
ที่อยู่ : โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ จ.บึงกาฬ
4 คน
-
เบอร์โทร : 0810581190
ครูพยัค
เบอร์โทร : 0810581190
อนุมัติแล้ว
9
J00GL9AFYW
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
ที่อยู่ : โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ จ.บึงกาฬ
4 คน
ครูพยัค
เบอร์โทร : 0810581190
ครูพยัค
เบอร์โทร : 0810581190
อนุมัติแล้ว
10
237EYG1MGQ
บ้านผักหวาน
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านผักหวาน อ.หัวตะพาน จ.อุบลฯ
40 คน
นายพรทวี รัตนโสภา
เบอร์โทร : 0819557478
นายพรทวี รัตนโสภา
เบอร์โทร : 0819557478
อนุมัติแล้ว
11
A7AM02L58Z
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
ที่อยู่ : โรงเรียนปทุมมาศวิทยา อ.รัตนบุรี จ.สุริทนทร์
15 คน
-
เบอร์โทร : 0812651109
นางวรรณิภา แป้นทอง
เบอร์โทร : 0812651109
อนุมัติแล้ว
12
6LW9C2UCMV
โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
25 คน
นายอรรถพล ชาติรัมย์
เบอร์โทร : 0982282027
ครูพัชรี
เบอร์โทร : 0982282027
อนุมัติแล้ว
13
GRTFYYFSRL
โรงเรียนแสนสุข
ที่อยู่ : 67/3 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
13 คน
นางสุมาลี เฮงยศมาก
เบอร์โทร : 0636659797
นางสุมาลี เฮงยศมาก
เบอร์โทร : 0636659797
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CE9G3E0VEJ
บ้านจอมพระ
ที่อยู่ : บ้านจอมพระ อ.จอมพระ สุรินทร์ 32180
15 คน
นายสมชาย จารุวงศ์
เบอร์โทร : 0918356515
นางสาวศิวพร บูรณ์เจริญ
เบอร์โทร : 0918356615
อนุมัติแล้ว
2
TWDKSM52DC
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
ที่อยู่ : 0/89 หมู่ 10. บ้านเปือย ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37120
3 คน
นายประดิพัทธ์ ทองห่อ
เบอร์โทร : 0885828492
นางอาภรณ์ ดารุนิกร
เบอร์โทร : 0848975556
อนุมัติแล้ว
3
K7BU121UCM
บ้านสว่างใต้ สพป.อำนาจเจริญ
ที่อยู่ : บ้านสว่างใต้ หมู่ 3 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
30 คน
นางขนิษฐา ทองแลง
เบอร์โทร : 0937915416
นางนวลจันทร์ ผาใหญ่
เบอร์โทร : 0811208746
อนุมัติแล้ว
4
0DZMT9QQBP
โรงเรียนบ้านทม สพป.อบ.2
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านทม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
20 คน
นายภิรวัฒน์ ดาษดา
เบอร์โทร : 0819558799
นางสมจิตถวิล สว่างสุรีย์
เบอร์โทร : 0817904101
อนุมัติแล้ว
5
LAE7816ETR
บ้านโนนงิ้ว
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ 36120
19 คน
นายปรีชา มุทาพร
เบอร์โทร : 0930826655
นางวิไลวรรณ จันจิตร
เบอร์โทร : 0982737798
อนุมัติแล้ว
6
N1GVAX6HN1
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
ที่อยู่ : หมู่.6 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
15 คน
นายศักดิ์ชัย สมานชาติ
เบอร์โทร : 0810638599
นางเบ็ญจา วรารุจนนท์
เบอร์โทร : 0833852104
อนุมัติแล้ว
7
XMDC6AW2F7
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
ที่อยู่ : หมู่.6 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
10 คน
นายศักดิ์ชัย สมานชาติ
เบอร์โทร : 0810638599
นางเบ็ญจา วรารุจนนท์
เบอร์โทร : 0833852104
อนุมัติแล้ว
8
BB5Y8K08SP
บ้านนาตะคุ
ที่อยู่ : บ้านนาตะคุ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
11 คน
นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย
เบอร์โทร : 0910203702
นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย
เบอร์โทร : 0910203702
อนุมัติแล้ว
9
Y63001JBXK
บ้านบุอันโนง
ที่อยู่ : หมู่3 บ้านบุอันโนง ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
25 คน
นางศิรินธร วิภาคะ
เบอร์โทร :
นางณิฐิกานต์ แสงสุข
เบอร์โทร :
อนุมัติแล้ว
10
R3UKNP6D9A
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ที่อยู่ : 50 ม.2 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
30 คน
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
เบอร์โทร : 0833857191
นางสาวภาวิณี พลเวียงคำ
เบอร์โทร : 0893977172
อนุมัติแล้ว
11
K33XFLCH1J
บ้านไชยวานโนนลือชัย
ที่อยู่ : 150 หมู่12 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
47 คน
นายสุพรรณ นามดี
เบอร์โทร : 0833446451
ครูสุภาพ ฤทธิ์มหา
เบอร์โทร : 0917248356
อนุมัติแล้ว
12
793N1P5Y1A
บ้านสะพุงเหนือ
ที่อยู่ : บ้านสะพุงเหนือ หมู่ 8 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
5 คน
นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
เบอร์โทร : 0817096621
นางสาวชุลีพร ฉลาดเขียว
เบอร์โทร : 0800738672
อนุมัติแล้ว
13
E7BJA88X82
บ้านท่าโสม
ที่อยู่ : 9 หมู่ 1 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
50 คน
50 คน
นายสุนทร สุนสิน
เบอร์โทร : 0862186574
นายวรพงษ์ อาษาศรี
เบอร์โทร : 0875665434
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
ZWKMREKMGY
ศรีกระนวนวิทยาคม
ที่อยู่ : 406 ม.18 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
นายสุรเชษฐ รูปต่ำ
เบอร์โทร : 043251350
นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารี
เบอร์โทร : 0836877877
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
N5EVR5H6QZ
ปากช่อง
ที่อยู่ : 137 ถ นิคมลำตะคอง ต หนองสาหร่าย อ ปากช่อง จนครราชสีมา
60 คน
60 คน
60 คน
นายประยงค์ ประทุมวัน
เบอร์โทร : 0819970092
นายสมพงษ์ สิงแก้ว
เบอร์โทร : 0640950259
อนุมัติแล้ว
2
KWEVMA1VZ6
บ้านหนองบัวกระจาย
ที่อยู่ : บ้านหนองบัวกระจาย ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
17 คน
นายคำพี ตรงกลาง
เบอร์โทร : 0922703144
นางพรศรี ควรขุนทด
เบอร์โทร : 0982832272
อนุมัติแล้ว
3
PHTJ15HM9P
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ที่อยู่ : 256 หมู่ 6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
10 คน
3 คน
นางสุนันท์ หลวงศรี
เบอร์โทร : 0973024975
นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
เบอร์โทร : 0818717803
อนุมัติแล้ว
4
55QULCT032
วัดธรรมประสิทธิ์
ที่อยู่ : 143 หมู่ 7 บ้านสระแวง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
18 คน
นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
เบอร์โทร : 0956169152
นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์
เบอร์โทร : 0862549966
อนุมัติแล้ว
5
FLQT5X1JP7
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสถพรรณ จ.สกลนคร 47280
10 คน
นางสุนันท์ หลวงศรี
เบอร์โทร : 0973024975
นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
เบอร์โทร : 0818717803
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
87LBJ6HHT6
โรงเรียนบ้านเชียงพิณ สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่อยู่ : 990 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงพิร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
40 คน
นางดรุณี รัตนสุทธิ
เบอร์โทร : 0819748008
นายกำธร บุญโนนแต้
เบอร์โทร : 8019751182
อนุมัติแล้ว
2
B741QC2QV2
บ้านหนองปล้อง สพป.ชย.เขต 1
ที่อยู่ : รร.บ้านหนองปล้อง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
13 คน
นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง
เบอร์โทร : 0844774623
นางวิลาวัลย์ พรหมรินทร์
เบอร์โทร : 0892817393
อนุมัติแล้ว
3
9Z2HLJ6VTR
บ้านไผ่
ที่อยู่ : ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
60 คน
47 คน
20 คน
ผอ.สวัสดิ์ แก้วชนะ
เบอร์โทร : 0641347079
0641347079
เบอร์โทร : 0641347079
อนุมัติแล้ว
4
GHGY1MP0ZM
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
ที่อยู่ : บ้านชัยเจริญ หมู่ 14 ต.โนนสูง อ.เมือง จ. อุดรธานี
6 คน
นายอดิศักดิ์ ศรีเสน
เบอร์โทร : 0819657382
ครูสุภารัตน์ คำจันทร์
เบอร์โทร : 0892772733
อนุมัติแล้ว
5
D8HX2XP0SK
นามะเขือพัฒนศึกษา
ที่อยู่ : หมู่9 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
14 คน
นายธวัช เพ็งสลุง
เบอร์โทร : 0819655485
0892774728
เบอร์โทร : 0944161295
อนุมัติแล้ว
6
L1LGPTRXFW
เบญจมิตรวิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ตบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
20 คน
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
เบอร์โทร : 0807530555
นายธีรฉัตร จีนดร
เบอร์โทร : 0943836888
อนุมัติแล้ว
7
B0BBX4BGVF
ราชประชานุเคราะห์50 จ.ขอนแก่น
ที่อยู่ : ร.ร.ราชประชานุเคราะ 50 จ.ขอนแก่น
20 คน
ดร.อภิชา ถีระพัน
เบอร์โทร : 0623982395
คุณครูภักดีพร วิชาราช
เบอร์โทร : 0623982395
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
2BGZ6NDMZC
บ้านหลุบค่าย
ที่อยู่ : ต.สามสวน อ.ย้านแท่น จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.2
15 คน
นายดวงดี ภารา
เบอร์โทร : 0956120926
นายดวงดี ภารา
เบอร์โทร : 0956120926
อนุมัติแล้ว
2
JRPFKAEGJB
กาฬสินธุ์พิยาสรรพ์
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
10 คน
10 คน
10 คน
นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
เบอร์โทร : 043811278
นางวลัญช์ฤดี ปลื้มกิตติยากรณ์
เบอร์โทร : 0619342227
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YBY89V8CCG
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
ที่อยู่ : 200 หมู่1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
นส.สุวพิชญ์ ประจิต
เบอร์โทร : 0817907941
นายวรวิทย์ อโหสิประชา
เบอร์โทร : 0884836923
อนุมัติแล้ว
2
VQNVH1QH6B
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
ที่อยู่ : ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
45 คน
นายวีระพันธ์ พรหมบุตร
เบอร์โทร : 0810601464
นางนิภารัตน์ บุญชิต
เบอร์โทร : 0810615749
อนุมัติแล้ว
3
WAMJVPQZYG
บ้านหนองหิน
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
30 คน
นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
เบอร์โทร : 0638140450
นางวารินทร์ สระเพ็ชร
เบอร์โทร : 0801594330
อนุมัติแล้ว
4
V0U8YJ8M0W
โรงเรียนกุมภวาปี
ที่อยู่ : โรงเรียนกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
10 คน
นายอาวุธ เคนแสนโคตร
เบอร์โทร : 042334687
นายอำนาจ นามโส
เบอร์โทร : 0981022930
อนุมัติแล้ว
5
CW3RBQC6JQ
โรงเรียนบ้านคูขาด
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านคูขาด ม 5 ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
45 คน
นายสุนัน ผลรักษา
เบอร์โทร : 0887205944
นางสาวคงศีล จันทสุข
เบอร์โทร : 0837220193
อนุมัติแล้ว
6
BVVKQUEJKR
มัธยมวชิราลงกรณวราราม
ที่อยู่ : 272 ม.1 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
50 คน
นางพัชรี รักษาสุวรรณ
เบอร์โทร : 0812667165
นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย์
เบอร์โทร : 0936236198
อนุมัติแล้ว
7
6MRGT462R5
อิสาณโกศลศึกษา
ที่อยู่ : จ.บุรีรัมย์
2 คน
2 คน
นายบุญรอด ไก่แก้ว
เบอร์โทร : 0801674753
น.ส.ปิยรนันท์ ต๊ะอาจ
เบอร์โทร : 0807931026
อนุมัติแล้ว
8
EZ3FBW68VK
อุบลรัตน์พิทยาคม
ที่อยู่ : ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
3 คน
นายบวร ใจป้ำ
เบอร์โทร : 0819541164
นายพงศกร สุวรรณศรี
เบอร์โทร : 0874281862
อนุมัติแล้ว
9
7D4EEXSMRA
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
25 คน
นางละมัย. รัตนธรรมธาดา
เบอร์โทร : 0898427238
นางเคียขวัญ ดงภักดี
เบอร์โทร : 0862336176
อนุมัติแล้ว
10
VSLKHW2EJC
บ้านคลองยาง
ที่อยู่ : 164 หมู่17 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.
32 คน
นายผ่อน วงศ์อินทร์
เบอร์โทร : 0801562348
นานประวิทย์ กองทรัพย์
เบอร์โทร : 0981697959
อนุมัติแล้ว
11
RQ72HUP1ER
โรง้รียนนาแกวิทยา
ที่อยู่ : 54 หมู่ 1 บ้านหนองสิม ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
4 คน
นายจำเนียร มัตกิต
เบอร์โทร : 0653239915
นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อ
เบอร์โทร : 0828389500
อนุมัติแล้ว
12
NYUE70RPH0
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
16 คน
นายศราวุธ ศรีประภา
เบอร์โทร : 0817081698
นางสาวอัลดา กุลาสา
เบอร์โทร : 0942745171
อนุมัติแล้ว
13
4XWE4MGKF9
ท่าม่วงวิทยาคม
ที่อยู่ : ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
3 คน
อัญญรัตน์ แสนภูมิ
เบอร์โทร : 040929708919
อุทุมพร อุทุมภา
เบอร์โทร : 0833386620
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
DXQ9BDHF8B
ชุมชนหนองกุงวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
55 คน
นายสมชาย จันใหญ่
เบอร์โทร : 0868642111
นางจุฑารัตน์ สมสุข
เบอร์โทร : 0898520207
อนุมัติแล้ว
2
Q3GCJLVH5F
โรงเรียอนุบาลขอนแก่น
ที่อยู่ : 34/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20 คน
นายสุเวทย์ บวรพาณิชย์
เบอร์โทร : 0942692288
นายอนุชา บัวระภา
เบอร์โทร : 0935673747
อนุมัติแล้ว
3
N8QZAC9ZCM
บ้านหนองกุงใหญ่
ที่อยู่ : ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
16 คน
นายพุธ คำแสงทอง
เบอร์โทร : 0862221803
นางทัศนีย์ ยี่สารพัฒน์
เบอร์โทร : 0970635360
อนุมัติแล้ว
4
RJ627KPD6P
พังโคนวิทยาคม
ที่อยู่ : ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
80 คน
80 คน
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
เบอร์โทร : 0817901200
นายสฤษธิ์ มุลมณี
เบอร์โทร : 0615642325
อนุมัติแล้ว
5
0WJ81M21HL
พังโคนวิทยาคม
ที่อยู่ : ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
80 คน
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
เบอร์โทร : 0817901200
นายสฤษธิ์ มุลมณี
เบอร์โทร : 0615642325
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YP3PGTL9KS
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
ที่อยู่ : บ้านท่าหายโศก หมู่ 4 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ (โรงเรียนรสลินคัคณางค์)
30 คน
30 คน
30 คน
นายอุนาจ กองธรรม
เบอร์โทร : 0817694132
ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์ ชิณศรี
เบอร์โทร : 0992929964
อนุมัติแล้ว
2
LKV9THXNJP
ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
13 คน
นายสุภาพ ลุนบง
เบอร์โทร : 862197504
นายสมจิตร ผาริการ
เบอร์โทร : 0857577266
อนุมัติแล้ว
3
2AKUVBQXSP
โรงเรียนบรบือ
ที่อยู่ : ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
8 คน
นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล
เบอร์โทร : 0818721790
นายกำธร ธุระทำ
เบอร์โทร : 0833409365
อนุมัติแล้ว
4
KMY84PRBWQ
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหัวขวาง อำเภโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐
12 คน
นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
เบอร์โทร : 0934599139
นายนรภัทร บัวคำโคตร
เบอร์โทร : 0930708754
อนุมัติแล้ว
5
QE0P894M8C
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
ที่อยู่ : โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
5 คน
นายบัณฑิต พลอาษา
เบอร์โทร : 0852001141
นางสาวลัดดา รักษา
เบอร์โทร : 0852001141
อนุมัติแล้ว
6
8WZ71F4U3A
อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
ที่อยู่ : อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
4 คน
นายประดิพัทธ์ ทองห่อ
เบอร์โทร : 0918357407
ครูชนิดา พลประจักษ์
เบอร์โทร : 0918357407
อนุมัติแล้ว
7
70P3RSVFGZ
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่ : 252 ม 1 ต บ้านด่าน อ บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
3 คน
นายภูวนาถ ยุพานวิทย์
เบอร์โทร : 0863865749
นางสาวสุดารัตน์ ประกอบดี
เบอร์โทร : 0821514769
อนุมัติแล้ว
8
0JC962R2ZW
รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์
ที่อยู่ : บ้านเสือโก้ก ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
2 คน
นายวิรัตน์ สุทธิ
เบอร์โทร : 0818797950
นายประพันธ์ศักดิ์ เลนคำมี
เบอร์โทร : 0981752328
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
0MRUYF043H
โรงเรียนบ้านโนนทัน
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนทัน ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
40 คน
40 คน
นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ
เบอร์โทร : 0810594555
นายภูมิพัฒน์ สีเสมอ
เบอร์โทร : 0643083710
อนุมัติแล้ว
2
9DXNKXBLAY
บ้านภูเหล็ก
ที่อยู่ : ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40 คน
นายสุวรรณ องค์นาม
เบอร์โทร : 0895695467
นางนงนุช โพธิไชยแสน
เบอร์โทร : 0934625324
อนุมัติแล้ว
3
72Q0LE5Y56
บ้านภูเหล็ก
ที่อยู่ : ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40 คน
นายสุวรรณ องค์นาม
เบอร์โทร : 0895695467
นางนงนุช โพธิ์ไชยแสน
เบอร์โทร : 0934625324
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
MK0V0K7RM7
โรงเรียนบ้านนาชุม
ที่อยู่ : 9ม.5 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
38 คน
40 คน
40 คน
นายจงรัก วินิจ
เบอร์โทร : 0804873204
นางกัลยาณี เอี่ยมสำอางค์
เบอร์โทร : 0830106094
อนุมัติแล้ว
2
67Q6YBFTDW
บ้านตะโก
ที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
10 คน
นายเกรียงไกร จุฬารมย์
เบอร์โทร : 0854790121
นางสาวรัตติยา ตะเคียน
เบอร์โทร : 0876552649
อนุมัติแล้ว
3
ME4KWRJCPX
ภูเวียงวิทยาคม
ที่อยู่ : ม.4 บ้านภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
40 คน
นายคมสันต์ ชุมอภัย
เบอร์โทร : 043291711
นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์
เบอร์โทร : 0864259636
อนุมัติแล้ว
4
GU5ZEKFTRG
โรงเรียนเลิงนกทา
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 บ้านโนนภูดิน ตำบล : สามแยก อำเภอ : เลิงนกทา จังหวัด : ยโสธร รหัสไปรษณีย์ : 35120 โทรศัพท์ : 045-781116 โทรสาร : 045781986
50 คน
50 คน
50 คน
นายยงยุทธ. ภูมิแสน
เบอร์โทร : 0837330474
นายยงยุทธ. ภูมิแสน
เบอร์โทร : 0837330474
อนุมัติแล้ว
5
3RQBPZ205U
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ที่อยู่ : อำเภอ : เมืองมหาสารคาม จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000 โทรศัพท์ : 043711585 โทรสาร : 043722400
55 คน
55 คน
55 คน
ดร นิพนธ์ ยศดา
เบอร์โทร : 0968134456
นาย ดนุพนธ์ เขตคาม
เบอร์โทร : 0968134456
อนุมัติแล้ว
6
CL29MWA855
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่ : 85 หมู่ 8 บ้านนาเจริญ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
2 คน
นายดุริยะ จันทร์ประจำ
เบอร์โทร : 0944684129
ครูเจษฎาภรณ์ หมั่นนิยม
เบอร์โทร : 0944684129
อนุมัติแล้ว
7
EK14W9JMTE
บ้านหนองคู
ที่อยู่ : หมู่1-ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
5 คน
นายสินธ์ สัตพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
0956642564
เบอร์โทร : 0981024788
อนุมัติแล้ว
8
LNJNEH7MA5
บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
ที่อยู่ : บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
5 คน
นางณภัสนันท์ สมพอง
เบอร์โทร : 0933346326
นางวราภรณ์ ศรีบุญเรือง
เบอร์โทร : 0910608365
อนุมัติแล้ว
9
YU7XZSCGGD
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ที่อยู่ : ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
10 คน
นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร
เบอร์โทร : 0824269941
นายพงษ์เผด็จ คำลือ
เบอร์โทร : 0820432710
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CAG7C7VAPQ
นิคมสร้างตนเองพิมาย2
ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
20 คน
20 คน
นายวิเชียร ขุนภักดี
เบอร์โทร : 0935424384
นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์
เบอร์โทร : 0935424384
อนุมัติแล้ว
2
6G5HJPCYQW
โกสุมวิทยาสรรค์
ที่อยู่ : อ.โกสุมพิสัย​ จ.มหาสารคาม
80 คน
นายพีรนนท์​ เหล่าสมบัติ
เบอร์โทร : 0895720262
กิ่งดาว​ วิกยานท์
เบอร์โทร : 0812603260
อนุมัติแล้ว
3
ESCJ8HJTRP
ชุมชนบ้านท่าศิลา
ที่อยู่ : อ.ส่องดาว​ จ.สกลนคร
25 คน
นายชัยวัฒน์​ ทิพย์บุญชู
เบอร์โทร : 0972966973
นางสาวไข่ขวัญ​ ศรีสำราญ
เบอร์โทร : 0972966973
อนุมัติแล้ว
4
6A5J1Z6907
ชุมชนบ้านท่าศิลา
ที่อยู่ : ต.ท่าศิลา​ อ.ส่องดาว​ จ.สกลนคร
25 คน
นายชัยวัฒน์​ ทิพย์บุญชู
เบอร์โทร : 0972966973
นางสาวไข่ขวัญ​ ศรีสำราญ
เบอร์โทร : 0972966973
อนุมัติแล้ว
5
YYVKJW947T
โรงเรียนบ้านหนองตากวย
ที่อยู่ : บ้านหนองตากวย หมู่ ๓ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
20 คน
นายวิทยา ไชยภูมิ
เบอร์โทร : 0810604067
นางประภัสสร วรรณขาว
เบอร์โทร : 0979961493
อนุมัติแล้ว
6
VXDZGK132T
โรงเรียนแสงวิทยายน
ที่อยู่ : เลขที่70 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
22 คน
นายชนิด บุญชูศร
เบอร์โทร : 0872372828
นางธัญพร ชัยชวาลทัศ
เบอร์โทร : 0651102468
อนุมัติแล้ว
7
0JFENTS0FF
โรงเรียนบ้านหนองตากวย
ที่อยู่ : บ้านหนองตากวย หมู่ ๓ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
15 คน
นายวิทยา ไชยภูมิ
เบอร์โทร : 0810604067
นางประภัสสร วรรณขาว
เบอร์โทร : 0979961493
อนุมัติแล้ว
8
QZAZ2J4K4H
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ที่อยู่ : 224 หมู่16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
10 คน
นายชนะวงศ์ บุญสูงเนิน
เบอร์โทร : 0922532523
นางสาวอาทิตยา ศรีรักษ์
เบอร์โทร : 0943631543
อนุมัติแล้ว
9
NCKA3JB938
กู่สันตรัตน์
ที่อยู่ : ร.ร.กู่สันตรัตน์ ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 สพป.มหาสารคาม เขต 2
40 คน
นายสุวรรณ บุตรวิเศษ
เบอร์โทร : 0895737790
นางนพวรรณ ชุมพล
เบอร์โทร : 0862296832
อนุมัติแล้ว
10
LTSU957RE2
อนุบาลบ้านม่วง
ที่อยู่ : 441 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
10 คน
นายนคร ผ่านแสนเสาร์
เบอร์โทร : 0862330903
นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
เบอร์โทร : 0625169954
อนุมัติแล้ว
11
8R9C4B3VV7
โรงเรียนบ้านหนองบัว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 18 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
13 คน
13 คน
นางสาวอนงค์ ศรีสินธ์
เบอร์โทร : 0933598263
นางบุญรัตน์ ไชโย
เบอร์โทร : 0810522149
อนุมัติแล้ว
12
238N5EC6YV
โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
ที่อยู่ : 66 หมู่ 11 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
12 คน
นางจิตจา ที่หนองสังข์
เบอร์โทร : 0899494386
นางบุญเรือง ตอบกลาง
เบอร์โทร : 0856827023
อนุมัติแล้ว
13
WV3AN82VZ2
บ้านตากลาง
ที่อยู่ : หมู่9ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
40 คน
40 คน
นางยุพิน หมื่นสาย
เบอร์โทร : 0849368334
นางละไม แสนกล้า
เบอร์โทร : 0895834789
อนุมัติแล้ว
14
XFLL08CAN9
บ้านยางเตี้ยโคกรัง
ที่อยู่ : ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
10 คน
10 คน
นายอาวุธ เป็นไทย
เบอร์โทร : 0639900473
นางเทพวาริน กลิ่นศรีสุข
เบอร์โทร : 0637531385
อนุมัติแล้ว
15
AGLLULFMUF
โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา)
ที่อยู่ : ม.3 ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
10 คน
นายสมศักดิ์ ศรีโท
เบอร์โทร : 0913489558
นางสาวอนุรัตน์ สัมฤทธฺิ์
เบอร์โทร : 0890669969
อนุมัติแล้ว
16
7LT828ZRX4
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
ที่อยู่ : ม.3 ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ สพป.บร4
24 คน
นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น
เบอร์โทร : 0862457405
กิตติมา โพธิ์ราม
เบอร์โทร : 0862457405
อนุมัติแล้ว
17
RJLPG033QC
กุสุมาลย์วิทยาคม
ที่อยู่ : 563 โรงเรียนกุสุมาลย์ ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
4 คน
นายทองคำ วรสาร
เบอร์โทร : 0933236092
นายมนตรี ว่องไว
เบอร์โทร : 0985632133
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
QEEGBBWRLH
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ที่อยู่ : รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพปเขต3 จังหวัดขอนแก่น
38 คน
นางปภาพรรษ เตชะตานนท์
เบอร์โทร : 043414037
ณัฐกรณ์ กรรมธร
เบอร์โทร : 0639250562
อนุมัติแล้ว
2
M8J35ZH60R
ปากน้ำราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ : อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
40 คน
นายวัชรินทร์ พละเดช
เบอร์โทร : 0968536115
พิมจันทร์ บุตรสมบัติ
เบอร์โทร : 0843935851
อนุมัติแล้ว
3
60AB35N6L9
บ้านคอโค
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
35 คน
นายสันทัด เศรษฐประสงค์
เบอร์โทร : 0874482587
นางเลขา ศรัณย์ธรรมกุล
เบอร์โทร : 0862560002
อนุมัติแล้ว
4
CLCWVXLKBK
อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
ที่อยู่ : 406 หมู่ที่ 1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
6 คน
นายสมชาย คำพิมพ์
เบอร์โทร : 0810485639
นางฐิตาภา จันมา
เบอร์โทร : 0980453028
อนุมัติแล้ว
5
5Z2ALBPNPY
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
17 คน
17 คน
17 คน
17 คน
นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์
เบอร์โทร : 0819643800
นายอัมพร สุนทรเทวิน
เบอร์โทร : 0657256548
อนุมัติแล้ว
6
C6QRS2WTGD
บ้านหินดาด
ที่อยู่ : 3 ม.1 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
25 คน
นางสาวพูนพิศมัย เปี่ยมสุวรรณ
เบอร์โทร : 0626499874
นายนิพัทธ์ ศรีอารยวิจิตร
เบอร์โทร : 0817095178
อนุมัติแล้ว
7
CF5WHEML3T
บ้านนาตะคุ
ที่อยู่ : ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
3 คน
นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย
เบอร์โทร : 0910203702
นายบุญเรียง ข่าขันมะลี
เบอร์โทร : 0862544919
อนุมัติแล้ว
8
FKYEHUAHDT
โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล
ที่อยู่ : หมู่​3​ ต.นาเพียง​ อ.กุสุมาลย์​ จ.สกลนคร​ 47230
25 คน
นายปารณทัตต์​ แสนวิเศษ
เบอร์โทร : 0642731119
นายอุทัย​ นีอำมาตย์
เบอร์โทร : 0831498465
อนุมัติแล้ว
9
0PJ6YZADQQ
บ้านท่าเสียว
ที่อยู่ : ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
17 คน
นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม
เบอร์โทร : 0862187298
นางเบญจลักษณ์ เพชรฤๅชัย
เบอร์โทร : 0878633570
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
KU8S8FEKTK
โรงเรียนบ้านไผ่ และ โรงเรียนศรีธาตุวิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านไผ่ ถนนเจนจบทิศ ต.ในเมิือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณี 40110
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
เบอร์โทร : 043272622
นายสนั่น มาลาสาย
เบอร์โทร : 0963430598
อนุมัติแล้ว
2
J68U0JR8QP
บ้านไทรงาม
ที่อยู่ : 151 หมู่ 8 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
30 คน
30 คน
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
อนุมัติแล้ว
3
KNC1UWEFRV
บ้านไทรงาม
ที่อยู่ : 151 หมู่ 8 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
30 คน
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
อนุมัติแล้ว
4
Q28C4MA29V
บ้านกองโพน
ที่อยู่ : 141/1บ้านกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
นายนิยม สุภาษร
เบอร์โทร : 0801697115
มนต์ยุพิน ชาวเมืองโขง
เบอร์โทร : 0801697115
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
Y4T6PG25L5
บ้านนาสีนวล
ที่อยู่ : 148 หมู่ 10 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
30 คน
นายประสิทธิ์. พร้อมปัจจุ
เบอร์โทร : 0895708402
นางปริชาติ. ปังคะบุตร
เบอร์โทร : 0908961650
อนุมัติแล้ว
2
J7APXBU3BU
บ้านนาสีนวล
ที่อยู่ : 148 ม. 10 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
30 คน
นายประสิทธิ์. พร้อมปัจจุ
เบอร์โทร : 0895708402
นางปริชาติ. ปังคะบุตร
เบอร์โทร : 0908961650
อนุมัติแล้ว
3
ASKMSL88R2
บ้านโพน​
ที่อยู่ : บ้านโพน​ อ.เชียงยืน​ จ.มหาสารคาม​สพป.มค.3
22 คน
นางชลธิชา​ บุพชาติ
เบอร์โทร : 0858341135
นางเพ็ญลักษณ์​ มีวุฒิ
เบอร์โทร : 0988286450
อนุมัติแล้ว
4
JD19R7FKRW
รร.บ้านคำสร้อย
ที่อยู่ : ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
16 คน
นางศิญาภรณ์ เผ่าภูไทย รักษาการแทน
เบอร์โทร : 0862373284
นางสาวจีรณา แดนประโคม
เบอร์โทร : 0639863680
อนุมัติแล้ว
5
6GP508V181
โรงเรียน​อนุบาล​ศรีวิไล​
ที่อยู่ : 76 ต.ศรีวิไล​ อ.ศรีวิไล​ จ.บึงกาฬ​ 38210​
13 คน
10 คน
นายบุญทวี สาลี
เบอร์โทร : 0951684589
นางสาวฐาปนี มหิมา
เบอร์โทร : 0956649026
อนุมัติแล้ว
6
3D7CXNTJE9
ภูมิพิชญ
ที่อยู่ : 94​ หมู่​ 13​ ต.เมืองเพีย​ อ.กุดจับ​ จ. อุดรธานี​ 41250
5 คน
5 คน
นางสุรัตน์​ จงกลณี
เบอร์โทร : 0879454613
นายนิรภัย​ สัตย์ซื่อ
เบอร์โทร : 0801777395
อนุมัติแล้ว
7
FQMYPN3LTM
โรงเรียนบ้านดงโพนยอ
ที่อยู่ : 123 หมู่ 8 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
13 คน
นายศักดิ์ชัย ใจแป้
เบอร์โทร : 0953080255
นายศักดิ์ชัย ใจแป้
เบอร์โทร : 0953080255
อนุมัติแล้ว
8
682MB8XWF6
บ้านหนองคู
ที่อยู่ : หมู่1-ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
5 คน
นายสินธ์ สัตพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
0956642564
เบอร์โทร : 0981024788
อนุมัติแล้ว
9
FSE12G2YQS
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
ที่อยู่ : 34/1 หมู่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
24 คน
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
เบอร์โทร : 0850050041
นางสาวสุภาวดี คงอุ่น
เบอร์โทร : 0862416475
อนุมัติแล้ว
10
89RHX5WKE4
โรง้รียนนาแกวิทยา
ที่อยู่ : 54 หมู่ 1 บ้านหนองสิม ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2 คน
นายจำเนียร มัตกิต
เบอร์โทร : 0653239915
นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อ
เบอร์โทร : 0828389500
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
66DUNNC45J
บ้านหนองผือ
ที่อยู่ : 130 หมู่ 5 บ้านหนองผือ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
10 คน
10 คน
นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์
เบอร์โทร : 0972042137
น.ส.อมรรัตนา หัตถะกิจ
เบอร์โทร : 0878674900
อนุมัติแล้ว
2
6ZU7GNE2G7
บ้านโคกกลางวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโคกกลาง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
25 คน
นายโชคชัย เรืองแหล่
เบอร์โทร : 0899423693
นายโชคชัย เรืองแหล่
เบอร์โทร : 0899423693
อนุมัติแล้ว
3
3GX6Q2BLT7
น้ำพอง
ที่อยู่ : ถ.แก้วพรรณา ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
15 คน
30 คน
นายปรีชา จ่าสิงห์
เบอร์โทร : 0812613650
นายปฏิวัติ นามทองใบ
เบอร์โทร : 0833388400
อนุมัติแล้ว
4
F7CV8YH1SR
โรงเรียนบ้านนายาง
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
36 คน
นายชาญชัย ไชยคำภา
เบอร์โทร : 0807682357
นายอัมรินทร์ เพียเอีย
เบอร์โทร : 0901848216
อนุมัติแล้ว
5
ZK95ZLXW5Z
บ้านนายาง
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
36 คน
นายชาญชัย ไชยคำภา
เบอร์โทร : 0807682357
นายอัมรินทร์ เพียเอีย
เบอร์โทร : 0901848216
อนุมัติแล้ว
6
SX4SMKFAFL
กุงเจริญพิทยาคม
ที่อยู่ : 181 ม.11 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
6 คน
6 คน
นายไสว ตราศรี
เบอร์โทร : 0819646837
นางสุภาพร ถำวาปี
เบอร์โทร : 0898427361
อนุมัติแล้ว
7
USKVYVPDS1
บ้านวังเลาหัวฝาย
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220
3 คน
นายจันทร์ลอย สุรภีร์
เบอร์โทร : 0812615842
นางสาววิรัญชนา คติพงศานุวัตร
เบอร์โทร : 0821245755
อนุมัติแล้ว
8
5MH3RPZXEQ
เมืองโพธิ์ชัย สพป.รอ.3
ที่อยู่ : บ้านขามเปี้ย ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
14 คน
นายศราวุฒิ บุระพวง
เบอร์โทร : 0819747369
นายโอสถ บุตรมารศรี
เบอร์โทร : 0895742256
อนุมัติแล้ว
9
KJSY5MVJ64
โรงเรียนบ้านสตึก
ที่อยู่ : 444 โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
8 คน
นางพรรณี ชบา(รักษาการณ์)
เบอร์โทร : 0817257609
นางสาวตริตาภรณ์ สำแดง
เบอร์โทร : 0616608602
อนุมัติแล้ว
10
ZCBG7GUC3R
โรงเรียนบ้านกุดเขียว ตบ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : บ้านกุดเขียว ตบ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
20 คน
นางศศิธร หน่ายครบุรี
เบอร์โทร : 0813891652
นางศศิธร หน่ายครบุรี
เบอร์โทร : 0813891652
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
KU7L3G1S5B
บ้านอูนโคก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
15 คน
นายศุภชัย โถบำรุง
เบอร์โทร : 0892781464
นายฉัฐชนะ ดอนลาดลี
เบอร์โทร : 0854467860
อนุมัติแล้ว
2
DAV6HLSQ70
อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ : 13 หมู่ 3 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
9 คน
นายพงศ์พิสิษฐ์ นามเสาร์
เบอร์โทร : 0944943583
นางไพรวัลย์ สีพั่ว
เบอร์โทร : 0894164376
อนุมัติแล้ว
3
DZ64BQTM8X
บ้านหนองแวง
ที่อยู่ : 102 ม.12 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
6 คน
นายไพโรจน์ เกิดวิชัย
เบอร์โทร : 0885828729
นายตาลเดี่ยว แอแดง
เบอร์โทร : 0885528676
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
JJH6YN53ZB
บ้านหนองยอโพนแพง
ที่อยู่ : ต.พระซอง อ.นาแก จ.นาแก จ.นครพนม 48130
9 คน
9 คน
นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน
เบอร์โทร : 0885631779
นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน
เบอร์โทร : 0885631779
อนุมัติแล้ว
2
VLR84VFL1H
นิคมสร้างตนเองพิมาย2
ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
20 คน
นายวิเชียร ขุนภักดี
เบอร์โทร : 0935424384
นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์
เบอร์โทร : 0935424384
อนุมัติแล้ว
3
CMW0GKT278
โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
ที่อยู่ : หมู่ 17. ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
4 คน
นายศาสตรา ปาสาบุตน
เบอร์โทร : 0898426649
นางอนุธิตา พรหมดี
เบอร์โทร : 0883014452
อนุมัติแล้ว
4
KGLCCPW8QF
บ้านปรารถนาดี
ที่อยู่ : จ.บึงกาฬ
4 คน
นางสาวรินนา ราชชารี
เบอร์โทร : 0830595890
นางสาวสุพร ยอดจันทร์
เบอร์โทร : 0991714242
อนุมัติแล้ว
5
ABAEUZTQMW
รร.อนุบาลศรีวิไล
ที่อยู่ : 76 ม.1
5 คน
ผอ.บุญทวี สาลี
เบอร์โทร : 0951684589
นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
เบอร์โทร : 0908581488
อนุมัติแล้ว
6
BSV95G661E
บ้านโนนระเวียง
ที่อยู่ : ม.2 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา 30440
2 คน
นายบรรจบ บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810683922
นางชนากานต์ ภูริวัฒนสุข
เบอร์โทร : 0651163295
อนุมัติแล้ว
7
TZH148A4LV
บ้านข่อย
ที่อยู่ : หมู่4ต.หนองหินอ.เมืองสรวงจ.ร้อยเอ็ด45220
12 คน
นายวิเชียร กันหาจันทร์
เบอร์โทร : 0935601717
นางกัลยา อวนศรี
เบอร์โทร : 0879490442
อนุมัติแล้ว
8
FHREA3HSB0
โรงเรียนบ้านเมืองลีง
ที่อยู่ : หมู่1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหสัดสุรินทร์
7 คน
นายพิเชษฐ์ จินดาศรี
เบอร์โทร : 0980159310
นางสาวกรองแก้ว บุญเหลือ
เบอร์โทร : 0825100726
อนุมัติแล้ว
9
HBXHFFN03T
นิคมสร้างตนเองพิมาย2
ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
10 คน
นายวิเชียร ขุนภักดี
เบอร์โทร : 0935424384
นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์
เบอร์โทร : 0935424384
อนุมัติแล้ว
10
SCLLJKGW9N
นิคมสร้างตนเองพิมาย๒
ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
15 คน
นายวิเชียร ขุนภักดี
เบอร์โทร : 0935424384
นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์
เบอร์โทร : 0935424384
อนุมัติแล้ว
11
W0RHKL1R3A
บ้านหนองดินดำ
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านหนองดินดำ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130
3 คน
นางชโรพร ผาดไทสง
เบอร์โทร : 0868680276
นายวิศรุต สิงห์นอก
เบอร์โทร : 0849976972
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
MPE9T03XY0
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ที่อยู่ : หมู่ที่ 11 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
22 คน
นายเจตน์ มงคลสวสดิ์
เบอร์โทร : 0819540671
นายดนตรี หล้าสีดา
เบอร์โทร : 0817393734
อนุมัติแล้ว
2
KF713TQB3Q
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
ที่อยู่ : ต,กุดเพียขอม อ,ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
13 คน
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
เบอร์โทร : 0885605705
นายวิระ มีนา
เบอร์โทร : 0981439329
อนุมัติแล้ว
3
CBU5URPHRH
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
ที่อยู่ : บ้านโคกสูง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
5 คน
นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว
เบอร์โทร : 0885862479
ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลวงศ์
เบอร์โทร : 0899471922
อนุมัติแล้ว
4
QEWKFEG3UY
สิงห์สะอาด
ที่อยู่ : 209 หมู่ 13 อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
7 คน
นายวีระยุทธ ยนยุบล
เบอร์โทร : 0929941004
นางธนพร ศรีรัตนพันธ์
เบอร์โทร : 0847211820
อนุมัติแล้ว
5
HK74JMXXLV
บ้านบ่อชะเนง
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
8 คน
นายณรงค์ ทันใจ
เบอร์โทร : 0807295611
นายณรงค์ ทันใจ
เบอร์โทร : 0807295611
อนุมัติแล้ว
6
JMKGVGL0T5
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านแสลงพัน ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
10 คน
นายเติม ดวงดี
เบอร์โทร : 0657395735
นางสาวสุภัสรา ลำดับจุด
เบอร์โทร : 0943849493
อนุมัติแล้ว
7
TYGCRHVCEZ
โรงเรียนบ้านท่าโสม
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านท่าโสม ตำบล ศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
21 คน
21 คน
นายสุนทร สุนสิน
เบอร์โทร : 0862186574
นายณัฐพล หงษ์คง
เบอร์โทร : 0935295556
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YBF92KWG6Y
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
ที่อยู่ : หมู่ที่ 14 บ้านนาดี ต.นาหัวบ่อ จ.สกลนคร
8 คน
นายคมกฤษณ์ คนยัง
เบอร์โทร : 0817298726
นางเยาวลักษณ์ เสียงสนั่น
เบอร์โทร : 0898611191
อนุมัติแล้ว
2
Q2AK74GPUN
บ้านทับไฮ
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
9 คน
9 คน
นางแสงเดือน ปากเมย
เบอร์โทร : 0922792871
นางแสงเดือน ปากเมย
เบอร์โทร : 0922792871
อนุมัติแล้ว
3
MZ57PMFBJ2
บ้านหนองเหี่ย
ที่อยู่ : บ้านหนองเหี่ย ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
12 คน
นายสุริยา จันเหลือง
เบอร์โทร : 0639952565
นางสาวดารุณี คำมั่น
เบอร์โทร : 0910549359
อนุมัติแล้ว
4
RYYAS54AAX
บ้านโคกสูงวิทยา
ที่อยู่ : บ้านโคกสูง หมู่ 8 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
9 คน
นายธนากร หลี่อินทร์
เบอร์โทร : 0877755592
นางสาวศิริพรรณวดี ดวงเข็ม
เบอร์โทร : 0964380983
อนุมัติแล้ว
5
Q1DVL4EQKY
บ้านโคกสว่าง​
ที่อยู่ : 189​ หมู่​ที่​10​ ต.โคกสูง​ อ.อุบลรัตน์​ จ.ขอนแก่น​ 40250​
12 คน
นางกรรณิกา​ ซาหยอง
เบอร์โทร : 0945807519
น.ส.นฤมล​ สม​ปาน​
เบอร์โทร : 0983269198
อนุมัติแล้ว
6
SHJGL3T4GM
โรงเรียนบ้านดอนไผ่
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
11 คน
นายวิรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
เบอร์โทร : 0885808931
นายวีระพล ศรีเชียงพิมพ์
เบอร์โทร : 0956613166
อนุมัติแล้ว
7
S8F371PCNV
บ้านหว้านน้อย
ที่อยู่ : มุกดาหาร
11 คน
วินัย วะหาโล
เบอร์โทร : 0958213124
วินัย วะหาโล
เบอร์โทร : 0958213124
อนุมัติแล้ว
8
GXHFPU985B
บ้านกะพี้
ที่อยู่ : ม.6ต.ค้างพลูอ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
12 คน
นางสาวอรสา หะหารนอก
เบอร์โทร : 0945724328
นางอรจิรา เทียมขุนทด
เบอร์โทร : 0856343155
อนุมัติแล้ว
9
A6EX9HQ4AF
โรงเรียนบ้านนาคู
ที่อยู่ : อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
12 คน
12 คน
นางวิภา สายรัตน์
เบอร์โทร : 0872170181
นายสุรพล พลนาคู
เบอร์โทร : 0899474135
อนุมัติแล้ว
10
DDSM69LP6E
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ที่อยู่ : ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
3 คน
นางสายพิน บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810649321
มาติกา รัตนประทุม
เบอร์โทร : 0869016887
อนุมัติแล้ว
11
2L0DAMQZPU
บ้านนางิ้วนาโพธิ์
ที่อยู่ : ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
5 คน
นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี
เบอร์โทร : 0935344202
นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี
เบอร์โทร : 0935344202
อนุมัติแล้ว
12
RPN3BFX94A
โรงเรียน​หนอง​ขาม​พิทยา​คม​
ที่อยู่ : ตำบลนาคำำ​อำเภอ​อุบลรัตน์​จังหวัด​ขอนแก่น​
5 คน
นายสมชัย​ รัตนมนตรี
เบอร์โทร : 0815937136
นายวิทยา​ สุทธิ​โพธิ์​
เบอร์โทร : 0965845228
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
AWA1RS29U5
รร.บ้านสายโท
ที่อยู่ : รร.บ้านสายโท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10 คน
นายมิตร ปุเลโต
เบอร์โทร : 0832451545
นายมิตร ปุเลโต
เบอร์โทร : 0832451545
อนุมัติแล้ว
2
X4ZG8HCQXA
รร.บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
ที่อยู่ : รร.บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
14 คน
นายจำนงค์ อัปภัย
เบอร์โทร : 0860131957
นายจำนงค์ อัปภัย
เบอร์โทร : 0860131957
อนุมัติแล้ว
3
7P5URB4M62
รร.อนุบาลกระสังข์
ที่อยู่ : รร.อนุบาลกระสังข์ อ.กระสังข์ จ.บุรีรัมย์
6 คน
นายสมชาย ไกรศุทธิกานต์
เบอร์โทร : 0818772878
นายสมชาย ไกรศุทธิกานต์
เบอร์โทร : 0818772878
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WYL5ZC8JVA
บ้านน้อยหนองหนาด
ที่อยู่ : หมู่ 21 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
15 คน
นายอภิรักษ์ หาญประชุม
เบอร์โทร : 0933829269
ศิริพร แคนหนอง
เบอร์โทร : 0935297436
อนุมัติแล้ว
2
FTJH1G0C2H
โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
ที่อยู่ : 114 หมู่ 7 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
10 คน
นายประสาท แป้นนางรอง
เบอร์โทร : 0898493048
นางธิดาพรรณ สายรัมย์
เบอร์โทร : 0895789104
อนุมัติแล้ว
3
WWTY472964
บ้านโนนค้อ
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านโนนค้อ ต.สะแก อ.สตึก จ.สุรินทร์ 31150
10 คน
นางประคองณัฐ แสนสนาม
เบอร์โทร : 0632398935
นางประคองณัฐ แสนสนาม
เบอร์โทร : 0632398935
อนุมัติแล้ว
4
5P7ASR921Q
โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต1
ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
6 คน
นายสุพล แก้ววงษา
เบอร์โทร : 0823060923
นายเอกฉันท์ วันนา
เบอร์โทร : 0800075392
อนุมัติแล้ว
5
C7T8QW6SHN
โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)
ที่อยู่ : อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
5 คน
นายไพฑูลย์ ยุงประโคน
เบอร์โทร : 0815795499
นายนันทยศ ยุงประโคน
เบอร์โทร : 0815795499
อนุมัติแล้ว
6
4U4K3A6LL6
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
7 คน
7 คน
นายนาคพงษ์ จงกลาง
เบอร์โทร : 0892847587
นายนาคพงษ์ จงกลาง
เบอร์โทร : 0892847587
อนุมัติแล้ว
7
WW5JTC7W7P
บ้านหนองนาเลิศ
ที่อยู่ : ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร
10 คน
10 คน
นายสำราญ คำชมภู
เบอร์โทร : 0899374821
นางจารุวรรณ ดวงกลาง
เบอร์โทร : 0847985276
อนุมัติแล้ว
8
2Z81K91J43
บ้านหนองจานใต้
ที่อยู่ : บ้านหนองจานใต้ ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
5 คน
6 คน
นายสุริยนต์ กัลยาณี
เบอร์โทร : 0610283413
ศรัญญา คมพยัคฆ์
เบอร์โทร : 0905596554
อนุมัติแล้ว
9
FFL087FCTS
บ้านตาดโตน
ที่อยู่ : สพป.สกลนคร เขต 3
22 คน
นายนิยม เถายะบุตร
เบอร์โทร : 0983271255
นางสาวิตรี ไชยบุญตา
เบอร์โทร : 0933583200
อนุมัติแล้ว
10
RXQ4YEV6QD
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
ที่อยู่ : หมูู่ 3 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้ยเอ็ด 45140
20 คน
นายอุดม ศรีวงษา
เบอร์โทร : 0883401229
นายวงษ์วุฒิศักดิ์ แก้วสิงห์
เบอร์โทร : 0827417280
อนุมัติแล้ว
11
7HKZAKSBXV
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
5 คน
นายพรสวรรค์ จิตปรีดา
เบอร์โทร : 0872337677
นางสาวสุทธิลักษณ์ กุตระแสง
เบอร์โทร : 0885723897
อนุมัติแล้ว
12
DX0QTQVYVP
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านม่วงลาย ต. ม่วงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร 47000
10 คน
นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ
เบอร์โทร : 0817999448
นางพัฒนา กวานเจ้าจันทร์
เบอร์โทร : 0879449008
อนุมัติแล้ว
13
T47Q55GHDD
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ที่อยู่ : อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์
6 คน
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์ อ่อนว่าที
เบอร์โทร : 0857612005
นายสมาน แรงประโคน
เบอร์โทร : 0892801902
อนุมัติแล้ว
14
ZG2YKGR6X0
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
ที่อยู่ : โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา หมู่ 11 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190 (สพป.ชัยภูมิ เขต 2)
5 คน
นางสุภาวรรณ สร้อยนาค (รกน.)
เบอร์โทร : 0856473063
นางสุมาลา เรืองศรี
เบอร์โทร : 0650819501
อนุมัติแล้ว
15
NKUWBUJ22L
นาแกราษฎร์อำนวย
ที่อยู่ : หมู่ที่14 บ้านนาแก ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
9 คน
9 คน
นายวีรศักดิ์ ดอนสามารถ
เบอร์โทร : 0899444483
นางไอวริญย์ ภูสีเหลื่อม
เบอร์โทร : 0610933723
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
R0T6AGEVWK
บ้านโคกหนองบัว
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านโคกหนองบัว ตำบลวังปลาป้อม อำภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
นายสาคร สังวงศ์
เบอร์โทร : 0973028636
นางรัตนกาล สินทร
เบอร์โทร : 0655593416
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
GZAQX9X8HD
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
9 คน
นายมณีแสง นามอินทร์
เบอร์โทร : 0812653564
นางระนอง โข่พิมาย
เบอร์โทร : 0848333162
อนุมัติแล้ว
2
4CV1YJCFFV
โรงเรียนบ้านพงสิม
ที่อยู่ : ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทัพทัน จังหวัดศรีสะเกษ
6 คน
นายชูชาติ ชัยวงศ์
เบอร์โทร : 0819772521
นางศุภรดา เพ็งแจ่ม
เบอร์โทร : 0872486286
อนุมัติแล้ว
3
HT1ANDT3A4
โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง หมู่ที่ ๒ ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
6 คน
นางสาวทับทิม ยอดธรรม
เบอร์โทร : 0813211768
นางสาวทับทิม ยอดธรรม
เบอร์โทร : 0813211768
อนุมัติแล้ว
4
H5AUZW4K3P
รร.บ้านขี้เหล็ก
ที่อยู่ : บ้านขี้เหล็ก ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
3 คน
นายปรีชา พุทธลา
เบอร์โทร : 0813203552
นางสาวอภิญญา กาลัยมะเณ
เบอร์โทร : 0642790363
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
RCKKFK690D
บ้านหัวนาคำ
ที่อยู่ : ม.4 ต. กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
20 คน
นางรัตนา พิมพร
เบอร์โทร : 0871462534
นางพรทิพย์ ยี่สารพัฒน์
เบอร์โทร : 0871462534
อนุมัติแล้ว
2
UVF8VGVDMT
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
3 คน
นายประยูร นางสีคุณ
เบอร์โทร : 0810491000
นายธนารักษ์ มิตรนอก
เบอร์โทร : 0885401706
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LVVB0P5YUK
บ้านกอกวิทยา
ที่อยู่ : 204 ม.6 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
20 คน
20 คน
นายทองไทยแท้ ทองดีนอก
เบอร์โทร : 0820677621
นางสุภัตรา ทศานนท์
เบอร์โทร : 0872445938
อนุมัติแล้ว
2
YK38M53FL8
บ้านหนองสองห้อง
ที่อยู่ : 100ม.1 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
3 คน
นายวิระยูร คำอุดม
เบอร์โทร : 0644172807
กรรณิกา คันสินธ์
เบอร์โทร : 0624490699
อนุมัติแล้ว
3
7NH2YQKZTX
โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป.อด.เขต 1
ที่อยู่ : 446หมู่2 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี ต.อุดรธานี
10 คน
10 คน
นายสมบูรณ์ เป้งคำภา
เบอร์โทร : 0630354245
สุพรรณี พลแสง
เบอร์โทร : 0860041691
อนุมัติแล้ว
4
GVWG8CYT8V
ชุมชนบัวบานสามัคคี
ที่อยู่ : 323 หมู่ 9 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
10 คน
นายสมชาย ขอสินกลาง
เบอร์โทร : 0810735897
นางสำราญ บุญสันเทียะ
เบอร์โทร : 0818785493
อนุมัติแล้ว
5
2R0BSDXG46
ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
ที่อยู่ : 140ม3 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
7 คน
นายบุญธรรม พงศ์ชนะ
เบอร์โทร : 0610296458
น.ส.ภัทรารัตน์ สอนวงษ์แก้ว
เบอร์โทร : 0889914687
อนุมัติแล้ว
6
PB9XEHPZ5T
บ้านหนองปรือน้อย
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
15 คน
นายสรวิชญ์ วิเศษ
เบอร์โทร : 0813846685
นายสรวิชญ์ วิเศษ
เบอร์โทร : 0813846685
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BAJVTCWGPQ
โรงเรียนบ้านโพนแพง
ที่อยู่ : ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบล
20 คน
ผอ.สุพรรณพร สิทธิแต้สกุล
เบอร์โทร : 0812669193
ผอ.สุพรรณพร สิทธิแต้สกุล
เบอร์โทร : 0812669193
อนุมัติแล้ว
2
W6DTHYNQVA
โรงเรียนบ้านป่าบง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 19 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
6 คน
นายบุญเลี้ยง สุวรรณสนธิ์
เบอร์โทร : 0810607755
นางสาวอัจฉราภรณ์ โกสูงเนิน
เบอร์โทร : 0956722823
อนุมัติแล้ว
3
ETQ3W4T8J2

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านบาก2 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
20 คน
นายสุรชัย กุลวงศ์
เบอร์โทร : 0956025679
ธนัยนันท์ โชติรักษวงศ์
เบอร์โทร : 0849742826
อนุมัติแล้ว
4
AB42AAT4A5
บ้านหนองแสง
ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350
15 คน
15 คน
นายปฏิวัติ สมันต์ศรี
เบอร์โทร : 0833282515
นางสาววิมลรัตน์ ก้อนทอง
เบอร์โทร : 0633689772
อนุมัติแล้ว
5
BT0ZKM9JAT
โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์
ที่อยู่ : ม.1 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
14 คน
14 คน
นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ
เบอร์โทร : 0817395152
นายธานินทร์ จันทำมา
เบอร์โทร : 0862303025
อนุมัติแล้ว
6
A31YDB5YSL
โรงเรียนชุมชนดงเย็น
ที่อยู่ : อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
13 คน
13 คน
นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ
เบอร์โทร : 0648688849
นางลาวัลย์ คำสีลา
เบอร์โทร : 0648688849
อนุมัติแล้ว
7
W98HL5ML1B
โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง ต.โนนสวรรค์ อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด
14 คน
นางกัลยาณี โชติขันธ์
เบอร์โทร : 0874904335
นางวัชรี สุขดาษ
เบอร์โทร : 0954241602
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
66S04SR3HG
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
10 คน
10 คน
นางนารอน ทับสกุล
เบอร์โทร : 0811473793
นางกาญจณี รัตนกุล
เบอร์โทร : 0992011331
อนุมัติแล้ว
2
RTDN849Q55
บ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)
ที่อยู่ : สพป.ชัยภูมิ เขต 2
10 คน
นายนัฐพันธ์ แควภูเขึยว
เบอร์โทร : 0933290179
นางรุ่งอรุณ ฦๅกำลัง
เบอร์โทร : 0847925508
อนุมัติแล้ว
3
3S1XDTLT2W
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
ที่อยู่ : 185 ม.8​ ต.โคกก่อง​ อ.เมือง​ จ.สกลนคร
10 คน
นายทวีเดช​ แสนชนม์
เบอร์โทร : 0879548788
นายเกียรติศักดิ์​ สร้อยเสนา
เบอร์โทร : 0821056209
อนุมัติแล้ว
4
ABK1STL6VY
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านม่วงลาย ต. ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
10 คน
นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ
เบอร์โทร : 0817999448
นางพัฒนา กวานเจ้าจันทร์
เบอร์โทร : 0879449008
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
HE1GFLX7Z4
บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านเก่าน้อย ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
11 คน
นายวิเชียร ชากำนัน
เบอร์โทร : 043029945
นางศิริกาญจน์ ชินวิศวกร
เบอร์โทร : 0817992050
อนุมัติแล้ว
2
XUEL0HJQJB
บ้านโนนสูง
ที่อยู่ : สพป.อุดรธานี เขต2
12 คน
เจียมจิต
เบอร์โทร : 0631567845
ผอ
เบอร์โทร : 0631567845
อนุมัติแล้ว
3
ZN5X763ZHW
บ้านโพธิ์กอง
ที่อยู่ : ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
20 คน
นางมะลิ คูณสิน
เบอร์โทร : 0860423789
วาทินี
เบอร์โทร : 08624455300
อนุมัติแล้ว
4
P77M9X74KU
โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
ที่อยู่ : บ้านไร่สุขสันต์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
15 คน
นายผจงภักดิ์ พ่อค้าช้าง
เบอร์โทร : 0642865133
นายยุทธพงษ์ พรหมศิริ
เบอร์โทร : 0990986789
อนุมัติแล้ว
5
2GBEVZ4W6A
โรงเรียนบ้านโจด
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโจด หมู่ที่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
12 คน
นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา
เบอร์โทร : 0844799011
นางวันเพ็ญ แจ้งไพร
เบอร์โทร : 0898468103
อนุมัติแล้ว
6
LA5CYPNPW7
โรงเรียนบ้านโจด
ที่อยู่ : หมู่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
12 คน
นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา
เบอร์โทร : 0844799011
นางวันเพ็ญ แจ้งไพร
เบอร์โทร : 0898468103
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LY6SE0DX8Q
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
6 คน
นายอนุชิต วรรณสุทธิ์
เบอร์โทร : 0817254901
นางสาวสิริษร ปรระสาร
เบอร์โทร : 0887261183
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
XBN0N2CJDQ
โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
4 คน
นายสุระพล พันธ์ดี
เบอร์โทร : 0811849964
นายสุระพล พันธ์ดี
เบอร์โทร : 0811849964
อนุมัติแล้ว
2
HWAC6TCDHA
โรงเรียนบ้านบรบือ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านบรบือ ตำบล บรบือ อำเภอ บรบือ มหาสารคาม 44130
7 คน
นางกรรณิกา บุญมั่ง
เบอร์โทร : 0854663747
นางกรรณิกา บุญมั่ง
เบอร์โทร : 0854663747
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
3MKNRD66FC
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป.สกลนครเขต2
ที่อยู่ : อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
5 คน
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
เบอร์โทร : 0810487730
นางปุณยนุช ชินทะวัน
เบอร์โทร : 0810487730
อนุมัติแล้ว
2
LKD68P4Y0Q
โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
20 คน
20 คน
นายพงษ์พิทยา มาตรา
เบอร์โทร : 0850018987
นายทศพล พรหมภักดี
เบอร์โทร : 0812581216
อนุมัติแล้ว
3
L1XDWG5VWP
บ้านโคกเจริญ
ที่อยู่ : ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ส.อ.กริชเพชร โสภาพ
เบอร์โทร : 0844174185
นางสาวสุนิษา บุญชม
เบอร์โทร : 0971715914
อนุมัติแล้ว
4
LDC5D0M6KS
โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
17 คน
17 คน
นายสนิท ศรีลำไพ
เบอร์โทร : 0817682802
นางโชติกา ขันประมาณ
เบอร์โทร : 0910389659
อนุมัติแล้ว
5
29YE54K264
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๑ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม
9 คน
นายประชา แสนเย็น
เบอร์โทร : 0890536983
นางสาวมัลลิกา พิมพา
เบอร์โทร : 0845146572
อนุมัติแล้ว
6
JCC93X2UKE
บ้านหนองสองห้อง
ที่อยู่ : 100ม.1 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
5 คน
นายวิระยูร คำอุดม
เบอร์โทร : 0644172807
นัญธิชา ไชยแสง
เบอร์โทร : 0985938489
อนุมัติแล้ว
7
W5GJDG42K1
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
7 คน
นายสิทธิผล ยั่วจิตร
เบอร์โทร : 0874399779
นางนุ่ม สมชาติ
เบอร์โทร : 0854962844
อนุมัติแล้ว
8
A2M7Z4CHQ3
บ้านหนองหมี
ที่อยู่ : บ้านหนองหมี ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
1 คน
นายอิศราวุธ คำทอง
เบอร์โทร : 0922650213
นางสาวนฤมล แปยอ
เบอร์โทร : 0801605949
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
1Z2HLWB7PQ
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ที่อยู่ : 90 ถ.สืบสหการ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
13 คน
นายธีระ คนชุม
เบอร์โทร : 0933249456
นางอำไพวรรณ วิเศษหมื่น
เบอร์โทร : 0898477956
อนุมัติแล้ว
2
B0AGC1B8WU
มัญจาศึกษา
ที่อยู่ : 205 หมู่ 2 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
8 คน
ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง
เบอร์โทร : 0616146961
นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง
เบอร์โทร : 0616146961
อนุมัติแล้ว
3
J9L53JM7QB
บ้านผไทรินทร์
ที่อยู่ : 54 หมู่ 18 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
6 คน
นายพิทักษ์ สมพร้อม
เบอร์โทร : 0848349395
นางสายทอง บุญที
เบอร์โทร : 0848349395
อนุมัติแล้ว
4
U63DZG8PEH
บ้านโคกสำโรง
ที่อยู่ : บ้านโคกสำโรง หมู่ 6 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
44 คน
นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศ
เบอร์โทร : 0918292905
นางน้ำเพชร เฉลิม
เบอร์โทร : 0885956988
อนุมัติแล้ว
5
VFB2DPQD14
มัญจาศึกษา
ที่อยู่ : 205 หมู่ 2 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
8 คน
ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง
เบอร์โทร : 0616146961
นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง
เบอร์โทร : 0616146961
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
C45B3CK9Q0
บ้านหลุ่งประดู่
ที่อยู่ : สพป.นครราชสีมา เขต 2
7 คน
น.ส.วิภาวดี ปัจจัยโก
เบอร์โทร : 0898446957
น.ส.วิภาวดี
เบอร์โทร : 0898446957
อนุมัติแล้ว
2
XR7D21EP7Q
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า
ที่อยู่ : บ้านสงยาง ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
8 คน
8 คน
8 คน
นายชาญศักดิ์ ลาหาญ
เบอร์โทร : 0857392402
นายชาญศักดิ์ ลาหาญ
เบอร์โทร : 0857392402
อนุมัติแล้ว
3
VE7VNCXQ3L
บ้านโนนระเวียง
ที่อยู่ : ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
11 คน
11 คน
นายบรรจบ บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810683922
นางปวริศา พิกุล
เบอร์โทร : 0903659265
อนุมัติแล้ว
4
NV6JVN0EZK
โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
6 คน
นางสาวจันทร์เพ็ญ อรพล
เบอร์โทร : 0811351816
นางสุนิษา ทานะปัต
เบอร์โทร : 0892804828
อนุมัติแล้ว
5
Y20YYY093W
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
5 คน
นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิต
เบอร์โทร : 0883402049
นายวทิพงศ์ ศรีสันต์
เบอร์โทร : 0893753552
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BR70QE5YCW
บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
ที่อยู่ : ม.๒ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
นายแกล้วกล้า ประชานันท์
เบอร์โทร : 0897989189
นางโชติกา คำน้อย
เบอร์โทร : 0645396544
อนุมัติแล้ว
2
JNHPT3QEZY
โรงเรียน​อนุบาล​ศรีวิไล​
ที่อยู่ : 76 ต.ศรีวิไล​ อ.ศรีวิไล​ จ.บึงกาฬ​ 38210​
13 คน
13 คน
นายบุญทวี สาลี
เบอร์โทร : 0951684589
นางสาว​ฐาปนี มหิมา
เบอร์โทร : 0956649029
อนุมัติแล้ว
3
185RKVF02S
บ้านโคกทุ่งน้อย
ที่อยู่ : 22 หมู่ที่10 ต.บ้านโคกทุ่งน้อย
30 คน
นายทองใบ ทองทรัพย์(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน)
เบอร์โทร : 0862417933
นางนุชนาท แก้วนพ
เบอร์โทร : 0879483873
อนุมัติแล้ว
4
VZGAYKC4HY
หนองหานวิทยา
ที่อยู่ : โรงเรียนหนองหานวิทยา เลขที่ 601 หมู่ 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
10 คน
7 คน
10 คน
10 คน
นายธวัช บรรเลงรมย์
เบอร์โทร : 042261184
นายทิพากร จันทร์งาม
เบอร์โทร : 0986673069
อนุมัติแล้ว
5
JK0B8BKJTF
บ้านกองโพน
ที่อยู่ : 141บ้านกองโพน ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170
5 คน
นายนิยม สุภาษร
เบอร์โทร : 0660752296
นายสิทธิชัย สมคำ
เบอร์โทร : 0625989059
อนุมัติแล้ว
6
F56BKNYFP0
โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลกุดขาคีม อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์
10 คน
นายสมศักดิ์ ศรีโท
เบอร์โทร : 0913489558
นางสาวบุษยา สุตคาน
เบอร์โทร : 0881020246
อนุมัติแล้ว
7
G3X3PKEXWT
ราษีไศล
ที่อยู่ : 14/41ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
27 คน
นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
เบอร์โทร : 0860319193
นายรังสรรค์ พลอาจ
เบอร์โทร : 0856113198
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
SU8T43XSDA
วัดบ้านเมืองโพธิ์
ที่อยู่ : 76 หมู่ 3 บ้านพูนสุข ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
6 คน
นางจารุวรรณ รุ่งศิริวงศ์ รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
เบอร์โทร : 0879568485
ณัฐกานต์ นักบุญ
เบอร์โทร : 0856319187
อนุมัติแล้ว
2
T70V88XBJA
บ้านดงแถบ
ที่อยู่ : บ้านดงแถบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
10 คน
น.ส.ทัศนีย์ ทองเทพ
เบอร์โทร : 0817906937
น.ส.ทัศนีย์ ทองเทพ
เบอร์โทร : 0817906937
อนุมัติแล้ว
3
QPNA447NWE
บ้านนาวังวังเวิน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
6 คน
นางธัญพิชชา ชารัมย์
เบอร์โทร : 0895692247
นางธัญพิชชา ชารัมย์
เบอร์โทร : 0895692247
อนุมัติแล้ว
4
8ZJ3B8YT62
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ที่อยู่ : บ้านกลึง ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
12 คน
นายโกศล. พงษ์นิรันดร
เบอร์โทร : 0966737766
นางสาวอรุณรัตน์. ปลั่งกลาง
เบอร์โทร : 0918340329
อนุมัติแล้ว
5
F6TYHNBY9F
บ้านท่าส้มโฮง
ที่อยู่ : อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
15 คน
15 คน
นายสัญญา ศรีบุญเรือง
เบอร์โทร : 0956587648
นางสาวภาวิณี ลัมนา
เบอร์โทร : 0857452900
อนุมัติแล้ว
6
UNBQ8S53U8
โรงเรียนบ้านนางเลิศ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนางเลิศ หมู่ที่ 16 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
2 คน
14 คน
นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
เบอร์โทร : 0878590748
นางจำเนียร หันไชยุงวา
เบอร์โทร : 0834078084
อนุมัติแล้ว
7
44YP1KV71S
บ้านเหล่าหมี
ที่อยู่ : หมู่2 ตำบลเหล่าหมี
5 คน
นายอนันต์ ปริปุรณะ
เบอร์โทร : 0817395480
นางวิภ่า คนหาญ
เบอร์โทร : 0848964248
อนุมัติแล้ว
8
R8L0XMCYBJ
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต3
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านโนนเมือง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
10 คน
10 คน
นายบุญนำ เพชรล้ำ
เบอร์โทร : 0849601948
นายบุญนำ เพชรล้ำ
เบอร์โทร : 0849601948
อนุมัติแล้ว
9
5XC2A9HEXH
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
ที่อยู่ : เลขที่ 143 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
5 คน
นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
เบอร์โทร : 0956169152
นางไพจิต นวดไธสง
เบอร์โทร : 0930622138
อนุมัติแล้ว
10
FZS927W9JK
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ที่อยู่ : บ้านกลึง หมู่ 5 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
5 คน
นายโกศล. พงษ์นิรันดร
เบอร์โทร : 0946737766
นางสาวอรุณรัตน์. ปลั่งกลาง
เบอร์โทร : 0918340329
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
HK9JTMBQQY
บ้านนาเดื่อ
ที่อยู่ : 200 ม.11 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
11 คน
11 คน
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
อนุมัติแล้ว
2
VP6E8A7624
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ที่อยู่ : 256 หมู่ 6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
20 คน
20 คน
นางสุนันท์ หลวงศรี
เบอร์โทร : 0973024975
นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
เบอร์โทร : 0818717803
อนุมัติแล้ว
3
V9WZ3QUTKJ
บ้านบะไห
ที่อยู่ : บ้านบะไห หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
30 คน
30 คน
นายวิชิต สิทธิแต้สกุล
เบอร์โทร : 0973419129
นายวิสันต์ ทองล้วน
เบอร์โทร : 0810732308
อนุมัติแล้ว
4
6NHLU73KKY
บ้านโนนสวาง
ที่อยู่ : รร.บ้านโนนสวาง ม.3 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
4 คน
นายสมพร ถิ่นปรุ
เบอร์โทร : 0862377799
นายศราวุฒิ หาญโสภา
เบอร์โทร : 0956685092
อนุมัติแล้ว
5
QKA049CKGU
บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
ที่อยู่ : ม.2 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
6 คน
นายสมศักดิ์ วนวาที
เบอร์โทร : 0814707994
นางอวยพร สีหาอาจ
เบอร์โทร : 0853092844
อนุมัติแล้ว
6
H8DZL89KTT
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.อุดร
2 คน
30 คน
นางสาวปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์
เบอร์โทร : 0981406963
นางลัดดา วิบูลย์ศิลป์
เบอร์โทร : 0885680112
อนุมัติแล้ว
7
VLSY2K6GC1
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ที่อยู่ : ตำบลโคกสะอาด อำเภอเทือง อุดรธานี
25 คน
ปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์
เบอร์โทร : 0981406369
นางลัดดา วิบูลย์ศิลป์
เบอร์โทร : 0885680112
อนุมัติแล้ว
8
7PXWW2BVXR
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
5 คน
นายภาณุวงศกรณ์ จรัสแสง
เบอร์โทร : 0929823985
นางอุษา คำศรี
เบอร์โทร : 0819669856
อนุมัติแล้ว
9
GVQ71AC399
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
ที่อยู่ : ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
6 คน
นายเสน่ห์ วิเศษวงษา
เบอร์โทร : 0902614009
นางอุไร
เบอร์โทร : 0872205681
อนุมัติแล้ว
10
7HZ1AWNGEC
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
5 คน
นายกัณหา โตสกุล
เบอร์โทร : 0851048699
นายนิพล ทองคำดี
เบอร์โทร : 0801706626
อนุมัติแล้ว
11
1UQBJHRNYX
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
6 คน
นางวนิดา เครือไกรวรรณ
เบอร์โทร : 0982563820
นางวนิดา เครือไกรวรรณ
เบอร์โทร : 0982563820
อนุมัติแล้ว
12
J2TPH3MKFS
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
7 คน
นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ
เบอร์โทร : 0817697549
นางวาสนา ไชยชำ
เบอร์โทร : 0819744562
อนุมัติแล้ว
13
5VKE5UVSGY
ไค้นุ่นวิทยาพูน
ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
6 คน
นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
เบอร์โทร : 0887439285
นายธนวรรธน์ รัตนมูล
เบอร์โทร : 0910538701
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
9EB55XUUX0
บ้านหนองบัวแดง
ที่อยู่ : ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบล
12 คน
12 คน
นายวสันทนา ปวะบุตร
เบอร์โทร : 0862450073
นางสุรีย์ภรณ์ ชารีชุม
เบอร์โทร : 0811364028
อนุมัติแล้ว
2
MAQ664HHTY
โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพสิม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านมะพริก ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
3 คน
นายธีระเดช ขอสุข
เบอร์โทร : 0
คุณครูละออ ศรีบัวบาล
เบอร์โทร : 0801840060
อนุมัติแล้ว
3
S5YJ30S8P2
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
ที่อยู่ : 138 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
27 คน
นายเสรี เจริญกลาง
เบอร์โทร : 0897222068
นางสาวพวงผกา มะสีผา
เบอร์โทร : 0811863799
อนุมัติแล้ว
4
KES3R6AJLQ
ชุมชนบ้านวัด
ที่อยู่ : หมู่ 15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
5 คน
20 คน
นายธนยศ ปะเสทะกัง
เบอร์โทร : 0898456577
นายวิศิษฏ์ ใหญ่น้ำ
เบอร์โทร : 0648911695
อนุมัติแล้ว
5
9L2HBWBQH4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
ที่อยู่ : 21 หมู่ 1 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
4 คน
4 คน
นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง
เบอร์โทร : 0892868892
นางสุวิมล แสนทวีสุข
เบอร์โทร : 0973323187
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
MY9DSTV37D
บ้านเสือโก้ก
ที่อยู่ : เลขที่​ 66​ หมู่​ 4​ ต.เสือโก้ก​ อ.วาปีปทุม​ จ.มหาสารคาม
30 คน
30 คน
30 คน
นายพุทธา​ พลหาร​(รักษาการ)​
เบอร์โทร : 0652863058
นางสาวอรัญญากร​ เสตเตมิย์
เบอร์โทร : 0985902314
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
GE8PMYPTPE
บ้านชาดฝางหัวเรือ
ที่อยู่ : 163 ม.2 บ้านชาดใหญ่ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
45 คน
45 คน
45 คน
15 คน
นายชูสง่า นัยวัฒน์
เบอร์โทร : 0973270322
นางหนูลักษณ์ ใจดี
เบอร์โทร : 0898627097
อนุมัติแล้ว
2
Z8QEEZ4052
บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
ที่อยู่ : ม.6 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
5 คน
5 คน
5 คน
10 คน
นายอนุราช ลิลากุด
เบอร์โทร : 0935607772
นายภูธร ก้านจักร
เบอร์โทร : 0801957665
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
SUD93DGQ4P
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ที่อยู่ : บ้านโคกกลาง หมู่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
6 คน
นายพิรุฬ วรรณขันธ์
เบอร์โทร : 0801805558
นางพรรณี นามโยธา
เบอร์โทร : 0872202060
อนุมัติแล้ว
2
ZJH5HY9DZ1
บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
ที่อยู่ : บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
20 คน
20 คน
นายสมภาร ทิพเจริญ
เบอร์โทร : 0624474438
นายอดุลย์พร ดีกุดเรือ
เบอร์โทร : 0862243959
อนุมัติแล้ว
3
644WEURHV1
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา)
ที่อยู่ : อำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
10 คน
นายมณเฑียร นาเจริญ
เบอร์โทร : 0898006058
นายอนุชา สำเภาพล
เบอร์โทร : 0822805062
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CRRAVQCGKH
บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ที่อยู่ : ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สพป.ขก.5
8 คน
นายอนันตวิทย์ พุทธา
เบอร์โทร : 0862424454
ครูวิภาดา ธรรมวงษา
เบอร์โทร : 0897139543
อนุมัติแล้ว
2
3RJZ09A2XH
ถ้ำปลาวิทยายน
ที่อยู่ : อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
9 คน
นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์
เบอร์โทร : 0899425524
นางสุภาวดี วรรัตน์
เบอร์โทร : 0899425524
อนุมัติแล้ว
3
XHHX5Z68G8
โรงเรียนบ้านโพนก่อ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโพนก่อ ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
8 คน
นายวิบูรณ์ สิงห์คราม
เบอร์โทร : 0879827086
นายวิบูรณ์ สิงห์คราม
เบอร์โทร : 0879827086
อนุมัติแล้ว
4
MJWNJZMZLE
บ้านนางิ้ว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านนางิ้ว ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
12 คน
นางลักษณาศิริ คำภูแก้ว
เบอร์โทร : 0870495242
นางลักษณาศิริ คำภูแก้ว
เบอร์โทร : 0870495242
อนุมัติแล้ว
5
C6SNHEUU11
บ้านกำพี้เหล่าเจริญศืลป์
ที่อยู่ : 69หมู่ 12 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
11 คน
นายศาสตรา วาเสนัง
เบอร์โทร : 0985868662
นางสาวเปรมสิณี ช่างยา
เบอร์โทร : 0879514146
อนุมัติแล้ว
6
29SL3MYTTA
โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ
ที่อยู่ : บ้านนากุง หมู่ 10 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
10 คน
นายฉลอง สูญราช
เบอร์โทร : 0817499850
นางรัชนีวรรณ ดาววัน
เบอร์โทร : 0981014743
อนุมัติแล้ว
7
0X4YGJ080A
บ้านวังแท่น
ที่อยู่ : ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
8 คน
นางวนาไพร ยอดพุทธ
เบอร์โทร : 0862210032
ทิชากร
เบอร์โทร : 0969096065
อนุมัติแล้ว
8
7VNF815REB
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ที่อยู่ : บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
13 คน
8 คน
นายประชา แสนเย็น
เบอร์โทร : 0872362315
นางสาวเปรมฤดี สุพรรณฝ่าย
เบอร์โทร : 0973191871
อนุมัติแล้ว
9
EB1K94GP4X
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต. วังยาว อ. โกสุมพิสัย จฬมหาสารคาม 44140
9 คน
9 คน
นายนิคม ไวบรรเทา
เบอร์โทร : 0862343389
นางนุกุล นาลาดทา
เบอร์โทร : 0862265602
อนุมัติแล้ว
10
MPFAVE1SV3
บ้านตะโกบำรุง
ที่อยู่ : 115 หมู่ที่ 1 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
8 คน
นางธัญนันท์ ศกุนตนาด
เบอร์โทร : 0942636287
นางสาวสุมาลี ขันผง
เบอร์โทร : 0981978212
อนุมัติแล้ว
11
ENJZ1R3RYH
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
4 คน
นางโสภา ชนะบุญ
เบอร์โทร : 0854542860
นายศิรสิทธิ์ นามตะ
เบอร์โทร : 0908523766
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
7ACYKZRAC5
ร.ร.บ้านเทพประทาน
ที่อยู่ : ร.ร.บ้านเทพประทาน
20 คน
20 คน
20 คน
นายประดิษฐ์ อำไพ
เบอร์โทร : 0856838089
นายประดิษฐ์ อำไพ
เบอร์โทร : 0856838089
อนุมัติแล้ว
2
C7NRAKPJUD
บ้านหนองฮาง
ที่อยู่ : บ้านหนองฮาง หมู่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
10 คน
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
เบอร์โทร : 0980977387
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
เบอร์โทร : 0980977387
อนุมัติแล้ว
3
HZZ9WP4P3Q
โรงเรียนบ้านนาคำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนาคำ ต.หายโศก อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
10 คน
10 คน
นางสาวสุธาทิพย์ นิยม
เบอร์โทร : 0910644542
นางสาวสุธาทิพย์ นิยม
เบอร์โทร : 0910644542
อนุมัติแล้ว
4
HCK7QCW6ZH
บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ที่อยู่ : ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สพป.ขก.5
8 คน
นายอนันตวิทย์ พุทธา
เบอร์โทร : 0862424454
ครูวิภาดา ธรรมวงษา
เบอร์โทร : 0897139543
อนุมัติแล้ว
5
MBZFVHWTC9
บ้านหนองฮาง
ที่อยู่ : บ้านหนองฮาง หมู่ 9 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
2 คน
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
เบอร์โทร : 0980977387
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
เบอร์โทร : 0980977387
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LFLK99NF37
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ถนนสหราษฎร์อุทิศ ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
10 คน
10 คน
นายสมชาย จันใหญ่
เบอร์โทร : 0868642111
นางสุภาวดี รือหาร
เบอร์โทร : 0898438230
อนุมัติแล้ว
2
2W5MG8WA5B
โรงเรียนบ้านเชียงกรม
ที่อยู่ : 200 หมู่ 8 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 41000
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
เบอร์โทร : 0833620010
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
เบอร์โทร : 0833620010
อนุมัติแล้ว
3
38LGA7YLW3
นางอยโพนปลาโหล
ที่อยู่ : บ้านนางอย หมู่ที่4 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
10 คน
นายสมเกียรติ นามเสาร์
เบอร์โทร : 0929381152
นางสาวดารา งอยผาลา
เบอร์โทร : 0813921119
อนุมัติแล้ว
4
Z9R2MUYLJL
บ้านพลจลก
ที่อยู่ : 98 ม.7 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นม
10 คน
นายวิเชียร. ชาตผดุง
เบอร์โทร : 0
นางสาวอรพรรณ บุญทูล
เบอร์โทร : 0981607574
อนุมัติแล้ว
5
WHD6P366XA
บ้านนาดีวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ 13 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม48140
7 คน
นายเสงี่ยม โมธรรม
เบอร์โทร : 0982231126
นายธนาชาติ จันปุ่ม
เบอร์โทร : 0910643337
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
6RTWYEANE6
โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา
ที่อยู่ : หมู่. 3. ต.พลสงคราม. อ.โนนสูง. จ.นครราชสีมา
7 คน
ว่าที่ร.ต.วีระพล. คัทนศรี
เบอร์โทร : 0898448122
นางสาวธัญญรัตน์. ชาเกาะ
เบอร์โทร : 0898448122
อนุมัติแล้ว
2
HZR8NKQ7RA
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
ที่อยู่ : ม.11 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
9 คน
สิบตรีบุญจร บุราคร
เบอร์โทร : 0862502071
นางสาวสุพัตรา. สุธาอรรถ
เบอร์โทร : 0849202900
อนุมัติแล้ว
3
0R7M0GQSMV
ยูเนสโกสัมมนา
ที่อยู่ : โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
4 คน
นายจรูญกิจ ทองแสน
เบอร์โทร : 0611313492
นางสาวณัฐกานต์ ชัยจันทร์
เบอร์โทร : 0966373347
อนุมัติแล้ว
4
0A420SU1PF
โรงเรียนบ้านท่าเสียว
ที่อยู่ : ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
4 คน
นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม
เบอร์โทร : 0862187298
นางอโนชา เวียงอินทร์
เบอร์โทร : 0854631043
อนุมัติแล้ว
5
2VJS4V2N5V
โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
ที่อยู่ : 157 ม.2 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
4 คน
นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง
เบอร์โทร : 0833861258
นายกฤษดา บูชาพันธ์
เบอร์โทร : 0985520256
อนุมัติแล้ว
6
FDPA36N7DC
ยูเนสโกสัมมนา
ที่อยู่ : โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
4 คน
นายจรูญ กิจทองแสน
เบอร์โทร : 0611313492
นางสาวณัฐกานต์ ชัยจันทร์
เบอร์โทร : 0855215364
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WM2MBRNSWM
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
ที่อยู่ : บ้านหนองผือ. ตำบลนาใน. อำเภอพรรณานิคม. จังหวัดสกลนคร. 47130
10 คน
นายวีระศักดิ์. นาคะอินทร์
เบอร์โทร : 0862288451
นางกิ่งดาว ชินบุตร
เบอร์โทร : 0931063546
อนุมัติแล้ว
2
TSXW3Z4RFJ
บ้านยางกะเดา
ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
11 คน
นายกำพล กิ่งชา
เบอร์โทร : 0814702912
นางอาภรณ์ คำชุมภู
เบอร์โทร : 0810720165
อนุมัติแล้ว
3
8CH1T56F85
บ้านตาโกน
ที่อยู่ : หมู่1 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
10 คน
9 คน
11 คน
11 คน
นางสาววิชชุตา ไชยราช
เบอร์โทร : 0643133987
นางสาวสุกาญดา ผิวงาม
เบอร์โทร : 0942948109
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LH2GV0JV6L
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
15 คน
15 คน
ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
เบอร์โทร : 0655304518
นายคมสันต์ แสงงาม
เบอร์โทร : 0931015242
อนุมัติแล้ว
2
0W4BHC7V5T
บ้านกระเดื่อง
ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
12 คน
นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
เบอร์โทร : 0905798752
นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้ว
เบอร์โทร : 0833576506
อนุมัติแล้ว
3
6UTW7QNPT5
บ้านขามเฒ่า
ที่อยู่ : บ้านขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
12 คน
12 คน
นายวิรัตน์ อุทาทิพย์
เบอร์โทร : 0878607419
นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะ
เบอร์โทร : 0878607419
อนุมัติแล้ว
4
JKTWWMNZE8
บ้านปวงตึก
ที่อยู่ : บ้านปวงตึก
13 คน
นายถาวร มีแสวง
เบอร์โทร : 637706886
นายวัฒนสิทธิ์ วันทุมมา
เบอร์โทร : 874443298
อนุมัติแล้ว
5
4KLZQN8BZK
โรงเรียนบ้านวังรางน้อย
ที่อยู่ : ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
8 คน
ผอ.คณิต เจียรกลาง
เบอร์โทร : 0813823903
วธัญภัสชร์ เชื่อมกลาง
เบอร์โทร : 0938965495
อนุมัติแล้ว
6
3V1S8YJ740
โรงเรียนครบุรีวิทยา
ที่อยู่ : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
20 คน
นายเกษม มารครบุรี
เบอร์โทร : 0644435999
นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพ
เบอร์โทร : 0958844669
อนุมัติแล้ว
7
TWV2VB3EGS
โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี 41150
12 คน
12 คน
นายพนม หาญกล้า
เบอร์โทร : 042219868
นายพนม หาญกล้า
เบอร์โทร : 042219868
อนุมัติแล้ว
8
A41E5TFFRP
โรงเรียนบ้านดงยาง
ที่อยู่ : ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
10 คน
10 คน
10 คน
นายนรเศรษฐ์ ถาบุตร
เบอร์โทร : 0946294973
นางระณัณ มินพิมาย
เบอร์โทร : 0946294973
อนุมัติแล้ว
9
3SN63LXARZ
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
ที่อยู่ : จ.นครราชสีมา
35 คน
35 คน
ผอ.อภิลักษณ์ จงไธสง
เบอร์โทร : 0810651860
รองฯ ปภัสรา
เบอร์โทร : 0945363545
อนุมัติแล้ว
10
0A3KLY197W
ครบุรีวิทยา
ที่อยู่ : อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
20 คน
นายเกษม มาครบุรี
เบอร์โทร : 0644435999
นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพ
เบอร์โทร : 0958844669
อนุมัติแล้ว
11
F707XCYQWX
โรงเรียนบ้านสระบัว
ที่อยู่ : ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
10 คน
นางวรกมล ปัตตาเนย์
เบอร์โทร : 0951979605
นางวรกมล ปัตตาเนย์
เบอร์โทร : 0951979605
อนุมัติแล้ว
12
YPNVJBVGT1
บ้านกุดรัง
ที่อยู่ : บ้านดอนโมง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
26 คน
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
เบอร์โทร : 043728258
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
เบอร์โทร : 043728258
อนุมัติแล้ว
13
92SC4DMRH4
โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง
ที่อยู่ : 112 หมู่ 7 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
5 คน
นายอำนาจ สารีแก้ว
เบอร์โทร : 0821156373
นายอำนาจ สารีแก้ว
เบอร์โทร : 0821156373
อนุมัติแล้ว
14
RY6M0BA95N
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านห้วยยาง ต.โนนเพิ่ม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
12 คน
นายสมพร เต็มแสง
เบอร์โทร : 0893966610
นายสมพร เต็มแสง
เบอร์โทร : 0893966610
อนุมัติแล้ว
15
KR46Z412ST
ครบุรีวิทยา
ที่อยู่ : อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
20 คน
นายเกษม มาครบุรี
เบอร์โทร : 0644435999
นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพ
เบอร์โทร : 0958844669
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WKT8ECM9BC
ชุมชนบ้านปากสวย
ที่อยู่ : หมู่ที่ 14 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
10 คน
10 คน
นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
เบอร์โทร : 0872316067
นางสาวสุจริต แสงสุวรรณ์
เบอร์โทร : 0872361787
อนุมัติแล้ว
2
NETTQVR7RR
น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุถัมภ์)
ที่อยู่ : บ้านโนนสวรรค์ ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
11 คน
10 คน
10 คน
11 คน
นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร
เบอร์โทร : 0857451326
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
เบอร์โทร : 0910568159
อนุมัติแล้ว
3
U83APL3SJ7
โรงเรียนบ้านตูม
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านตูมกลาง ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
9 คน
นายสุขสันต์ เหล่าเรือง
เบอร์โทร : 0942767770
นางอัปสร ผ่านชมภู
เบอร์โทร : 0818722008
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
C3ZJ6GMG3E
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
ที่อยู่ : บ้านนาดอกไม้ หมู่ 6 ตำบล บงใต้ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
12 คน
12 คน
นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย
เบอร์โทร : 0979396519
นายบันลือ ใบภักดี
เบอร์โทร : 0933276118
อนุมัติแล้ว
2
SA2LHPME7C
โรงเรียนบ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ที่อยู่ : 271 หมู่ 5 ตำบลโฑธิ์ใหญ่ อำเภอวารืนชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
8 คน
นางสุดาวรรณ ไขแสง
เบอร์โทร : 0819558579
นางเพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน์
เบอร์โทร : 0909492790
อนุมัติแล้ว
3
4P8KHHGRDM
ผาอินทร์แปลงวิทยา
ที่อยู่ : 29หมู่13 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
17 คน
17 คน
นายดิเรก ศรีโยธา
เบอร์โทร : 0899438358
นางธนภรณ์ ภูดีทิพย์
เบอร์โทร : 0849561313
อนุมัติแล้ว
4
LKBWR0V4HC
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
7 คน
นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ
เบอร์โทร : 0817697549
นางวาสนา ไชยชำ
เบอร์โทร : 0819744562
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8D71NZYN4G
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.สร้างก่อ องกุดจับ จ.อุดรธานี 41250 สังกัดสพป.อุดรธานีเขต4
20 คน
20 คน
20 คน
20 คน
นายศุภชัย วงษา
เบอร์โทร : 0828421539
นางณัฐธยาน์ การะหว้า
เบอร์โทร : 0879535620
อนุมัติแล้ว
2
EZE9MSZ70U
โรงเรียนวัดบ้านสนวน
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
20 คน
20 คน
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
เบอร์โทร : 0819665480
นางอธิษฐาน สร้อยศิริกุล
เบอร์โทร : 0867199133
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
K0F217MMB9
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
ที่อยู่ : ม.10 บ.น้ำเที่ยง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
25 คน
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
อนุมัติแล้ว
2
E9ZUJEMM2L
โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ที่อยู่ : บ้านโนนสวรรค์ ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
11 คน
11 คน
นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร
เบอร์โทร : 0857451326
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
เบอร์โทร : 0910568159
อนุมัติแล้ว
3
6JVNHBA9AV
บ้านบึงหอม
ที่อยู่ : ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
11 คน
นายสมคิด มีธรรม
เบอร์โทร : 0898455744
นางพจนีย์ พระสว่าง
เบอร์โทร : 0957052097
อนุมัติแล้ว
4
5EC5BKVLQK
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
ที่อยู่ : บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง ที่อยู่ : ม.10 บ.น้ำเที่ยง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
2 คน
19 คน
5 คน
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
อนุมัติแล้ว
5
5CRKX68R59
อนุบาลแคนดง
ที่อยู่ : 570 หมู15 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
4 คน
นายสถิตย์. ศรีวิเศษ
เบอร์โทร : 044193030
น.ส.เบญจวรรณ มีผล
เบอร์โทร : 0982626956
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
4JMT8SF4NJ
บ้านนาดีวิทยา
ที่อยู่ : หมู่13 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
6 คน
นายเสงี่ยม โมธรรม
เบอร์โทร : 0982231126
นายธนาชาติ จันปุ่ม
เบอร์โทร : 0910643337
อนุมัติแล้ว
2
BVHSWACVTV
โรงเรียนบ้านนาแก
ที่อยู่ : อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต2
7 คน
นายสุพินิจ ปะวะลัง
เบอร์โทร : 0812625080
นายสุพินิจ ปะวะลัง
เบอร์โทร : 0812625080
อนุมัติแล้ว
3
NLZW8DLQ04
บ้านปะหละ
ที่อยู่ : ม.8 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย
4 คน
นายกิตติพจน์ อันทะชัย
เบอร์โทร : 0857630447
นางกองแก้ว ทองนำ
เบอร์โทร : 0812829798
อนุมัติแล้ว
4
YPPH86JFRJ
บ้านหนองแวงหนองหัวคน
ที่อยู่ : 180 หมู่ 7 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
3 คน
นายทรงศักดิ์ พนมเขต
เบอร์โทร : 0862415090
นางณัฏฐวันดี วงค์อินตา
เบอร์โทร : 0854183069
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
T8Q2EHVJ5R
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ต.ธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
15 คน
15 คน
ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
เบอร์โทร : 0655304518
นายคมสันต์ แสงงาม
เบอร์โทร : 0931015242
อนุมัติแล้ว
2
C2GLXY9DG2
ร.ร.บ้านบ่อบึงโพนจาน
ที่อยู่ : ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
4 คน
นายยงยุทธ สายสุด
เบอร์โทร : 0892847735
นายไสว เกษกัน
เบอร์โทร : 0872505989
อนุมัติแล้ว
3
VMC4D2HR41
หนองแวงเรือประชาศึกษา
ที่อยู่ : เลขหมู่ที่ 7ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
5 คน
1 คน
16 คน
นายเสริมศรี พรหมภักดี
เบอร์โทร : 0862229559
นายสมแก้ว จอมทอง
เบอร์โทร : 0827434070
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
VRQ9MBSU06
บ้านคำผักหนาม
ที่อยู่ : ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
12 คน
นายชราวุธ วะชุม
เบอร์โทร : 0956132681
นางรัษฎาพร สุขหงษ์
เบอร์โทร : 0872568681
อนุมัติแล้ว
2
9QCYUZ5U7V
โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
ที่อยู่ : 131 ม.2 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
6 คน
นายวัฒนา ทองยศ
เบอร์โทร : 0984703555
น.ส.ปริชาติ อินทรศิลา
เบอร์โทร : 0910329974
อนุมัติแล้ว
3
ZGAV65135Z
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
ที่อยู่ : ม5 บ้านน้ำใส ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
7 คน
นางละมัย รัตนธรรมธาดา
เบอร์โทร : 0898427238
นางภัคนันท์ ปรีกุล
เบอร์โทร : 0921463588
อนุมัติแล้ว
4
QXFYWUWB1Y
บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
ที่อยู่ : หมู่3 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
14 คน
นายอดุลไทย บัวชุม
เบอร์โทร : 0962585748
น.ส.จินตนาการ บัวเคน
เบอร์โทร : 0962585748
อนุมัติแล้ว
5
EJ6U2J2A9V
บ้านโนนขาม
ที่อยู่ : 1 หมู่ 1 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
8 คน
นายนิวัฒ เมาะลาษี
เบอร์โทร : 0868679132
นางศุภานิช เรือนแก้ว
เบอร์โทร : 0637576396
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
DM35X6RQT5
บ้านกุดเขียว
ที่อยู่ : ตำบลแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ดเขต 2)
10 คน
นางศศิธร หน่ายครบุรี
เบอร์โทร : 0813891652
นางวิไล อรุโณ
เบอร์โทร : 0982485394
อนุมัติแล้ว
2
6C5FRF94CR
บ้านสระครก
ที่อยู่ : บ้านสระครก ตำบล หนองบัวสระอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา (เขต 6)
5 คน
นายอภิรัตน์ นาดี
เบอร์โทร : 0862458518
นายนวพงศ์ หาญมนตรี
เบอร์โทร : 0831470130
อนุมัติแล้ว
3
EK0EHSFTJE
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
7 คน
นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ
เบอร์โทร : 0817697459
นางวาสนา ไชยชำ
เบอร์โทร : 0819744562
อนุมัติแล้ว
4
2FCEWCMK9D
หนองกุงศรีวิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ 12 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนิงกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
5 คน
นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์
เบอร์โทร : 0821303891
จิรายุทธ เวียงอินทร์
เบอร์โทร : 0843530378
อนุมัติแล้ว
5
ZR9WCRA8G9
ขนงพระใต้
ที่อยู่ : 238หมู่2 ต.ขนงพระ.อ.ปากช่อง.จ.นครราชสีมา
3 คน
นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
เบอร์โทร : 0865819022
นางสาววิชชุตา มิระสิงห์
เบอร์โทร : 0956048628
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
R7TUPU4BXM
บ้านน้ำซับ
ที่อยู่ : อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
13 คน
13 คน
นายบุญชัย
เบอร์โทร : 0835698392
นายบุญชัย
เบอร์โทร : 0835698392
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
EXZKX8D8JT
โรงเรียนบ้านคำโคกสูง
ที่อยู่ : ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
30 คน
30 คน
นายคณาณัชภูมิ ภูขาว
เบอร์โทร : 0828252879
นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์ุ
เบอร์โทร : 0854557859
อนุมัติแล้ว
2
S6KNJHKJV7
โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
ที่อยู่ : บ้านโช๕ชัยพร ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2
6 คน
นายสุนัย ไม่โศก
เบอร์โทร : 0872586776
นางสาวศุภลักษณ์ สายลวดคำ
เบอร์โทร : 0987281046
อนุมัติแล้ว
3
RBCA8RA1J6
โรงเรียนเลิงนกทา
ที่อยู่ : 299 ม.12 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
22 คน
นายยงยุทธ ภูมิแสน
เบอร์โทร : 045781116
นางสาวฝนใหม่ ศรีใสคำ
เบอร์โทร : 0824959446
อนุมัติแล้ว
4
VEKWV74XWD
บ้านดงวิทยาคาร
ที่อยู่ : ม8 บ้านดง ต นาขมิ้น อ โพนสวรรค์ จ นครพนม
26 คน
26 คน
นายอุทิศ นนเลาพล
เบอร์โทร : 0862419919
น.ส.นันทกาญจน์ จิตนานนท์
เบอร์โทร : 0981053266
อนุมัติแล้ว
5
GP2NUR84B8
วัดเหมสูง สพป.นครราชสีมาเขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
25 คน
22 คน
นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
เบอร์โทร : 0611651422
นางสาวพรทิพย์ แก่นพะเนาว์
เบอร์โทร : 0935030890
อนุมัติแล้ว
6
5KULCSBUWP
บ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)
ที่อยู่ : 133 หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
15 คน
นางสมหมาย ฝ่ายพลแสน
เบอร์โทร : 0934149275
นายแสนย์พล อัสสาภัย
เบอร์โทร : 0902825554
อนุมัติแล้ว
7
45NRTGUSU0
ท่าลาด
ที่อยู่ : 222ม.1ต.ท่าลดอ.ชุมพวงจ.นครราชสีมา
12 คน
นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์
เบอร์โทร : 0956123558
นายอนุรักษ์ บัวนาค
เบอร์โทร : 0852253736
อนุมัติแล้ว
8
NQAAL2M6ZC
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ที่อยู่ : 8 หมู่ 10 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
8 คน
ดร.สุขเกษม พาพินิจ
เบอร์โทร : 0810572525
นางสาวสุพัตรา ศรีพันธบุตร
เบอร์โทร : 0895694935
อนุมัติแล้ว
9
HRKEDCZQMZ
นาวังศึกษาวิช
ที่อยู่ : 55 ม.13 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
7 คน
นายเกื้อกูล วรรณสาร
เบอร์โทร : 0898425291
นางสาวกนกลักษณ์ มนต์ไธสงค์ และนายมนัส เสี่ยมแหลม
เบอร์โทร : 0836662249
อนุมัติแล้ว
10
RAEDJBSJX0
นาวังศึกษาวิช
ที่อยู่ : 55 ม.13 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
7 คน
นายเกื้อกูล วรรณสาร
เบอร์โทร : 0898425291
นางสาวกนกลักษณ์ มนต์ไธสงค์ และนายมนัส เสี่ยมแหลม
เบอร์โทร : 0836662249
อนุมัติแล้ว
11
1FPJNV022Z
ไพโรจน์วิชชาลัย
ที่อยู่ : 143 หมู่ที่ 9 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
6 คน
ดร.วิไล จุฑางกูร
เบอร์โทร : 0818722696
นางฉัตร์ชุลีรัชณ์ ดวงวิไล
เบอร์โทร : 0656674154
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
T7YLUUS0HY
ภู่วิทยา
ที่อยู่ : 126 หมู่ 4 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
20 คน
20 คน
20 คน
นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
เบอร์โทร : 0918288324
นายประสาน เสถียร
เบอร์โทร : 0878560186
อนุมัติแล้ว
2
K3QUQSU6QU
สพป.ขอนแก่นเขต5
ที่อยู่ : อ.ชุมแพ
150 คน
นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี
เบอร์โทร : 0868540830
ศน.ธิติมน คำมี
เบอร์โทร : 0956646853
อนุมัติแล้ว
3
VSN9DNXLE3
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านห้วยตาด ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
8 คน
ผอ.ไพรัช ปรุงพณิชย์
เบอร์โทร : 0878599717
ขวัญหทัย
เบอร์โทร : 0859221393
อนุมัติแล้ว
4
FB9V0MNVGN
บ้านโนนมะเฟือง
ที่อยู่ : ม.8 ต.หนองแจ้งใหญ่อ.บัวใหญ๋จ.นครราชสีมา
15 คน
นายภูเบศ เทียนศรี
เบอร์โทร : 0981023179
นางสาวปิยรัตน์ ต่อสกุล
เบอร์โทร : 0817304169
อนุมัติแล้ว
5
BKCBZY6WCB
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ที่อยู่ : 163 หมู่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
100 คน
50 คน
นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
เบอร์โทร : 081-9750470
นายสุรชัย ทองทิพยื
เบอร์โทร : 081-9750470
อนุมัติแล้ว
6
E9WZS0ZBG8
โซ่พิสัยพิทยาคม
ที่อยู่ : 394 หมู่ 13 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
20 คน
20 คน
20 คน
20 คน
นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
เบอร์โทร : 0610309570
นางสุพัตรา รักชาติ
เบอร์โทร : 0832909959
อนุมัติแล้ว
7
ZG57SVNB6K
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ที่อยู่ : 168 หมู่3 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
10 คน
50 คน
นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
เบอร์โทร : 042-281279
นายสุรชัย ทองทิพย์
เบอร์โทร : 081-9750470
อนุมัติแล้ว
8
US4A767ERH
โรงเรียนหนองหานวิทยา
ที่อยู่ : 601 หมู่6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี 41130
10 คน
10 คน
10 คน
นาย ธวัช บรรเลงรมย์
เบอร์โทร : 0908957591
นายทิพากร จันทร์งาม
เบอร์โทร : 0986673069
อนุมัติแล้ว
9
JYZEGNDH0K
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่ : โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
30 คน
30 คน
นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ
เบอร์โทร : 0817080150
ณัฐสุดา น้อยอาษา
เบอร์โทร : 0910520648
อนุมัติแล้ว
10
XQJQ67MNZU
เจียงทองพิทยาคม
ที่อยู่ : อ.ภักดีชุมพล จ ชัยภูมิ
45 คน
ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
เบอร์โทร : 0819973997
นายไพรวัลย์ พรหมจริยะพง
เบอร์โทร : 0644472026
อนุมัติแล้ว
11
195NAYMSNK
บ้านหนองทองลิ่ม
ที่อยู่ : หมู่4​ บ้านลิ่มทอง​ ต.หนองโบสถ์​ อ.นางรอง​ จ.บุรีรัมย์
42 คน
นายสมาน​ พลจังหรีด
เบอร์โทร : 0849629153
นางสมจิตร​ ศรีกระสังข์
เบอร์โทร : 0836541989
อนุมัติแล้ว
12
7WZUCLZ7BX
หนองหานวิทยา
ที่อยู่ : 601
10 คน
14 คน
นายธวัช บรรเลงรมย์
เบอร์โทร : 042261184
นางสาวจารุณี แสงจันทร์
เบอร์โทร : 0872329155
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8XVWT8DCSV
ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่ : 41/1ต.ดงใหญ่อ.วาปีปทุมจ.มหาสารคาม
18 คน
18 คน
ดร.สำอางค์ จันทนนตรี
เบอร์โทร : 0862366051
นายบัณฑิต มัชปะโม
เบอร์โทร : 0872248974
อนุมัติแล้ว
2
Q4GQFSQTFQ
หนองกุงศรีวิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ 12 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนิงกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
5 คน
นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์
เบอร์โทร : 0821303891
จิรายุทธ เวียงอินทร์
เบอร์โทร : 0843530378
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
NQ21YVBQCC
รร.บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
ที่อยู่ : รร.บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ม.3 บ.ห้วยไผ่ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
20 คน
20 คน
20 คน
20 คน
นางสาวศุภาพัชญ์ สินโพธิ์
เบอร์โทร : 0860381167
นางสาวกานต์พิชา ทุมา
เบอร์โทร : 0956724958
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
3DJAPSERH8
บ้านถนน
ที่อยู่ : ม.6 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
10 คน
นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง
เบอร์โทร : 0868647155
นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง
เบอร์โทร : 0868647155
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
JYNV0GTUNX
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"
ที่อยู่ : 147 หมู่ 3 ถ.เจริญวิทย์ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม, 48180
30 คน
30 คน
30 คน
นายอร่าม คูสกุลรัตน์
เบอร์โทร : 0897144417
นายนนทนันท์ เรืองขวัญ
เบอร์โทร : 0984355304
อนุมัติแล้ว
2
389YCUFX64
โรงเรียน​รัตนบุรี​
ที่อยู่ : 138 หมู่​ 12 ตำบล​รัตนบุรี​ อำเภอ​รัตนบุรี​ จังหวัด​สุรินทร์​ 32130​
25 คน
นายยรรยงค์​ วงค์คำจันทร์​
เบอร์โทร : 0956139138
นางสาว​วลี​วรรณ​ วัดตรง
เบอร์โทร : 0934286672
อนุมัติแล้ว
3
M52007LH1J
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ : 14 ม.5 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
8 คน
นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง
เบอร์โทร : 0819670826
นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์
เบอร์โทร : 0862504956
อนุมัติแล้ว
4
ANUDGN4MEC
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ : 14 ม.5 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
8 คน
8 คน
นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง
เบอร์โทร : 0819670826
นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์
เบอร์โทร : 0862504956
อนุมัติแล้ว
5
GF46R9XSM3
บ้านเขื่องคำ
ที่อยู่ : จังหวัดยโสธร
3 คน
นางสิริรัตน์เวชกามา
เบอร์โทร : 0810720522
นางจิราพรสุดสนอง
เบอร์โทร : 0910501560
อนุมัติแล้ว
6
EDMPMRTHM6
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ที่อยู่ : 149 ม. 10 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม 44120
3 คน
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
เบอร์โทร : 0852000482
นางสาววาทินี ประทุมขำ
เบอร์โทร : 0910602530
อนุมัติแล้ว
7
HXR5XL8XM4
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
ที่อยู่ : ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น สพป.ขก.1
7 คน
นายสมคิด กัญญาพันธ์
เบอร์โทร : 0813916393
นางอุบลวรรณ พันธ์งาม
เบอร์โทร : 0874456048
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
RTXJ0QBZLX
สามัคคีพิทยาคาร
ที่อยู่ : 93 หมู่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
23 คน
23 คน
23 คน
นายถนอม ไพรหลวง
เบอร์โทร : 0885635136
นางสาวเกตุธัญญา นิติโยธิน
เบอร์โทร : 0892799358
อนุมัติแล้ว
2
1Q41R0D59Q
สามัคคีพิทยาคาร
ที่อยู่ : 93 หมู่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
23 คน
นายถนอม ไพรหลวง
เบอร์โทร : 0885635136
นางสาวเกตุธัญญา นิติโยธิน
เบอร์โทร : 0892799358
อนุมัติแล้ว
3
3ZALDU827L
บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
ที่อยู่ : ม.4 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270
4 คน
4 คน
นายอติยะ ศรีถาน
เบอร์โทร : 0808410889
นางสาวณัฐชานันท์ สุทธิแพทย์
เบอร์โทร : 0894692659
อนุมัติแล้ว
4
CRX3QK6QP6
ภูมิพิชญ
ที่อยู่ : 94​ หมู่​ 13​ ต.เมืองเพีย​ อ.กุดจับ​ จ.อุดรธานี​ 41250
7 คน
นางสุรัตน์​ จงกลณี
เบอร์โทร : 0879454613
นางสาวณัฏฐ์นลี​ กุมภิโร
เบอร์โทร : 0630263267
อนุมัติแล้ว
5
8XSZKAUQCN
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ที่อยู่ : ุ646 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
3 คน
นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
เบอร์โทร : 0981045977
นางสาวรุ่งทิวา สิงหัดชัย
เบอร์โทร : 0910546067
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
QYXHL9VHJ0
โนนเจริญพิทยาคม
ที่อยู่ : 120 หมู่1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จัังหวัดบุรีรัมย์ 31180
9 คน
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
เบอร์โทร : 0804708228
นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์
เบอร์โทร : 0875953075
อนุมัติแล้ว
2
CR4H65AD8W
โรงเรียนอนุบาลเซกา
ที่อยู่ : 41 หมู่ 1 ถนนโพธิ์ศรี ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
26 คน
นางสุพัตรา เกษขุนทศ
เบอร์โทร : 0847936253
นายฉลอม จันทร์โคตร
เบอร์โทร : 0632723527
อนุมัติแล้ว
3
LCB0E5XULN
โซ่พิสัยพิทยาคม
ที่อยู่ : 394 หมู่ 13 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
20 คน
5 คน
20 คน
20 คน
นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
เบอร์โทร : 0610309570
นางสุพัตรา รักชาติ
เบอร์โทร : 0832909959
อนุมัติแล้ว
4
TRU2ADLD4Z
บ้านดอนกอก
ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
6 คน
นายทศพล สมขุนทด
เบอร์โทร : 0862456795
นางสาวปวีณา แสนชาลี
เบอร์โทร : 0981377357
อนุมัติแล้ว
5
QZZSV737C0
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
ที่อยู่ : 4/12 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
5 คน
นายประวัติ ญวนเหนือ
เบอร์โทร : 0872347835
นางสุกัลยา วงชัยยา
เบอร์โทร : 0918611475
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
RFS16XMPMN
เทพสถิตวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
30 คน
30 คน
30 คน
นายอมร ชัยวิเชียร
เบอร์โทร : 0898454379
นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
เบอร์โทร : 0959163189
อนุมัติแล้ว
2
GBDHUUL7Q1
บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
ที่อยู่ : 268 ม.11 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
10 คน
10 คน
นายชูชาติ หงษ์ขาว
เบอร์โทร : 0811837669
นายสะไกร พูวันนา
เบอร์โทร : 0843922534
อนุมัติแล้ว
3
2C9U3A834S
เทพสถิตวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
7 คน
7 คน
นายอมร ชัยวิเชียร
เบอร์โทร : 0898454379
นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
เบอร์โทร : 0812664360
อนุมัติแล้ว
4
UQGS8VL1CK
อำนาจเจริญพิทยาคม
ที่อยู่ : ม3​บ.อ่างใหญ่​ ต.บุ่ง​ อ.เมือง​ จ.อำนาจเจริญ​ 37000
16 คน
นายสิทธิชัย​ กองเพียร
เบอร์โทร : 0956169083
นางสุริพร​ โสภากัน
เบอร์โทร : 0653514642
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
H6MAWAK3L2
เขวาไร่ศึกษา
ที่อยู่ : 96 หมู่ 12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
14 คน
นายจิระศักดิื ปราณีนิจ
เบอร์โทร : 0951879965
นางศิริสุดา โพธิ์ศรี
เบอร์โทร : 0616659958
อนุมัติแล้ว
2
K42P3NKK17
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ที่อยู่ : 149 ม. 10 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม 44120
3 คน
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
เบอร์โทร : 0852000482
นางสาววาทินี ประทุมขำ
เบอร์โทร : 0910602530
อนุมัติแล้ว
3
8QL81HDR3T
โรงเรียนนางรอง
ที่อยู่ : อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12 คน
นายอุดม นามสวัสดิ์
เบอร์โทร : 0973350227
นายกมล กุมผัน
เบอร์โทร : 0879587958
อนุมัติแล้ว
4
RJ4XP735R0
โรงเรียนโคกโกโคกกลาง
ที่อยู่ : โรงเรียนโคกโกโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
4 คน
นายวิฑูรย์ แนวคำดี
เบอร์โทร : 0897134986
นางณัฐนิชากร เข็มสันเทียะ
เบอร์โทร : 0850066235
อนุมัติแล้ว
5
KBYZ4X6YWT
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 139 หมู่ 1 ตำบลนาตาลอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
10 คน
นายชยทัต ดีเลข
เบอร์โทร : 849587029
นางฐิมณญา เลิศประเสริฐ
เบอร์โทร : 902898364
อนุมัติแล้ว
6
5QS4S4KX6F
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 6 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
11 คน
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
เบอร์โทร : 044581138
นางสาวจันทกานต์ เหล่าเก้า
เบอร์โทร : 0822906620
อนุมัติแล้ว
7
FA03TAU4U2
เบญจมิตรวิทยา
ที่อยู่ : 11 ม.11 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
9 คน
นายอรุณ ชาวกล้า
เบอร์โทร : 0831472762
นางพิมลรัตน์ จอดพิมาย
เบอร์โทร : 0817392610
อนุมัติแล้ว
8
EMQTD2LX3L
โรงเรียนสิรินธร
ที่อยู่ : ถนนเทศบาล1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
12 คน
นายภัทรพล หมวกเหล็ก
เบอร์โทร : 0973352510
นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูล
เบอร์โทร : 0813902507
อนุมัติแล้ว
9
V9MCR654BH
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านน้ำเย็น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
5 คน
นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทย
เบอร์โทร : 0
นางสาวจีราภรณ์ รอดภัย
เบอร์โทร : 0
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BZ3GML8W25
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ที่อยู่ : 163 หมู่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
12 คน
12 คน
12 คน
นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
เบอร์โทร : 042-281279
นายสุรชัย ทองทิพย์
เบอร์โทร : 081-9750470
อนุมัติแล้ว
2
TQN9GTX3ZP
บ้านนาเดื่อ
ที่อยู่ : บ้านนาเดื่อ ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
8 คน
นายสมชาย จันทร์ถอด
เบอร์โทร : 0636380939
นายสมชาย จันทร์ถอด
เบอร์โทร : 0636380939
อนุมัติแล้ว
3
V28DECD38X
โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านงิ้ว ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
10 คน
นายวรรณพ ชิดเมืองปัก
เบอร์โทร : 0981024332
นายณัฐวุฒิ ณัฏฐานภามาศ
เบอร์โทร : 0872391667
อนุมัติแล้ว
4
ZBCPX9LJM7
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ที่อยู่ : ุ646 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
4 คน
นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
เบอร์โทร : 0981045977
นางสาวรุ่งทิวา สิงหัดชัย
เบอร์โทร : 0910546067
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
1LREBJRWJK
โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 153 ม.3 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310
5 คน
นายศุภชัย บุญสิทธิ์
เบอร์โทร : 0817083855
นางกัลยา สิงหาคร
เบอร์โทร : 0847923280
อนุมัติแล้ว
2
NR7BAY7HLY
หนองหลวงศึกษา
ที่อยู่ : 137หมู่1ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
14 คน
14 คน
นายธนกร แก้วบัวสา
เบอร์โทร : 0855916632
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี
เบอร์โทร : 0899414901
อนุมัติแล้ว
3
N3A1U6J0M2
เขาหลวงวิทยา
ที่อยู่ : ม.5 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
26 คน
26 คน
26 คน
นายธราภพ วีระประทีป
เบอร์โทร : 0807633469
น.ส.กัลยาภัทร สุวรรณพันธ์
เบอร์โทร : 0935022155
อนุมัติแล้ว
4
Y5FG5R26TM
บ้านเดื่อใต้
ที่อยู่ : ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
4 คน
นายอบชัย เวียนวัน
เบอร์โทร : 0862257616
นางสาวราตรี แพงสาร
เบอร์โทร : 0610608870
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
Y601TB2054
โรงเรียนชุมแพศึกษา
ที่อยู่ : 167 หมู่ 18 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
เบอร์โทร : 0812600589
นางปาริชาต ปาลินทร
เบอร์โทร : 0973138182
อนุมัติแล้ว
2
5KNAV650FD
สตรีศึกษา 2
ที่อยู่ : ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
18 คน
18 คน
นางนพพร พันธุ์เสือ
เบอร์โทร : 0934374949
0645599505
เบอร์โทร : 0645599505
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
G18B88HV49
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
ที่อยู่ : 195 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
60 คน
60 คน
60 คน
นายจงมิตร ศรีไชย
เบอร์โทร : 0973436341
นายสุริยา วุ่นชีลอง
เบอร์โทร : 0872562023
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
34KWKSZ7LP
อนุบาลจัมปาศรี
ที่อยู่ : จังหวัดมหาสารคาม
5 คน
นายจาตุรนต์ ปะนำหัง
เบอร์โทร : 0854518863
ครูหญิง
เบอร์โทร : 0854518863
อนุมัติแล้ว
2
1P6A725PDK
อนุบาลนครจัมปาศรี
ที่อยู่ : 202 ม.6ต. นาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
5 คน
นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง
เบอร์โทร : 0810618589
นางสาวปาริฉัตร แก้วพิมพ์
เบอร์โทร : 0854518863
อนุมัติแล้ว
3
6N5SQ3UTFC
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ที่อยู่ : 101 ม.12 ต.บะ อ. ท่าตูม จ.สุรินทร์
15 คน
นายทศพร สมพันธ์
เบอร์โทร : 0862496802
นางวรรภา กฤติยาวรรณ
เบอร์โทร : 0625354266
อนุมัติแล้ว
4
FL4KF0TF3Z
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ที่อยู่ : ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
4 คน
นางสายพิน บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810649321
นางสาวสิรินภา จันทกุล
เบอร์โทร : 0973356372
อนุมัติแล้ว
5
9FBX60QENN
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ที่อยู่ : 304 หมู่ที่ 13 ถนนเสรีประชา บ้านหนองไผ่ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
5 คน
6 คน
นายจำรัส บุญเชื่อง
เบอร์โทร : 0973394466
นายฤทธิไกร ศรีสุทัศน์
เบอร์โทร : 0969808071
อนุมัติแล้ว
6
80N5ZA0MGY
ศรีสองรักษ์วิทยา
ที่อยู่ : 231 ม.2 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
11 คน
11 คน
นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
เบอร์โทร : 0973186415
นางอาภรณ์จิต รัตนไตรศรี
เบอร์โทร : 0833328775
อนุมัติแล้ว
7
0RVHQNUBYM
พิมายวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
5 คน
นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง
เบอร์โทร : 0898451572
นายจรัญ เข็มพิมาย
เบอร์โทร : 0821364771
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
W3HU12N485
โรงเรียนชุมแพศึกษา
ที่อยู่ : 167 หมู่ 18 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
20 คน
20 คน
20 คน
20 คน
นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
เบอร์โทร : 0814702351
นางวิไลลักษณ์ พระบรรเทา
เบอร์โทร : 0814702351
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
FPFG9P4R4U
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
ที่อยู่ : 96 ม.12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
25 คน
25 คน
นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ
เบอร์โทร : 0951879965
นางกฤษณา มุลมาตย์
เบอร์โทร : 0842799975
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
XNJV36TDRS
บ้านทุ่งโพธิ์
ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
13 คน
13 คน
นางประนอม กุลอัก
เบอร์โทร : 0823164639
นางสุนันทา ก้อนแพง
เบอร์โทร : 0801909393
อนุมัติแล้ว
2
BTEKWZDUZK
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ที่อยู่ : 176 หมู่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
12 คน
ดร.วิเชียร วาพัดไทย
เบอร์โทร : 0981020789
นางสุวิมล พุฒซ้อน
เบอร์โทร : 0933051996
อนุมัติแล้ว
3
KQFGVRTV3R
ร่มเกล้า หนองบัวลำภู
ที่อยู่ : ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
14 คน
นายไกรรัตน์ บุญทองแพง
เบอร์โทร : 0908417889
นางกุลภัสสรณ์ แดงนา
เบอร์โทร : 0942969443
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
9MRD9UX5M4
บ้านกองโพน
ที่อยู่ : 141บ้านกองโพน
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
นายนิยม สุภาษร
เบอร์โทร : 0801697115
นางสาวมนต์ยุพิน ชาวเมืองโขง
เบอร์โทร : 0801697115
อนุมัติแล้ว
2
3LAGNEJ0LY
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ที่อยู่ : 104 ม.15 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
60 คน
นางกันตาธรณ์ ตะราช
เบอร์โทร : 0954041405
นายไสว ถนัดไถ
เบอร์โทร : 0843187013
อนุมัติแล้ว
3
1FSAPMYS7H
ชุมชนพลับพลา
ที่อยู่ : 64 ม 4 ต พลับพลา อ โชคชัย จ นคราชสีมา
25 คน
ว่าที่ ร.ต.ดนุวัศ ไชยสงค์
เบอร์โทร : 0815498172
นายประกอบ ป้อมทะเล
เบอร์โทร : 0933236709
อนุมัติแล้ว
4
BMT4J2ZDVZ
บ้านดงหมู
ที่อยู่ : ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
20 คน
นายตุระชัย ศรีหริ่ง
เบอร์โทร : 0895697871
นายศรัณย์ ภูเกิดพิมพ์
เบอร์โทร : 0942284442
อนุมัติแล้ว
5
CQZVM1QHH9
บ้านคำพิมูล
ที่อยู่ : 282 ม.3 บ้านคำพิมูล ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
9 คน
นายครรชิต โชติจำลอง
เบอร์โทร : 0934760498
นายอนุชิต วรชิน
เบอร์โทร : 0872154151
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
K5YD5283B4
บ้านโนนสวาง
ที่อยู่ : บ้านโนนสวาง หมู่ 3 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170
10 คน
นายสมพร ถิ่นปรุ
เบอร์โทร : 0862377799
นายสมพงษ์ สมานทรัพย์
เบอร์โทร : 0932985691
อนุมัติแล้ว
2
B4MA243DUH
บ้านโคกไค
ที่อยู่ : ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยถูมิ
5 คน
นายทวี ธรรมโชติ
เบอร์โทร : 0862521925
นายทวี ธรรมโชติ
เบอร์โทร : 0862521925
อนุมัติแล้ว
3
UVBU2L76U0
บ้านโคกไค
ที่อยู่ : อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
5 คน
นายทวี ธรรมโชติ
เบอร์โทร : 0862521925
นายทวี ธรรมโชติ
เบอร์โทร : 0862521925
อนุมัติแล้ว
4
6ZH9MLGB0A
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
ที่อยู่ : บ้านโนนเปือย ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
15 คน
นางประภากร ทองน้อย
เบอร์โทร : 0902366687
นางประภากร ทองน้อย
เบอร์โทร : 0902366687
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
TA0AC5YCTB
บ้านหนองสาหร่าย
ที่อยู่ : 113 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
35 คน
สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม
เบอร์โทร : 0822290147
สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม
เบอร์โทร : 0822290147
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
D2UUQWPQYK
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ที่อยู่ : 145
7 คน
นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล
เบอร์โทร : 0828374589
นางรัชนก คำพระธิก
เบอร์โทร : 0848960131
อนุมัติแล้ว
2
F7E27AZGHU
บ้านตะโกบำรุง
ที่อยู่ : 115 หมู่ที่ 1 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
8 คน
8 คน
นางธัญนันท์ ศกุนตนาด
เบอร์โทร : 0942636287
นางสาวสุมาลี ขันผง
เบอร์โทร : 0981978212
อนุมัติแล้ว
3
EJFD7PCG7G
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ที่อยู่ : 200 หมู่ 3 บ้านห้วยขอบ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150
7 คน
7 คน
นายสมจิตร เกตุลา
เบอร์โทร : 0626542625
ครูสาริศา สังพอ
เบอร์โทร : 0951696629
อนุมัติแล้ว
4
09GC71UQD3
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ : อำเภออุทุมพรพิสัย
33 คน
นางสาวพุธิตา คำเหลือ
เบอร์โทร : 0862450204
นางสาวพุธิตา คำเหลือ
เบอร์โทร : 0862450204
อนุมัติแล้ว
5
YHGF6T8NG2
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ที่อยู่ : 304 หมู่ 13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
16 คน
16 คน
นายจำรัส บุญเชื่อง
เบอร์โทร : 0973394466
นางวิษา บุญวรสถิต
เบอร์โทร : 0872522864
อนุมัติแล้ว
6
A62BU4JV0L
บ้านคกเลา
ที่อยู่ : ต.บุฮม อ.เชียงคาน. จ.เลย
10 คน
9 คน
9 คน
นางสุพรรณี. กุลภส
เบอร์โทร : 0817684807
นางสุพรรณี. กุลภา
เบอร์โทร : 0817684807
อนุมัติแล้ว
7
3TAK06XNWZ
อนุบาลโซ่พิสัย
ที่อยู่ : ต. โซ่ อ. โซ่พิสัย จ. บึงกาฬ
10 คน
นายอภิชาติ คำเพชร
เบอร์โทร : 0971377510
นางจารุณี ฝายทอง
เบอร์โทร : 0990715599
อนุมัติแล้ว
8
NXWXVSM54G
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ที่อยู่ : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
4 คน
4 คน
4 คน
นายสุพล เชื่อมพงษ์
เบอร์โทร : 044214935
นายเอกนันท์ ราชเกษร
เบอร์โทร : 0624265424
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
AMZD0XRCWV
บ้านกองโพน
ที่อยู่ : อ.ตระกาพืชผล จ.อุบลราชธานี
30 คน
นายนิยม สุภาษร
เบอร์โทร : 0660752296
น.ส.มนต์ยุพิน ชาวเมืองโขง
เบอร์โทร : 0801697115
อนุมัติแล้ว
2
L2DE1EEJEE
โรงเรียนเซไลวิทยาคม
ที่อยู่ : 116 หมู่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
4 คน
นายธิติพัชร มาลา
เบอร์โทร : 0624916924
นางสาวศตพร จงแต่งกลาง
เบอร์โทร : 0952275817
อนุมัติแล้ว
3
C37D40Q8XJ
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ด่านซ้าย
ที่อยู่ : ม6 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
12 คน
นายชัยวัฒน์ บานเย็น
เบอร์โทร : 0892792520
นางสาวพรรณนิภา บุญเมฆ
เบอร์โทร : 0829514235
อนุมัติแล้ว
4
VT3LAN9B79
โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล
ที่อยู่ : 209 หมู่ 3 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
12 คน
นายสวรรค์ มุมกลาง
เบอร์โทร : 0847884805
นายชนะ ภูมลี
เบอร์โทร : 0952311181
อนุมัติแล้ว
5
HVVS7KP05W
เบญจมิตรวิทยา
ที่อยู่ : 11 หมู่ 11 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
7 คน
7 คน
5 คน
นายอรุณ ชาวกล้า
เบอร์โทร : 0831472762
นายชนม์วิบูลย์ มาตย์นอก
เบอร์โทร : 0910648717
อนุมัติแล้ว
6
9SLPGH6YJZ
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
11 คน
นายวิทูล พลศักดิ์
เบอร์โทร : 0959303253
วิทูล
เบอร์โทร : 0959303253
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
4YN5FZPYBT
โรงเรียนบ้านห้วยหัน
ที่อยู่ : บ้านห้วยหัน ม.4 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
30 คน
นายหารศึก ภาระหันต์
เบอร์โทร : 0934742359
นายต้นตระการ ตีตรา
เบอร์โทร : 0937465687
อนุมัติแล้ว
2
N0J532UVGR
โรงเรียนร่มเกล้า
ที่อยู่ : 76 หมู่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
50 คน
นายรังสรรค์ สุทารัมย์
เบอร์โทร : 0878546314
นายประจักษ์ อินทร์แพง
เบอร์โทร : 0877703345
อนุมัติแล้ว
3
VN9AJNQEVV
โรงเรียนบ้านดคกสะอาดศรีบูรพา
ที่อยู่ : ตำบลโคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
30 คน
ปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์
เบอร์โทร : 0981406963
นางวรางคณา ด้วงกลาง
เบอร์โทร : 0856189261
อนุมัติแล้ว
4
6U9R2EAEGT
โคกเครือวิทยา
ที่อยู่ : 27​ม.1​ ต.โคกเครือ​ อ.หนองกุงศรี​ จ.กาฬสินธ์ุ
8 คน
นายสาคร​ คำแสน
เบอร์โทร : 0812535908
นางธัญญา​ คำแสน
เบอร์โทร : 0856646065
อนุมัติแล้ว
5
FQRUDGAMJR
บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
ที่อยู่ : ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
10 คน
นายสมตระกูล แช่มช้อย
เบอร์โทร : 0872480032
นางศิริรดา นาสันเทียะ
เบอร์โทร : 0854794527
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BFCQW6Q8PB
แวงน้อยศึกษา
ที่อยู่ : 311 หมู่ที่ 12 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
4 คน
4 คน
4 คน
นายทวีศักดิ์ สมนอก
เบอร์โทร : 895784936
นายสรัชศิลป์ พิทักษ์พุทธ
เบอร์โทร : 629329759
อนุมัติแล้ว
2
0U8NCV5CRY
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนแวงน้อยศึกษา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
50 คน
48 คน
นายทวีศักดิ์ สมนอก
เบอร์โทร : 0895784936
นายมนัส นาคำ
เบอร์โทร : 0981581091
อนุมัติแล้ว
3
R5D1WS1CYX
แก่นนครวิทยาลัย 2
ที่อยู่ : ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3 คน
นายสำเนียง มิ่งขวัญ
เบอร์โทร : 0897123757
นางประทุมเมศ ช่วงชิต
เบอร์โทร : 0892747722
อนุมัติแล้ว
4
TL6W75HZJ5
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ที่อยู่ : บ้านโคกกลาง หมู่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
6 คน
6 คน
นายพิรุฬ วรรณขันธ์
เบอร์โทร : 0801805558
นางพรรณี นามโยธา
เบอร์โทร : 0872202060
อนุมัติแล้ว
5
9JP9Y7JRSM
บ้านหนองบัวคำ
ที่อยู่ : ต.นามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
36 คน
นางสาววิลาสินี พุทธดี
เบอร์โทร : 096857451
นายเปรมประชา ไชยสี
เบอร์โทร : 0829205826
อนุมัติแล้ว
6
7KLL21F8AG
โรงเรียนบ้านประสุข
ที่อยู่ : 100 หมู่ 13 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
5 คน
นายเพชร กล้าหาญ
เบอร์โทร : 0985864462
นางสาวธัญญ์ทิพา กล้าหาญ
เบอร์โทร : 0625201335
อนุมัติแล้ว
7
JF1SKDQKNG
โรงเรียนชุมพลนาคลัง
ที่อยู่ : ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
25 คน
นายพิชิต พันธสี
เบอร์โทร : 0918348918
นายธีรวัฒน์ ศิริมาท
เบอร์โทร : 0918348918
อนุมัติแล้ว
8
5PJPL1VHQN
โรงเรียนบ้านตาดทอง
ที่อยู่ : ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
10 คน
นางสุรางค์ ศรีทราไชย
เบอร์โทร : 0857697196
นางมณีพร ทองแท่ง
เบอร์โทร : 0934959832
อนุมัติแล้ว
9
NP9WRHZEZA
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
ที่อยู่ : ม.3 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
25 คน
นางอุทุมพร เครือบคนโท
เบอร์โทร : 0850230078
นางบุญทรัพย์ จิระสุโข
เบอร์โทร : 0862434336
อนุมัติแล้ว
10
RLC3XQMYJ8
โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
ที่อยู่ : ม.7 ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
29 คน
นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ
เบอร์โทร : 0922799481
นางกัญญาวรรณ์ พงษ์สาครสวัส
เบอร์โทร : 0851048178
อนุมัติแล้ว
11
W3Z81P2B8L
บ้านหนองแขมอีโล
ที่อยู่ : ม.13 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
7 คน
นายอนันต์ พลยูง
เบอร์โทร : 0945345115
นางสาวปัทมา อุยะวาปี
เบอร์โทร : 0806280918
อนุมัติแล้ว
12
JSU1CMND7S
บ้านเขื่องคำ
ที่อยู่ : จังหวัดยโสธร
8 คน
นายสุทัศน์​ สันทา
เบอร์โทร : 0817905825
ผอ​นายสุทัศน์
เบอร์โทร : 0817905825
อนุมัติแล้ว
13
UEEYD7WBJA
โรงเรียนบ้านสีโค
ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
10 คน
นางสาวปุญชรัสมิ์ ปิยนันท์วัชร์
เบอร์โทร : 0935028545
นางเพ็ญโพยม. ชมภูพื้น
เบอร์โทร : 0817895120
อนุมัติแล้ว
14
AQSG7UCJXH
บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
ที่อยู่ : ม.3 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
7 คน
นายวิสัน คำสีหา
เบอร์โทร : 0646524259
นางสาวสุพรรษา จิตรธร
เบอร์โทร : 0862646235
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
1Y9BH0PSGB
บ้านโจด
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
30 คน
นายเอกภพ บำรุงกลาง
เบอร์โทร : 0890372611
0890372611
เบอร์โทร : 0890372611
อนุมัติแล้ว
2
B7G9X67C7F
ศรีณรงค์พิทยาลัย
ที่อยู่ : สุรินทร์
12 คน
นายสุพิน บุญเยี่ยม
เบอร์โทร : 0876621226
นายสุพิน บุญเยี่ยม
เบอร์โทร : 0876621226
อนุมัติแล้ว
3
RCZ86ZR0SM
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 25 บ้านบ้านหนองทุ่มพัฒนา ตำบล : สว่างแดนดิน อำเภอ : สว่างแดนดิน จังหวัด : สกลนคร รหัสไปรษณีย์ : 47110
35 คน
35 คน
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
เบอร์โทร : 0930491792
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
เบอร์โทร : 0930491792
อนุมัติแล้ว
4
6V3ZFTKU9W
บ้านเชียงดา
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเชียงดา ตำบล : เชียงดา อำเภอ : สร้างคอม จังหวัด : อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ : 41260 โทรศัพท์ : 0-42145608
15 คน
35 คน
นางรันรดา ปากอุตสาห์
เบอร์โทร : 0814565960
นางรันรดา ปากอุตสาห์
เบอร์โทร : 0814565960
อนุมัติแล้ว
5
4T1BD91Z37
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบล : ผาอินทร์แปลง อำเภอ : เอราวัณ จังหวัด : เลย รหัสไปรษณีย์ : 42220 โทรศัพท์ : 042801151
18 คน
นายดวงใจ สิงห์พันธ์
เบอร์โทร : 0856454129
นายดวงใจ สิงห์พันธ์
เบอร์โทร : 0856454129
อนุมัติแล้ว
6
3NS2AFEVBT
โรงเรียนบ้านหนองแดง
ที่อยู่ : ต.กุดโบสถ์ อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา
48 คน
นายทวีศักดิ์ พันธ์นาม
เบอร์โทร : 0850282855
นางสาวญาณกร ทรัพย์มาก
เบอร์โทร : 0981013200
อนุมัติแล้ว
7
1XFFE2C5T1
โรงเรียนบ้านสตึก
ที่อยู่ : 444หมู่13 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11 คน
นางพรรณี ชะบา รักษาการ
เบอร์โทร : 0817257609
ไอลดา ภูวงษา
เบอร์โทร : 0981534670
อนุมัติแล้ว
8
CEQB2PHJ71
น้ำคำใหญ่วิทยา
ที่อยู่ : ม.13 บ.น้ำคำ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
20 คน
นายอาวุธ ทองบุ
เบอร์โทร : 0899423320
นางชัชฎาพร อินทะโชติ
เบอร์โทร : 0611351196
อนุมัติแล้ว
9
GCPMKRHYT6
บ้านกกกุงงคุรุราษฎร์พัฒนา
ที่อยู่ : หมู่1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
12 คน
ศรัญญา สาลำ
เบอร์โทร : 0862310188
ฉลุลักษณ์
เบอร์โทร : 0824922895
อนุมัติแล้ว
10
L17QM7HY4K
รร.บ้านขี้เหล็ก
ที่อยู่ : รร.บ้านขี้เหล็ก ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
3 คน
นายปรีชา พุทธลา
เบอร์โทร : 0813203552
นางสาวอภิญญา กาลัยมะเณ
เบอร์โทร : 0642790363
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
PSEU5G85EA
โรงเรียนบ้านหนองบัว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 18 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
28 คน
28 คน
นางสาวอนงค์ ศรีสินธ์
เบอร์โทร : 0933598263
นางสาวอนงค์ ศรีสินธ์
เบอร์โทร : 0933598263
อนุมัติแล้ว
2
6NFGMVBXPK
บ้านวังชัย
ที่อยู่ : หมู่6 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
10 คน
นายลิขิต วงษาเทพ
เบอร์โทร : 0897097958
นางพัชรินทร์ โสโท
เบอร์โทร : 0880608869
อนุมัติแล้ว
3
U1248BF4W5
บ้านโนนสวรรค์
ที่อยู่ : 116 หมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
25 คน
นายจอมใจ บุญสินชัย
เบอร์โทร : 0872243343
นางสาวภัสชา ปะกิริโย
เบอร์โทร : 0923724017
อนุมัติแล้ว
4
XDP0TT7HZ9
บ้านโจด
ที่อยู่ : รร.บ้านโจด ต.กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
10 คน
นายธีรพล เถื่อนเทียม
เบอร์โทร : 0819541865
นายปรีชา สำนวน
เบอร์โทร : 0827497539
อนุมัติแล้ว
5
D7S6P0QB0F
บ้านนาส้มโฮง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
6 คน
นายสุชาติ หนูโนต
เบอร์โทร : 0872358524
นายสุวัฒน์ ประวันโน
เบอร์โทร : 0856812915
อนุมัติแล้ว
6
ZFU8A2MTU0
โรงเรียนาวังศึกษาวิช
ที่อยู่ : อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
3 คน
นายเกื้อกูล วรรณสาร
เบอร์โทร : 0898425291
นายพนม ถาปัน
เบอร์โทร : 0898419109
อนุมัติแล้ว
7
0PL1S8P8PP
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
ที่อยู่ : 163 ม.3 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
18 คน
18 คน
18 คน
18 คน
นายวรเวช แง่พรหม
เบอร์โทร : 0941616498
นายสมพงษ์ โกดหอม
เบอร์โทร : 0972470002
อนุมัติแล้ว
8
L8YQFUPJB3
บ้านโสน
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโสน หมู่ที่ 8 บ้านโสน ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
15 คน
15 คน
นายชูชาติ คิดดี
เบอร์โทร : 0811111111
นายชูชาติ คิดดี
เบอร์โทร : 0811111111
อนุมัติแล้ว
9
L53YS0HT85
โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 บ้านกระทุ่มแท่น ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
4 คน
4 คน
นายสหพันธ์ เปาจันทึก
เบอร์โทร : 0963065633
นายสหพันธ์ เปาจันทึก
เบอร์โทร : 0963065633
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
ZY8GGY8VSH
บ้านสะแกงาม
ที่อยู่ : 148 หมู่ 10 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
100 คน
นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์
เบอร์โทร : 0878714035
นางสาวสมหมาย จักสาร
เบอร์โทร : 0933345792
อนุมัติแล้ว
2
WQUCAVEWE0
จักราชวิทยา
ที่อยู่ : 28 ม.4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
100 คน
ดร.บุญไพร หมู่ทองหลาง
เบอร์โทร : 0956121479
ดร.มนภรณ์ ลีลาน้อย
เบอร์โทร : 0991566938
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
SK5WWXWWC2
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
ที่อยู่ : 124 ม.1 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
10 คน
นายพินันท์ ปรัชญานุัตร
เบอร์โทร : 0868693415
นางนะพาภรณ์ ปัญญาสาย
เบอร์โทร : 0933230639
อนุมัติแล้ว
2
M8DM27C1RK
ชุมแพศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมแพศึกษา 167 หมู่ 18 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
40 คน
นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
เบอร์โทร : 0812600589
นายทนงศักดิ์ แต่งสุวรรณมีโชค
เบอร์โทร : 0833601122
อนุมัติแล้ว
3
KGRVEWNFX8
บ้านโพนสูง
ที่อยู่ : 112 หมู่ 8 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
12 คน
นางดรุณี ราชพัฒน์
เบอร์โทร : 0879530874
น.ส.นุชรี ศรีพรหม
เบอร์โทร : 0862280513
อนุมัติแล้ว
4
LRSEZV7CKS
เสลภูมิพิทยาคม
ที่อยู่ : 99 ม.1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
11 คน
นายไพฑูรย์ มนตรี
เบอร์โทร : 0819549389
นางทฤฒมน บุญล้อม
เบอร์โทร : 0955490939
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
ZTSF20ZJ6K
บ้านหนองกุงใหญ่
ที่อยู่ : ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
8 คน
นายพุธ คำแสงทอง
เบอร์โทร : 0862221803
นางทัศนีย์ ยี่สารพัฒน์
เบอร์โทร : 0970635360
อนุมัติแล้ว
2
79Y937GSQ9
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ที่อยู่ : 145 ม.2​ ต.โนนสะอาด​ อ.ศรีบุญเรือง​จ.หนองบัวลำภู
10 คน
นายอภิมุข​ ลี้พงษ์กุล
เบอร์โทร : 0828374589
นางนงนุช​ บัวงาม
เบอร์โทร : 0872342182
อนุมัติแล้ว
3
YP6RL9XH26
โนนพะยอมพิทยไพศาล
ที่อยู่ : ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
10 คน
นางสาวพัฒนฉัตร. นุพล
เบอร์โทร : 0879669581
นางสาวจารุวรรณณี. เหล่าดี
เบอร์โทร : 0890367658
อนุมัติแล้ว
4
ABMDPHKRDT
บ้านดงวิทยาคาร
ที่อยู่ : ม8 บ้านดง ต นาขมิ้น อ โพนสวรรค์ จ นครพนม
26 คน
26 คน
นายอุทิศ นนเลาพล
เบอร์โทร : 0862419919
น.ส.นันทกาญจน์ จิตนานนท์
เบอร์โทร : 0981053266
อนุมัติแล้ว
5
H1XR89L3XA
ชุมชนคงวิทยา
ที่อยู่ : หมู่11 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
7 คน
7 คน
นางวรนัน
เบอร์โทร : 0818794745
นางวรนันท์
เบอร์โทร : 0818794745
อนุมัติแล้ว
6
SDG7THNWV7
ร.ร.บ้านหนองดินดำ
ที่อยู่ : บ้านหนองดินดำ. สพป.อบ5
10 คน
10 คน
นายธวัชชัย
เบอร์โทร : 0878740764
นางดรุณี
เบอร์โทร : 0862437924
อนุมัติแล้ว
7
2MN56EX4AF
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
20 คน
นายชาตรี ปาลพันธุ์
เบอร์โทร : 0898453696
นางวิชุนันท์ ลองจำนงค์
เบอร์โทร : 0879655627
อนุมัติแล้ว
8
PEQFYJJFDA
โรงเรียนบ้านยาง
ที่อยู่ : ตำบลเมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
6 คน
นายอุทิศ โพธิ์งาม
เบอร์โทร : 0843347572
นางวรรณภา สอนศรี
เบอร์โทร : 0952107298
อนุมัติแล้ว
9
RLRUKQ36R1
บ้านดู่ใหญ่
ที่อยู่ : ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
12 คน
12 คน
ดร.ชำนาญ ศรีวงษ์
เบอร์โทร : 0833279268
นางสาวขนิษฐา พันทา
เบอร์โทร : 0819676577
อนุมัติแล้ว
10
4Z5D8JEMLP
โรงเรียนบ้านนาหว้า
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.กระเดียน อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี 34130
14 คน
นางสาวมลฤดี คำผุย
เบอร์โทร : 0844118897
นางสมปอง หล้าเพ็ง
เบอร์โทร : 0860973415
อนุมัติแล้ว
11
PPTH59BY9W
ยูเนสโกสัมนา
ที่อยู่ : โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา
4 คน
4 คน
นายจรูญกิจ ทองแสน
เบอร์โทร : 0611313492
น.ส.ณัฐกานต์ ชัยจันทร์
เบอร์โทร : 0966373347
อนุมัติแล้ว
12
8TW4EXP90X
โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
5 คน
นางแสงระวี อัครสุขบุตร
เบอร์โทร : 0967544708
นายธนภัทร สุทธสนธิ์
เบอร์โทร : 0967544708
อนุมัติแล้ว
13
CSH6CFTNGP
โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
ที่อยู่ : 63 หมู่ 6 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
10 คน
นายสมพร เพ็งพันธ์
เบอร์โทร : 0819671913
นางกัญนิกา วรรณทวี
เบอร์โทร : 0911279845
อนุมัติแล้ว
14
B0GJKPBB8G
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ที่อยู่ : 209 หมู่ 4 ต. หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
5 คน
นายเพิ่ม นาก้อนทอง
เบอร์โทร : 043561148
นายลิขิต สิบสำราญ
เบอร์โทร : 0981035738
อนุมัติแล้ว
15
KVXPB6GJP1
โสภโณประชาสรรค์
ที่อยู่ : 203 ม.1 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
10 คน
15 คน
นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม
เบอร์โทร : 0622849532
นางรัชตา วิเชียรศรี
เบอร์โทร : 0817085482
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
UEGD4SAJMD
คำเตยอุปถัมภ์
ที่อยู่ : ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
20 คน
นายวีระ ดีแนบเนียน
เบอร์โทร : 0933281314
นางพิจิตรา วิชนา
เบอร์โทร : 0872143222
อนุมัติแล้ว
2
U74F02LQZG
กู่สวนแตงพิทยาคม
ที่อยู่ : 116 หมู่ 1 ต หนองแวง อ บ้านใกม่ไชนพจน์ จ.บุรีรัมย์
40 คน
60 คน
60 คน
4 คน
นายชัยวัฒน์ พลธรรม
เบอร์โทร : 0819977457
นายชัยวัฒน์ พลธรรม
เบอร์โทร : 0819977457
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WE8U7FGPTP
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
ที่อยู่ : ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2
12 คน
นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์
เบอร์โทร : 0656305372
นางสาวลัดดาวรรณ หาญกุล
เบอร์โทร : 0896903956
อนุมัติแล้ว
2
3JZUAQK9EM
บ้านหนองคลอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 บ้านหนองคลอง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
7 คน
นางชุติมา กะริอุณะ
เบอร์โทร : 0633989395
นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์
เบอร์โทร : 0905780749
อนุมัติแล้ว
3
XZF7W0ZL27
บ้านบกหนองทันนำ
ที่อยู่ : ต.หนองทันนำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
6 คน
6 คน
นายพรหมลิขิต เวชกามา
เบอร์โทร : 0956137497
นางกชพรรณ ถุระพัฒน์
เบอร์โทร : 0956137497
อนุมัติแล้ว
4
201QJ25TSJ
บ้านนาลานข้าว
ที่อยู่ : 107 หมู่ 9 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
12 คน
12 คน
นายศุภศิลป์ มั่นมา
เบอร์โทร : 0872153484
นายศุภศิลป์ มั่นมา
เบอร์โทร : 0872153484
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
2U9B38JE46
บ้านนาเก็น
ที่อยู่ : บ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
10 คน
10 คน
พรชัย นาทา
เบอร์โทร : 0853538254
วาทินี พลีศักดิ์
เบอร์โทร : 0638504388
อนุมัติแล้ว
2
EEKM93C09P
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ ม.8 บ้านพังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
8 คน
นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ
เบอร์โทร : 0837461016
นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา
เบอร์โทร : 0973348141
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
64X1PSG5B0
ภูเขียว
ที่อยู่ : อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
10 คน
10 คน
นายกษิดิศ ปลื้มญาตื
เบอร์โทร : 0854534584
ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
เบอร์โทร : 0854534584
อนุมัติแล้ว
2
ECFEXR1JGP
ภูเขียว
ที่อยู่ : อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
10 คน
10 คน
นายกษิดิศ ปลื้มญาตื
เบอร์โทร : 0854534584
ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
เบอร์โทร : 0854534584
อนุมัติแล้ว
3
LBTJKH0146
โนนสูงพิทยาคม
ที่อยู่ : อำเภอโนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ์
10 คน
10 คน
นางธันญณัญช์ มีดินดำ
เบอร์โทร : 0918681678
นางธันญณัญช์ มีดินดำ
เบอร์โทร : 0918681678
อนุมัติแล้ว
4
3VAYU84AVH
โนนสูงพิทยาคม
ที่อยู่ : อำเภอโนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ์
10 คน
10 คน
นางธันญณัญช์ มีดินดำ
เบอร์โทร : 0918681678
นางธันญณัญช์ มีดินดำ
เบอร์โทร : 0918681678
อนุมัติแล้ว
5
HZ0ZVL7A1G
โคกเครือวิทยา
ที่อยู่ : 27​ ม.1​ ต.โคกเครือ​ อ.หนองกุงศรี​ จ.กาฬสินธุ์
10 คน
10 คน
นายสาคร​ คำแสน
เบอร์โทร : 0812535908
นางธัญญา​ คำแสน
เบอร์โทร : 0856646065
อนุมัติแล้ว
6
RP4DMYW904
ชุมชนบ้านเมืองหงส์
ที่อยู่ : 101 ม.15 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด45180
30 คน
นายฤๅชัย พิมพ์วิชัย
เบอร์โทร : 0813821634
นางนภาวรรณ สุทธิโสกเชือก
เบอร์โทร : 0611036420
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
7Z8ARK37DY
โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
ที่อยู่ : ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
12 คน
12 คน
12 คน
นางสาววรัญญา สำแดงชัย
เบอร์โทร : 0879537963
นางจิรัชยา ผลแสง
เบอร์โทร : 0952521586
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
G915XZRVBF
นครพนมวิทยาคม
ที่อยู่ : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
50 คน
50 คน
50 คน
นายประหยัด วังวร
เบอร์โทร : 0817029164
นายนวธร นนท์คำวงค์
เบอร์โทร : 0949565552
อนุมัติแล้ว
2
Y2E2H6MHUA
บ้านหนองยาง
ที่อยู่ : ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
30 คน
ผอ.บุญตา ชาญชำนิ
เบอร์โทร : 0849539870
คุณครูไฉไล กองเกิด
เบอร์โทร : 0872250752
อนุมัติแล้ว
3
271SEHZYDH
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ที่อยู่ : 149 หมู่ 10 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม 44120
5 คน
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
เบอร์โทร : 0852000482
นางสาวกชกร ดงเทียมสี
เบอร์โทร : 0939589402
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
7WH3QGGZ96
เมืองคง
ที่อยู่ : 9 หมู่ 11 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
80 คน
80 คน
80 คน
นายสุพล เชื่อมพงษ์
เบอร์โทร : 0956200039
นายไพรัช เชื้อประทุม
เบอร์โทร : 0974429694
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
7G8K1AK5FM
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนค้อ หมู่11 ตำบลนาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
10 คน
นายพินิจ นาทองห่อ
เบอร์โทร : 0885633656
นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง
เบอร์โทร : 830047978
อนุมัติแล้ว
2
5MDWYJ8LJC
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนค้อ หมู่11 ตำบลนาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
10 คน
นายพินิจ นาทองห่อ
เบอร์โทร : 0885633656
นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง
เบอร์โทร : 0830047978
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
3UTGLEBXH4
นางรอง
ที่อยู่ : อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
10 คน
10 คน
10 คน
นายสรายุทธ เสลารักษ์
เบอร์โทร : 0899436505
ศิริปัญญา สะเดา
เบอร์โทร : 0899436505
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YNY0DENPG5
บ้านคำน้ำสร้าง
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
15 คน
นายชำนาญ สุรินาม
เบอร์โทร : 0873772433
นางมัชฉา ทุมมา
เบอร์โทร : 0918295186
อนุมัติแล้ว
2
WB7YD4S3MM
โพนทันเจริญวิทย์
ที่อยู่ : ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
10 คน
นาย สุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์
เบอร์โทร : 045762055
นางจิตรา ไทยเครือวัลย์
เบอร์โทร : 0895756538
อนุมัติแล้ว
3
QU4ZY2CE4H
บ้านโพนก่
ที่อยู่ : ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน นครพนม
5 คน
นางพิราพรรณ แสนเมืองชิณ
เบอร์โทร : 0833344366
นายกัมปนาท. บุตรศรีรักษ์
เบอร์โทร : 0833418390
อนุมัติแล้ว
4
WF8TNAGXAQ
บ้านเหมืองแพร่
ที่อยู่ : ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
4 คน
นางระพีพร โคตรชนะ
เบอร์โทร : 0862277505
นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
เบอร์โทร : 0821196066
อนุมัติแล้ว
5
E31JSN58BW
โรงเรียนวัดบ้านสนวน
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
14 คน
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
เบอร์โทร : 0819665480
นางอธิษฐาน สร้อยศิริกุล
เบอร์โทร : 0867199133
อนุมัติแล้ว
6
3KB7JUEH0F
โรงเรียนวัดบ้านสนวน
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
6 คน
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
เบอร์โทร : 0819665480
นางอธิษฐาน สร้อยศิริกุล
เบอร์โทร : 0867199133
อนุมัติแล้ว
7
MNVCSQPTVC
วัดบ้านสนวน
ที่อยู่ : อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
20 คน
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
เบอร์โทร : 0819665480
นางอธิษฐาน สร้อยศิริกุล
เบอร์โทร : 0867199133
อนุมัติแล้ว
8
Y3DX9F56FG
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
16 คน
นายเกษม แอบอิง
เบอร์โทร : 0862356335
นางสาวจีรภา โกทา
เบอร์โทร : 0850117523
อนุมัติแล้ว
9
8WWSJ0SJFP
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
ที่อยู่ : หมู่9 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
10 คน
นายวรวิช บุญประสิทธิ์
เบอร์โทร : 0818738235
นายเนวิน โคตคำ
เบอร์โทร : 0844181907
อนุมัติแล้ว
10
7RXCLF00PD
โรงเรียนบ้านกกทอง
ที่อยู่ : 162 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
7 คน
7 คน
นายสุพจน์ นาเลาห์
เบอร์โทร : 0956519935
นางทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท?
เบอร์โทร : 0958803302
อนุมัติแล้ว
11
7D9K6J744C
บ้านเหมืองแพร่
ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
3 คน
นางระพีพร โคตรชนะ
เบอร์โทร : 0862277505
นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
เบอร์โทร : 0821196066
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
F5N8E41V7R
บริบาลภูมิเขตต์
ที่อยู่ : หมู่ 2 ถ.บริบาลภูมิเขตต์ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
10 คน
10 คน
10 คน
นายปัญญา อินทะวงษา
เบอร์โทร : 0819543644
นางจิตตานันทิ์ ไชยรัตน์
เบอร์โทร : 0955164566
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
FUL7CT0NA4
บ้านหนองคู
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
5 คน
นายสินธ์ สัตพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
นายมานิต ไพรสิงห์
เบอร์โทร : 0862299953
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
V2JYZMMGH2
อนุบาลมหาสารคาม
ที่อยู่ : 161 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
10 คน
นายสุวิทย์ วงษาไฮ
เบอร์โทร : 0895756566
นางกานดา เวียงบาล
เบอร์โทร : 0641422998
อนุมัติแล้ว
2
YU9X0FE4V6
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 139 หมู่ 1 ตำบลนาตาลอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
10 คน
นายชยทัต ดีเลข
เบอร์โทร : 849587029
นางฐิมณญา เลิศประเสริฐ
เบอร์โทร : 902898364
อนุมัติแล้ว
3
BL7CRFZPL7
บ้านขามพิทยาคม
ที่อยู่ : 87 หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
8 คน
นายสำเนา เทียมดวงแข
เบอร์โทร : 0956624006
นางสาวนิตยา มาลาวาด
เบอร์โทร : 0956624006
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
H3G5VF1N7P
โรงเรียนกุมภวาปี
ที่อยู่ : 164 ม.3 บ.ดงเมือง ต.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
28 คน
นายอาวุธ เคนแสนโคตร (ผอ.)
เบอร์โทร : 0817089499
นายฉลาด สิทธคุณ
เบอร์โทร : 0895733019
อนุมัติแล้ว
2
NM85J9Q4XU
โรงเรียนบ้านโคกถาวร
ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
18 คน
นางละม่อม เคนไชยวงศ์
เบอร์โทร : 0895703197
นางสาวดวงฤทัย เขื่อนพงษ์
เบอร์โทร : 0801967595
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
D8W3F6W5RS
บ้านกุดเขียว ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : บ้านกุดเขียว ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
20 คน
นางศศิธร หน่ายครบุรี
เบอร์โทร : 0813891652
นางศศิธร หน่ายครบุรี
เบอร์โทร : 0813891652
อนุมัติแล้ว
2
FZAVZDC3CQ
โรงเรียนบ้านดงโพนยอ
ที่อยู่ : 123 หมู่ 8 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
18 คน
นายศักดิ์ชัย ใจแป้
เบอร์โทร : 0953080255
นายศักดิ์ชัย ใจแป้
เบอร์โทร : 0953080255
อนุมัติแล้ว
3
RVRNFPJDMW
นามะเขือพัฒนศึกษา
ที่อยู่ : หมู่9 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์
28 คน
28 คน
28 คน
28 คน
นายธวัช เพ็งสลุง
เบอร์โทร : 0819655485
0892774728
เบอร์โทร : 0942643535
อนุมัติแล้ว
4
BWQKB4C90A
หินเกิ้งธารศิลา
ที่อยู่ : 189 หมู่ 4 บ้านหินเกิ้ง ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
8 คน
นายเศรษฐพงศ์ รักพรม
เบอร์โทร : 0862335921
นางสาวเกษ จิตตะวงษ์
เบอร์โทร : 0833644055
อนุมัติแล้ว
5
KM3VE07UU9
บ้านหนองหัวช้าง
ที่อยู่ : 162 ม.1 บ้านหนองหัวช้าง
20 คน
นายสุกฤษฎิ์ สุภาปุ
เบอร์โทร : 0981657368
นางมะลิซ้อน สีหาวงษ์
เบอร์โทร : 0973127035
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
UTX50CU3U8
หนองหิ้งพิทยา
ที่อยู่ : 85หมู่16ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 35150
10 คน
10 คน
10 คน
นายเถลิง. ศรีนนท์
เบอร์โทร : 0883298813
นายวศินสิทธิ์. นามวัน
เบอร์โทร : 0883298813
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
60MGGXEG2Q
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48000
40 คน
นายนิรันดร์ นาวงหา
เบอร์โทร : 0872184442
นายสินสมุทร สินธุศิริ
เบอร์โทร : 0868548420
อนุมัติแล้ว
2
2BDFZFSXCK
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
ที่อยู่ : 200 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
20 คน
ผอ.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
เบอร์โทร : 0850012978
นางสาวกัลยา พันธ์เทพ
เบอร์โทร : 0613361249
อนุมัติแล้ว
3
HKQDSM5WA4
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
ที่อยู่ : บ้านปรางค์บุรี ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
25 คน
นายธนัชชัย เสยกระโทก
เบอร์โทร : 0813601304
นางสาวชนม์ณภัทร ศรีนาค
เบอร์โทร : 0637619777
อนุมัติแล้ว
4
904WQEQ8HU
โรงเรียนบ้านกะดาด
ที่อยู่ : บ้านสี่เหลี่ยม ม.11 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
16 คน
นางธนานันต์ ดียิ่ง
เบอร์โทร : 0973426614
นางศิริยา ศรีราม
เบอร์โทร : 0862507440
อนุมัติแล้ว
5
8YZD1FR4KD
บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
30 คน
30 คน
นายวิเชียร. อดทน
เบอร์โทร : 0849574795
นางสาวรัตนาพร. ทองทุม
เบอร์โทร : 0923350191
อนุมัติแล้ว
6
6X3X9S9GQX
บ้านโพนจาน
ที่อยู่ : 89 ม.10 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
11 คน
นายกฤษณะ นิคำ
เบอร์โทร : 0910615436
น.ส.พิศมัย ขวาไชยวี
เบอร์โทร : 0819767396
อนุมัติแล้ว
7
XBMBGZY0R5
โรงเรียนบ้านนาคำ
ที่อยู่ : 71 หมู่ 16 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
6 คน
นางวิภาวณี บุญศรี
เบอร์โทร : 0894440492
นายปริญญ์ธนิน นิธิวัชรปริญญ์
เบอร์โทร : 0872222655
อนุมัติแล้ว
8
GZGKP62F9R
บ้านกกทอง
ที่อยู่ : 162หมู่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
4 คน
7 คน
นายสุพจน์ นาเลาห์
เบอร์โทร : 096519935
นางทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท์
เบอร์โทร : 0958803302
อนุมัติแล้ว
9
V6C7AWWSK4
โรงเรียนบ้านค้อ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
13 คน
นายบุญธรรม สิทธิพา
เบอร์โทร : 0872222581
นางสุภาพร ไพรสณฑ์
เบอร์โทร : 0813209617
อนุมัติแล้ว
10
S75TW5DGRA
กัลยาณิวัฒนา2
ที่อยู่ : 156 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
21 คน
นายไวยวุฒิ กุพันลำ
เบอร์โทร : 0872287123
นางสาวณัลช์วีณา ศกลต์ทิวัตถ์
เบอร์โทร : 0973026492
อนุมัติแล้ว
11
ZYRS6LWTSR
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
15 คน
52 คน
นางรัชดาภา ผลทับทิม
เบอร์โทร : 0803558793
ณัฐพล เจริญบุตร
เบอร์โทร : 0645787479
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
PM7D0M92G1
บ้านหนองคู อำเภอบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
ที่อยู่ : อำเภอบ้านแท่น จ.ชัยภมิ สพป.ชย.2
6 คน
นายสินธ์ สัตพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
นางชัชฎาพร ภารา
เบอร์โทร : 0981024788
อนุมัติแล้ว
2
42NSZJV60J
โรงเรียนบ้านวังหินซา สพป.นภ.2
ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
5 คน
นายกิตติพันธ์ บุดดี
เบอร์โทร : 0625926477
นายอัษฎาวุธ โสรส
เบอร์โทร : 0953084259
อนุมัติแล้ว
3
CQVQ5YBV4L
บ้านหนองคู
ที่อยู่ : ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
9 คน
นายสินธุ์ สัตพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
นางชีชฎาพร ภารา
เบอร์โทร : 0981024788
อนุมัติแล้ว
4
RTP50SEDGP
หนองจระเข้เรืองศิลป์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 15 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
5 คน
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
เบอร์โทร : 0910518947
นางกานต์ทิตา ปัตถาทุม
เบอร์โทร : 0895751712
อนุมัติแล้ว
5
MDTXNXWCZW
บ้านปะหละ
ที่อยู่ : ม.8 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
5 คน
นายกิตติพจน์ อันทะชัย
เบอร์โทร : 0857630447
นางกองแก้ว ทองนำ
เบอร์โทร : 0812829798
อนุมัติแล้ว
6
2FJMYJVQAZ
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
7 คน
นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ
เบอร์โทร : 0817697549
นางวาสนา ไชยชำ
เบอร์โทร : 0819744562
อนุมัติแล้ว
7
1UHLVX9QQY
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
ที่อยู่ : 132 หมู่ 9 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
8 คน
นายพยุง วรรณทอง
เบอร์โทร : 0892742999
นางพรรณมณี มะอาจเลิศ
เบอร์โทร : 0833599209
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BNC8VW73AV
โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
ที่อยู่ : โรงเรียนทับกุงประชานุกูล ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340
4 คน
4 คน
4 คน
นายนิยม คลังแสง
เบอร์โทร : 0898948543
นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโก
เบอร์โทร : 0981019141
อนุมัติแล้ว
2
KB4DQ2L226
โรงเรียนบ้านตาโกน
ที่อยู่ : ม.1​ ต.ตาโกน​ อ.เมืองจันทร์​ จ.ศรีสะเกษ
15 คน
นางสาววิชชุตา​ ไชยราช
เบอร์โทร : 0643133987
นางเพ็ญศรี​ ชูเลิศ
เบอร์โทร : 0924535299
อนุมัติแล้ว
3
U3G4GWBA9W
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
ที่อยู่ : หมุ่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
10 คน
นายสมหมาย แน่นอุดม
เบอร์โทร : 0956054921
น.ส.อนุรักษ์ โชติพันธ์
เบอร์โทร : 0849827928
อนุมัติแล้ว
4
TLNLA242UQ
บ้านหนองสนุ่น
ที่อยู่ : หมู่7 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
8 คน
นางอรทัย ยศปัญญา
เบอร์โทร : 0833347351
นางอรทัย ยศปัญญา
เบอร์โทร : 0833347351
อนุมัติแล้ว
5
38P0WQV8FM
บ้านวังขอนสัก
ที่อยู่ : บ้านวังขอนสัก ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
11 คน
-
เบอร์โทร : 0
นายประเวทย์ สิงห์ชัย
เบอร์โทร : 0895060290
อนุมัติแล้ว
6
SP4B1BP92Z
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
ที่อยู่ : บ้านวังตาท้าว ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
10 คน
นายวิรัช ฉันทิยานนท์
เบอร์โทร : 0810669571
วุฒิชัย ใจเที่ยง
เบอร์โทร : 0856083299
อนุมัติแล้ว
7
FT65RW4GGY
อนุบาลหนองกี่
ที่อยู่ : ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
13 คน
นางสุกานดา ชำนิประโคน
เบอร์โทร : 0625974490
นางจินดารัตน์ หนูประโคน
เบอร์โทร : 0973294590
อนุมัติแล้ว
8
AGTU87VVWP
อนุบาลหนองกี่
ที่อยู่ : 103/1 หมู่ 9 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
15 คน
นางสุกานดา ชำนิประโคน
เบอร์โทร : 0625974490
นายบุญถม เพาะไธสง
เบอร์โทร : 0610380492
อนุมัติแล้ว
9
C06RYYWJGN
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
ที่อยู่ : บ้านวังตาท้าว ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
10 คน
นายวิรัช ฉันทิยานนท์
เบอร์โทร : 0810669571
นายวุฒิชัย ใจเที่ยง
เบอร์โทร : 0856083299
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
62QX46C5QA
อมตวิทยา
ที่อยู่ : 121 หมู่ 4 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
65 คน
65 คน
10 คน
ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
เบอร์โทร : 0824479999
นายชัยรัตน์ สิทธิบุรี
เบอร์โทร : 0868501110
อนุมัติแล้ว
2
7JCG21PWLM
โรงเรียนสีดาวิทยา
ที่อยู่ : 112 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
23 คน
23 คน
นายนิสิทธิ์ ส่งสุข
เบอร์โทร : 0868792618
นายณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์
เบอร์โทร : 0943373235
อนุมัติแล้ว
3
166CXYF7N0
ชุมชนวังสะพุง
ที่อยู่ : 356หมู่10ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย42130
5 คน
นายศักดา พุทซาคำ
เบอร์โทร : 0817293588
นายคำปน นามโยธี,นางปิยภรณ์ ศรีเมือง
เบอร์โทร : 0980971797
อนุมัติแล้ว
4
83CTEM4FET
รร.บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
ที่อยู่ : หมู่2​ บ้านหัวฝาย​ ต.ปอแดง​อ.ชนบท​ จ.ขอนแก่น​40180​
4 คน
นายวุฒิชาติ​ จันทร์ดิษฐ์
เบอร์โทร : 0887101948
นางพัชชานันท์​ สุขไพบูลย์
เบอร์โทร : 0987503945
อนุมัติแล้ว
5
RX1Y0SXGL4
บ้านนาแพง
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านนาแพง ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
20 คน
20 คน
นางบาหลี กิยะแพทย์
เบอร์โทร : 0862380859
น.ส.พรโสพิศ อวยชัย
เบอร์โทร : 0895777520
อนุมัติแล้ว
6
6U965TSD7W
บ้านนาแพง
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านนาแพง ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
10 คน
10 คน
นางบาหลี กิยะแพทย์
เบอร์โทร : 0862380859
น.ส.พรโสพิศ อวยชัย
เบอร์โทร : 0895777520
อนุมัติแล้ว
7
TM3TC753WT
บ้านดงวิทยาคาร
ที่อยู่ : ม8 บ้านดง ต นาขมิ้น อ โพนสวรรค์ จ นครพนม
26 คน
26 คน
นายอุทิศ นนเลาพล
เบอร์โทร : 0862419919
น.ส.นันทกาญจน์ จิตนานนท์
เบอร์โทร : 0981053266
อนุมัติแล้ว
8
U4BVJ25VTQ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตพบลหนองแสง
ที่อยู่ : 304หมู่1ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม44120
6 คน
นางณัฐนรี นาคมี
เบอร์โทร : 0857446939
นฤมล ประจันทร์ตัง
เบอร์โทร : 0650943921
อนุมัติแล้ว
9
Z7SF0KTNQ9
วัดบ้านปะทัดบุ
ที่อยู่ : หมู่ 1ต.ประทัดยุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
10 คน
นายสมหมาย อาทวัง
เบอร์โทร : 0653393835
นางญาณิศา นาถาบำรุง
เบอร์โทร : 0878777817
อนุมัติแล้ว
10
MBGWNW3TVV
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ที่อยู่ : 99 ม.1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
13 คน
นายไพฑูรย์ มนตรี
เบอร์โทร : 0819549389
นางทฤฒมน บุญล้อม
เบอร์โทร : 0955490939
อนุมัติแล้ว
11
XGP7SWF4FB
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่ : 252 หมู่ 1 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
12 คน
ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์
เบอร์โทร : 0863865749
นางสาวสุดารัตน์ ประกอบดี
เบอร์โทร : 0821514769
อนุมัติแล้ว
12
P08FAX3HQ4
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
ที่อยู่ : เลขที่ 299 หมู่ 1 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
2 คน
26 คน
นายวิเชียร ทองคลี่
เบอร์โทร : 0985860843
นางนิตย์ หมายเจริญ
เบอร์โทร : 0817251056
อนุมัติแล้ว
13
8R7N4JNF6V
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ที่อยู่ : 99 ม.1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
9 คน
นายไพฑูรย์ มนตรี
เบอร์โทร : 0819549389
นางทฤฒมน บุญล้อม
เบอร์โทร : 0955490939
อนุมัติแล้ว
14
7J3LCZPG44
ซับใหญ่วิทยาคม
ที่อยู่ : ม.1 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130
11 คน
นายจิมมี่ ทองพิมพ์
เบอร์โทร : 082-8492993
นายปรัชญา หมื่นขันธ์
เบอร์โทร : 096-9436182
อนุมัติแล้ว
15
TDZZ96DTA0
นาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม.24
ที่อยู่ : 99 หมู่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
15 คน
นางรดา ฉายผาด
เบอร์โทร : 0632185295
นางดวงอุไร สระเพ็ชร
เบอร์โทร : 0639702105
อนุมัติแล้ว
16
FLL10H6V3N
เสลภูมิพิทยาคม
ที่อยู่ : 99 ม.1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
22 คน
นายไพฑูรย์ มนตรี
เบอร์โทร : 0819549389
นางทฤฒมน บุญล้อม
เบอร์โทร : 0955490939
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
AV1R5WLFM6
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
5 คน
นายกัณหา โตสกุล
เบอร์โทร : 0851048699
นายนิพล ทองคำดี
เบอร์โทร : 0801706626
อนุมัติแล้ว
2
6K98CRR482
บ้านวังขอนสัก
ที่อยู่ : บ้านวังขอนสัก ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
12 คน
-
เบอร์โทร : 0895060290
นายประเวทย์ สิงห์ชัย
เบอร์โทร : 0895060290
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
367S0A9BGG
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
ที่อยู่ : บ้านโคกงาม ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
4 คน
4 คน
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
เบอร์โทร : 979529898
นายไพโรจน์ ยิ่งยืน
เบอร์โทร : 0879143553
อนุมัติแล้ว
2
6AW0QC9418
โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
ที่อยู่ : ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
12 คน
12 คน
นางสาววรัญญา สำแดงชัย
เบอร์โทร : 0879537963
นางสาวจิรัชยา ผลแสง
เบอร์โทร : 0952521586
อนุมัติแล้ว
3
DFQMA5TBNB
โรงเรียนบ้านหนองซน ตำบลหนองซน อำนาทม จังหวัดนครพนม
ที่อยู่ : - หมู่ 8 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
7 คน
7 คน
นายนิคม สีแสงจันทร์
เบอร์โทร : 0843175757
นายสมพงษ์ บุญตาท้าว
เบอร์โทร : 0655433369
อนุมัติแล้ว
4
0X671UMET6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
ที่อยู่ : หมู่ 13 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
10 คน
นายอดิประพล วรรณพฤกษ์
เบอร์โทร : 0881641154
นางสุพรรณี โพธิล่าม
เบอร์โทร : 0862225910
อนุมัติแล้ว
5
79HP8PK1R8
บ้านตามุย
ที่อยู่ : บ้านตามุย หมู่4 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
11 คน
นางสาวพัชรวดี หลงชิน
เบอร์โทร : 0645081985
นางสาวพัชรวดี หลงชิน
เบอร์โทร : 0645081985
อนุมัติแล้ว
6
ZXB131MDCE
โรงเรียนบ้านนายอน้อย ต.นางาม อ.เรณูนคร สพป.นพ.1
ที่อยู่ : 52 หมู่ 2 บ.นายอน้อย ต.นางาม จ.นครพนม
16 คน
18 คน
นายภักพร อัตติยะ
เบอร์โทร : 0810473641
นายภักพร อัตติยะ
เบอร์โทร : 0810473641
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
UV0R8JKP75
โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
ที่อยู่ : 235 หมู่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
15 คน
นางสุจินดา ศรีประไหม
เบอร์โทร : 0923987939
นายภาณุวัฒน์ แสงเพ็ชร
เบอร์โทร : 0903495435
อนุมัติแล้ว
2
GCA8247C8D
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ
ที่อยู่ : บ้านแคนเหนือ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
15 คน
นายวิบูลย์ ชาปัญญา
เบอร์โทร : 0654938254
น.ส.วรัทยา ไสวดี
เบอร์โทร : 0945322112
อนุมัติแล้ว
3
GT5CM7Q9FT
หนองหงส์พิทยาคม
ที่อยู่ : 122 ม.6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
50 คน
80 คน
ดร.กิตติชัย ตระกูลกิตติ
เบอร์โทร : 0898448297
นายอาทร ประสิทธินอก
เบอร์โทร : 0981672713
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8H8WPWP2QR
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.รอ.3
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
4 คน
นางละมัย ขันแข็ง
เบอร์โทร : 0845125690
นางละมัย ขันแข็ง
เบอร์โทร : 0845125690
อนุมัติแล้ว
2
Z6H724LHW5
โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
ที่อยู่ : บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
10 คน
นายเด็ดดวง ชมศิริ
เบอร์โทร : 0928503043
นางสุปราณี ชมศิริ
เบอร์โทร : 0811838530
อนุมัติแล้ว
3
XVMRL2J99N
บ้านโคกก่อ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโคกก่อ ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
5 คน
5 คน
นายณัฐพล คำหารพล
เบอร์โทร : 0813202779
นางสาวณัฐทิยา วงษ์ชารี
เบอร์โทร : 0955136079
อนุมัติแล้ว
4
4EB2S2B9GB
โรวเรียนบ้านหนองคู
ที่อยู่ : สพป.ชัยภูมิ เขต 2
5 คน
ผอ.สินธิ์ สัมพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมา
เบอร์โทร : 0951943527
อนุมัติแล้ว
5
XU108K5KG4
โรงเรียนบ้านนาทราย
ที่อยู่ : อุบล เขต 2
10 คน
นายไพบูลย์ พิลาสุข
เบอร์โทร : 0629963154
นางพิกุล พิลาสุข
เบอร์โทร : 0629963154
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8FGTCZYPKD
หนองขามวิทยาคาร
ที่อยู่ : ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
8 คน
นายพินิต แสงสุข
เบอร์โทร : 0866327779
นางกฤษฎี โถชารี
เบอร์โทร : 0844280982
อนุมัติแล้ว
2
1V4NW7NCUS
โรงเรียนชุมชนบ้านหัน
ที่อยู่ : ชัยภูมิ
12 คน
12 คน
นายปรีชา ทัศน์ละไม
เบอร์โทร : 044109867
นาง ปณิดา ภูสีดวง
เบอร์โทร : 057467522
อนุมัติแล้ว
3
S0KGMVG7PH
โรงเรียนบ้านหนองกินเพล
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
6 คน
6 คน
6 คน
นายสำลี พรมสุ
เบอร์โทร : 0819675884
นายสำลี พรมสุ
เบอร์โทร : 0819675884
อนุมัติแล้ว
4
8D0XX2E0JS
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
5 คน
5 คน
นายวิเชียร ไกรศรีวรรธน
เบอร์โทร : 043291212
นางสาวประกายแก้ว ผิวนอก
เบอร์โทร : 0880516463
อนุมัติแล้ว
5
PGHFD254NT
โรงเรียนนาอ้อวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านนาโคก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
12 คน
12 คน
นายไพชยา พิมพ์สารี
เบอร์โทร : 042071048
นาย สมศักดิ์ งามสวัสดิ์
เบอร์โทร : 042071048
อนุมัติแล้ว
6
LAEL40J0PW
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ที่อยู่ : 200 หมู่ 13 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
12 คน
12 คน
นายณัฐฏณชัย เบี้ยวเก็บ
เบอร์โทร : 0819788863
นายณัฐวุฒิ ศรีอนันต์
เบอร์โทร : 0819748411
อนุมัติแล้ว
7
1E1ZUUZXD2
โรงเรียนหนองหานวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้าน601 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
65 คน
65 คน
65 คน
นายธวัช บรรเลงรมย์
เบอร์โทร : 0954040083
นายธวัช บรรเลงรมย์
เบอร์โทร : 0954040083
อนุมัติแล้ว
8
5T23JDYXVX
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
ที่อยู่ : 156 ม.9 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
11 คน
11 คน
นายอาทิต กันธินาม
เบอร์โทร : 0
นายธนวัฒน์ พรมเมือง
เบอร์โทร : 0959204006
อนุมัติแล้ว
9
CT78T23Q8Y
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
ที่อยู่ : 156 ม.9 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
11 คน
11 คน
11 คน
นายอาทิต กันธินาม
เบอร์โทร : 0
นายธนวัฒน์ พรมเมือง
เบอร์โทร : 0959204006
อนุมัติแล้ว
ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม