ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
6MA5XKM1XV
บ้านคำก้อม
ที่อยู่ : ม.4 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
30 คน
30 คน
นางสาวนิอร พันธ์อ่อน
เบอร์โทร : 0892846836
นางสาวสุกัญญา มิ่งมูล
เบอร์โทร : 0851177331
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม