ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8D3T1XZ3TY
อนุบาลมหาสารคาม
ที่อยู่ : 161 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
10 คน
นายสุวิทย์ วงษาไฮ
เบอร์โทร : 0895756566
นางกานดา เวียงบาล
เบอร์โทร : 0641422998
การจองสำเร็จ
2
6BZEHPYUPB
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
ที่อยู่ : 322 หมู่ 17 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
10 คน
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
เบอร์โทร : 0878599717
นางสาวบุญญาพร พรานไพร
เบอร์โทร : 0929323156
การจองสำเร็จ
3
74TP92FJ49
โรงเรียนบ้านถนน
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านถนน ต.ท่าหลวง อ.พมาย จ.นครราชสีมา
10 คน
นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง
เบอร์โทร : 0868647155
ผอ.
เบอร์โทร : 0868647155
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม