ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CMLWGU9V4G
โรงเรียนชุมชนนางัว
ที่อยู่ : 1/2
20 คน
20 คน
นายชนาธิป โกษาแสง
เบอร์โทร : 0956597191
นายชนาธิป โกษาแสง
เบอร์โทร : 0956597191
การจองสำเร็จ
2
42AGMSWFZN
โรงเรียนบ้านหนองคอม
ที่อยู่ : หมู่ที่1ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
16 คน
นายยุทธพล รักษาชนม์
เบอร์โทร : 0918282494
นางสาวพิชชา สุริอาจ
เบอร์โทร : 0818789037
การจองสำเร็จ
3
V1JVBLE9UY
บ้านโนนสำราญ
ที่อยู่ : ม.1 บ้านโนนสำราญ ต. โนนสำราญ อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา สพป. นม. 6
27 คน
27 คน
นางสายพิน บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810649321
นายปรเมษฐ์ ผลนา
เบอร์โทร : 0892867537
การจองสำเร็จ
4
G41RWCNNWG
บ้านช่างปี่
ที่อยู่ : สพป.สุรินทร์ เขต 1
20 คน
นายวินัย คุรุศาสตร์ไพศาล
เบอร์โทร : 0857625900
นายหัด เนตรอุดมสุก
เบอร์โทร : 0819760042
การจองสำเร็จ
5
V3WPXV5L8R
บ้านโทะ
ที่อยู่ : ม.8ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
12 คน
นายวัฒนะ ขันธเสน
เบอร์โทร : 0892843527
นางบัวเรียน เป็งคำ
เบอร์โทร : 0933270493
การจองสำเร็จ
6
TXY9QMULWG
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
17 คน
นายเกษม แอบอิง
เบอร์โทร : 0862356335
นางสาวจีรภา โกทา
เบอร์โทร : 850117523
การจองสำเร็จ
7
AV7GHZSVLY
บ้านหนองหมาก
ที่อยู่ : 399 หมู่2 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
30 คน
นางศันสนีย์ พิมแพง
เบอร์โทร : 0982379255
นางสาวจิราภรณ์ เงินหล่อ
เบอร์โทร : 0985966542
การจองสำเร็จ
8
WQTVA78WH9
บ้านเสียว
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเสียว หมู่ที่ 3 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
23 คน
นายไพศาล ทองเกตุ
เบอร์โทร : 0857000320
นายไพศาล ทองเกตุ
เบอร์โทร : 0857000320
การจองสำเร็จ
9
GAXU66ZSRV
โรง้รียนนาแกวิทยา
ที่อยู่ : 54 หมู่ 1 บ้านหนองสิม ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
10 คน
นายจำเนียร มัตกิต
เบอร์โทร : 0653239915
นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อ
เบอร์โทร : 0828389500
การจองสำเร็จ
10
3JGRYJ4107
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ที่อยู่ : 137หมู่6ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
60 คน
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
เบอร์โทร : 0872463219
นายวราวุธ สว่างสุรีย์
เบอร์โทร : 0829919166
การจองสำเร็จ
11
JMAEZ82NWJ
โรงเรียนบ้านดงโพนยอ
ที่อยู่ : 123 หมู่ 8 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
18 คน
นายศักดิ์ชัย ใจแป้
เบอร์โทร : 0953080255
นายศักดิ์ชัย ใจแป้
เบอร์โทร : 0953080255
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม