ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
M4WUEC8HD2
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ที่อยู่ : ต กุมภวาปี อกุมภวาปี จ อุดรธานี
40 คน
40 คน
นางเกษร คำวิโส
เบอร์โทร : 0831641981
สุทธิการ แสงศศิธร
เบอร์โทร : 0831641981
การจองสำเร็จ
2
T9HCX8C7SU
โรงเรียกุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ : อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
นายบุญมา ภูเงิน
เบอร์โทร : 0813690843
ว่าที่ร้อตรีวิจิตต์. บุญมี
เบอร์โทร : 0642987256
การจองสำเร็จ
3
JJRWFS25TU
บ้านโนนมะข่า
ที่อยู่ : ต กุมภวาปี อกุมภวาปี จ อุดรธานี
35 คน
วิทวา พลางวัน
เบอร์โทร : 0831641981
สุทธิการ แสงศศิธร
เบอร์โทร : 0831641981
การจองสำเร็จ
4
VYWZQ61A1D
บะยาวพัฒนาศึกษา
ที่อยู่ : 131 หมู่12 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
35 คน
นายวิรยุทธ ชัยดินี
เบอร์โทร : 0929978187
นายธนากร โสภากุล
เบอร์โทร : 0658427652
การจองสำเร็จ
5
JWY0QR6GY9
บ้านหนองคู
ที่อยู่ : หมู่1-ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
5 คน
นายสินธ์ สัตพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
0956642564
เบอร์โทร : 0981024788
การจองสำเร็จ
6
2GGNHTDW7L
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
10 คน
นางสุดารัตร์ ประไพ
เบอร์โทร : 0812608941
นางสุดารัตร์ ประไพ
เบอร์โทร : 0812608941
การจองสำเร็จ
7
83S808PAR3
บ้า่นชาด
ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ 8 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
15 คน
นายเสถียร พลขยัน
เบอร์โทร : 0956516795
นางสรวงสุดา ศรีพงศ์พยอม
เบอร์โทร : 0849565665
การจองสำเร็จ
8
3Q3RLWPE4T
หินเกิ้งธารศิลา
ที่อยู่ : 189 ม.4 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
5 คน
นายเศรษฐพงศ์ รักพรม
เบอร์โทร : 0862335921
นางกันยารัตน์ สุพรม
เบอร์โทร : 0828602698
การจองสำเร็จ
9
X4ZN916DYL
บ้านสมศรี
ที่อยู่ : บ้านสมศรี ตโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
15 คน
นายงาน อุตสารัมย์
เบอร์โทร : 0817250923
นางสาวนิตติยา จะโนรัตน์
เบอร์โทร : 0982217570
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม