ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BZJC353QH2
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยาารคาม
ที่อยู่ : 149 ม.10 บ้านโพธิ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุมจ.มหาสารคาม
20 คน
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
เบอร์โทร : 0852000482
นางนิตยามงคลนำ
เบอร์โทร : 0630508795
การจองสำเร็จ
2
RDURVD4HJL
วิทราษฎร์นุกูล
ที่อยู่ : ม.5 บ้านโนง ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150
16 คน
นายชู จุดโต
เบอร์โทร : 0945190555
อุษา. เชือดรัมย์
เบอร์โทร : 0806139283
การจองสำเร็จ
3
P31SE8JDES
เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ที่อยู่ : 203 ถ.เทศบาล 16 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
18 คน
นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์
เบอร์โทร : 0819971824
ว่าที่ร.ต.หญิงประกายดาว ภูทาวัน
เบอร์โทร : 0883451690
การจองสำเร็จ
4
YLMR7G1K7N
บ้านวังชัย
ที่อยู่ : หมู่6 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
15 คน
นายลิขิต วงษาเทพ
เบอร์โทร : 0897097958
นางมะลิไพ นามแสง
เบอร์โทร : 0922549792
การจองสำเร็จ
5
X24K32ECU5
บ้านทมนางาม
ที่อยู่ : 400 ต.ทมนางามอ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
22 คน
น.ส มาลัย โสภาพ
เบอร์โทร : 0862332711
นางสุวิมล จันทร์ดวง
เบอร์โทร : 0810545718
การจองสำเร็จ
6
3M8UM1TH34
อนุบาลหนองแสง
ที่อยู่ : ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
3 คน
นายไสว หมั่นเก็บ
เบอร์โทร : 0982056629
นางสาวพรทิพา ภาภักดี
เบอร์โทร : 0961975048
การจองสำเร็จ
7
4HKEFSNG9X
โรงเรียนสูงเนิน
ที่อยู่ : โนนสูง อ.สูงเนิน
20 คน
นายอดุล ภู่ภัตรวงศ์
เบอร์โทร : 0831003465
นางรังสฤษ เครือบุดดา
เบอร์โทร : 0834525653
การจองสำเร็จ
8
97K2XWSPJS
บ้านห้วยนุ่น
ที่อยู่ : บ้านห้วยนุ่น อ.ด่านซ้าย จ.เลย
12 คน
-
เบอร์โทร : 0864456012
ครูอ้อ
เบอร์โทร : 0864456012
การจองสำเร็จ
9
237EYG1MGQ
บ้านผักหวาน
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านผักหวาน อ.หัวตะพาน จ.อุบลฯ
40 คน
นายพรทวี รัตนโสภา
เบอร์โทร : 0819557478
นายพรทวี รัตนโสภา
เบอร์โทร : 0819557478
การจองสำเร็จ
10
A7AM02L58Z
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
ที่อยู่ : โรงเรียนปทุมมาศวิทยา อ.รัตนบุรี จ.สุริทนทร์
15 คน
-
เบอร์โทร : 0812651109
นางวรรณิภา แป้นทอง
เบอร์โทร : 0812651109
การจองสำเร็จ
11
P06A84REVP
โรงเรียนสูงเนิน
ที่อยู่ : สูงเนิน อ.สูงเนิน
20 คน
นายอดุล ภู่ภัตรวงศ์
เบอร์โทร : 0831003465
นางรังสฤษ เครือบุดดา
เบอร์โทร : 0834525653
การจองสำเร็จ
12
6LW9C2UCMV
โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
25 คน
นายอรรถพล ชาติรัมย์
เบอร์โทร : 0982282027
ครูพัชรี
เบอร์โทร : 0982282027
การจองสำเร็จ
13
RP4ST17T2A
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
ที่อยู่ : โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ จ.บึงกาฬ
4 คน
-
เบอร์โทร : 0810581190
ครูพยัค
เบอร์โทร : 0810581190
การจองสำเร็จ
14
J53454V9PF
โรงเรียนสูงเนิน
ที่อยู่ : โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน
20 คน
นายอดุล ภู่ภัตรวงศ์
เบอร์โทร : 0831003465
นางรังสฤษ เครือบุดดา
เบอร์โทร : 0834525653
การจองสำเร็จ
15
J00GL9AFYW
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
ที่อยู่ : โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ จ.บึงกาฬ
4 คน
ครูพยัค
เบอร์โทร : 0810581190
ครูพยัค
เบอร์โทร : 0810581190
การจองสำเร็จ
16
1RLYD3310S
โรงเรียนสูงเนิน
ที่อยู่ : โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน
20 คน
นายอดุล ภู่ภัตรวงศ์
เบอร์โทร : 0831003465
นางรังสฤษ เครือบุดดา
เบอร์โทร : 0834525653
การจองสำเร็จ
17
GRTFYYFSRL
โรงเรียนแสนสุข
ที่อยู่ : 67/3 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
13 คน
นางสุมาลี เฮงยศมาก
เบอร์โทร : 0636659797
นางสุมาลี เฮงยศมาก
เบอร์โทร : 0636659797
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม