ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CE9G3E0VEJ
บ้านจอมพระ
ที่อยู่ : บ้านจอมพระ อ.จอมพระ สุรินทร์ 32180
15 คน
นายสมชาย จารุวงศ์
เบอร์โทร : 0918356515
นางสาวศิวพร บูรณ์เจริญ
เบอร์โทร : 0918356615
การจองสำเร็จ
2
TWDKSM52DC
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
ที่อยู่ : 0/89 หมู่ 10. บ้านเปือย ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37120
3 คน
นายประดิพัทธ์ ทองห่อ
เบอร์โทร : 0885828492
นางอาภรณ์ ดารุนิกร
เบอร์โทร : 0848975556
การจองสำเร็จ
3
K7BU121UCM
บ้านสว่างใต้ สพป.อำนาจเจริญ
ที่อยู่ : บ้านสว่างใต้ หมู่ 3 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
30 คน
นางขนิษฐา ทองแลง
เบอร์โทร : 0937915416
นางนวลจันทร์ ผาใหญ่
เบอร์โทร : 0811208746
การจองสำเร็จ
4
0DZMT9QQBP
โรงเรียนบ้านทม สพป.อบ.2
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านทม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
20 คน
นายภิรวัฒน์ ดาษดา
เบอร์โทร : 0819558799
นางสมจิตถวิล สว่างสุรีย์
เบอร์โทร : 0817904101
การจองสำเร็จ
5
LAE7816ETR
บ้านโนนงิ้ว
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ 36120
19 คน
นายปรีชา มุทาพร
เบอร์โทร : 0930826655
นางวิไลวรรณ จันจิตร
เบอร์โทร : 0982737798
การจองสำเร็จ
6
N1GVAX6HN1
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
ที่อยู่ : หมู่.6 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
15 คน
นายศักดิ์ชัย สมานชาติ
เบอร์โทร : 0810638599
นางเบ็ญจา วรารุจนนท์
เบอร์โทร : 0833852104
การจองสำเร็จ
7
XMDC6AW2F7
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
ที่อยู่ : หมู่.6 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
10 คน
นายศักดิ์ชัย สมานชาติ
เบอร์โทร : 0810638599
นางเบ็ญจา วรารุจนนท์
เบอร์โทร : 0833852104
การจองสำเร็จ
8
BB5Y8K08SP
บ้านนาตะคุ
ที่อยู่ : บ้านนาตะคุ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
11 คน
นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย
เบอร์โทร : 0910203702
นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย
เบอร์โทร : 0910203702
การจองสำเร็จ
9
Y63001JBXK
บ้านบุอันโนง
ที่อยู่ : หมู่3 บ้านบุอันโนง ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
25 คน
นางศิรินธร วิภาคะ
เบอร์โทร :
นางณิฐิกานต์ แสงสุข
เบอร์โทร :
การจองสำเร็จ
10
R3UKNP6D9A
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ที่อยู่ : 50 ม.2 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
30 คน
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
เบอร์โทร : 0833857191
นางสาวภาวิณี พลเวียงคำ
เบอร์โทร : 0893977172
การจองสำเร็จ
11
K33XFLCH1J
บ้านไชยวานโนนลือชัย
ที่อยู่ : 150 หมู่12 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
47 คน
นายสุพรรณ นามดี
เบอร์โทร : 0833446451
ครูสุภาพ ฤทธิ์มหา
เบอร์โทร : 0917248356
การจองสำเร็จ
12
793N1P5Y1A
บ้านสะพุงเหนือ
ที่อยู่ : บ้านสะพุงเหนือ หมู่ 8 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
5 คน
นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
เบอร์โทร : 0817096621
นางสาวชุลีพร ฉลาดเขียว
เบอร์โทร : 0800738672
การจองสำเร็จ
13
E7BJA88X82
บ้านท่าโสม
ที่อยู่ : 9 หมู่ 1 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
50 คน
50 คน
นายสุนทร สุนสิน
เบอร์โทร : 0862186574
นายวรพงษ์ อาษาศรี
เบอร์โทร : 0875665434
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม