ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
ZWKMREKMGY
ศรีกระนวนวิทยาคม
ที่อยู่ : 406 ม.18 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
นายสุรเชษฐ รูปต่ำ
เบอร์โทร : 043251350
นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารี
เบอร์โทร : 0836877877
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม