ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
N5EVR5H6QZ
ปากช่อง
ที่อยู่ : 137 ถ นิคมลำตะคอง ต หนองสาหร่าย อ ปากช่อง จนครราชสีมา
60 คน
60 คน
60 คน
นายประยงค์ ประทุมวัน
เบอร์โทร : 0819970092
นายสมพงษ์ สิงแก้ว
เบอร์โทร : 0640950259
การจองสำเร็จ
2
KWEVMA1VZ6
บ้านหนองบัวกระจาย
ที่อยู่ : บ้านหนองบัวกระจาย ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
17 คน
นายคำพี ตรงกลาง
เบอร์โทร : 0922703144
นางพรศรี ควรขุนทด
เบอร์โทร : 0982832272
การจองสำเร็จ
3
PHTJ15HM9P
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ที่อยู่ : 256 หมู่ 6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
10 คน
3 คน
นางสุนันท์ หลวงศรี
เบอร์โทร : 0973024975
นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
เบอร์โทร : 0818717803
การจองสำเร็จ
4
55QULCT032
วัดธรรมประสิทธิ์
ที่อยู่ : 143 หมู่ 7 บ้านสระแวง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
18 คน
นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
เบอร์โทร : 0956169152
นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์
เบอร์โทร : 0862549966
การจองสำเร็จ
5
FLQT5X1JP7
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสถพรรณ จ.สกลนคร 47280
10 คน
นางสุนันท์ หลวงศรี
เบอร์โทร : 0973024975
นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
เบอร์โทร : 0818717803
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม