ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
87LBJ6HHT6
โรงเรียนบ้านเชียงพิณ สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่อยู่ : 990 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงพิร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
0 คน.
0 คน.
40 คน.
0 คน.
นางดรุณี รัตนสุทธิ
เบอร์โทร : 0819748008
นายกำธร บุญโนนแต้
เบอร์โทร : 8019751182
การจองสำเร็จ
2
B741QC2QV2
บ้านหนองปล้อง สพป.ชย.เขต 1
ที่อยู่ : รร.บ้านหนองปล้อง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
0 คน.
13 คน.
0 คน.
0 คน.
นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง
เบอร์โทร : 0844774623
นางวิลาวัลย์ พรหมรินทร์
เบอร์โทร : 0892817393
การจองสำเร็จ
3
9Z2HLJ6VTR
บ้านไผ่
ที่อยู่ : ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
60 คน.
47 คน.
20 คน.
0 คน.
ผอ.สวัสดิ์ แก้วชนะ
เบอร์โทร : 0641347079
0641347079
เบอร์โทร : 0641347079
การจองสำเร็จ

ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม