ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YBY89V8CCG
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
ที่อยู่ : 200 หมู่1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
นส.สุวพิชญ์ ประจิต
เบอร์โทร : 0817907941
นายวรวิทย์ อโหสิประชา
เบอร์โทร : 0884836923
การจองสำเร็จ
2
HA2K1NYWDE
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา(วงดนตรีลูกทุ่ง)
ที่อยู่ : รร.มัธยมด่านขุนทด299หมู่1 ถ.ด่านขุนทด-หนองสรวง ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
70 คน
รองกิตสิญา ฉัตริภากรณ์
เบอร์โทร : 0639989645
นายธนัทถ์ สมบัติสิน
เบอร์โทร : 0869666414
การจองสำเร็จ
3
VQNVH1QH6B
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
ที่อยู่ : ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
45 คน
นายวีระพันธ์ พรหมบุตร
เบอร์โทร : 0810601464
นางนิภารัตน์ บุญชิต
เบอร์โทร : 0810615749
การจองสำเร็จ
4
WAMJVPQZYG
บ้านหนองหิน
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
30 คน
นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
เบอร์โทร : 0638140450
นางวารินทร์ สระเพ็ชร
เบอร์โทร : 0801594330
การจองสำเร็จ
5
A7YMNSBDA5
มัธยมเทศบาล6 นครอุดรธานี
ที่อยู่ : 237/4 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
6 คน
6 คน
6 คน
นายไมตรี ภูสอดศรี
เบอร์โทร : 0834139314
สมนภัทร์ เนตรเขียน
เบอร์โทร : 0906541593
การจองสำเร็จ
6
V0U8YJ8M0W
โรงเรียนกุมภวาปี
ที่อยู่ : โรงเรียนกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
10 คน
นายอาวุธ เคนแสนโคตร
เบอร์โทร : 042334687
นายอำนาจ นามโส
เบอร์โทร : 0981022930
การจองสำเร็จ
7
CW3RBQC6JQ
โรงเรียนบ้านคูขาด
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านคูขาด ม 5 ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
45 คน
นายสุนัน ผลรักษา
เบอร์โทร : 0887205944
นางสาวคงศีล จันทสุข
เบอร์โทร : 0837220193
การจองสำเร็จ
8
BVVKQUEJKR
มัธยมวชิราลงกรณวราราม
ที่อยู่ : 272 ม.1 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
50 คน
นางพัชรี รักษาสุวรรณ
เบอร์โทร : 0812667165
นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย์
เบอร์โทร : 0936236198
การจองสำเร็จ
9
EZ3FBW68VK
อุบลรัตน์พิทยาคม
ที่อยู่ : ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
3 คน
นายบวร ใจป้ำ
เบอร์โทร : 0819541164
นายพงศกร สุวรรณศรี
เบอร์โทร : 0874281862
การจองสำเร็จ
10
7D4EEXSMRA
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
25 คน
นางละมัย. รัตนธรรมธาดา
เบอร์โทร : 0898427238
นางเคียขวัญ ดงภักดี
เบอร์โทร : 0862336176
การจองสำเร็จ
11
VSLKHW2EJC
บ้านคลองยาง
ที่อยู่ : 164 หมู่17 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.
32 คน
นายผ่อน วงศ์อินทร์
เบอร์โทร : 0801562348
นานประวิทย์ กองทรัพย์
เบอร์โทร : 0981697959
การจองสำเร็จ
12
6MRGT462R5
อิสาณโกศลศึกษา
ที่อยู่ : จ.บุรีรัมย์
2 คน
2 คน
นายบุญรอด ไก่แก้ว
เบอร์โทร : 0801674753
น.ส.ปิยรนันท์ ต๊ะอาจ
เบอร์โทร : 0807931026
การจองสำเร็จ
13
RQ72HUP1ER
โรง้รียนนาแกวิทยา
ที่อยู่ : 54 หมู่ 1 บ้านหนองสิม ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
4 คน
นายจำเนียร มัตกิต
เบอร์โทร : 0653239915
นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อ
เบอร์โทร : 0828389500
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม