ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
DXQ9BDHF8B
ชุมชนหนองกุงวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
55 คน
นายสมชาย จันใหญ่
เบอร์โทร : 0868642111
นางจุฑารัตน์ สมสุข
เบอร์โทร : 0898520207
การจองสำเร็จ
2
RA0FJAEZ1W
มัธยมวชิราลงกรณวราราม
ที่อยู่ : 272 ม.1 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
2 คน
นางพัชรี รักษาสุวรรณ
เบอร์โทร : 0812667165
นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย์
เบอร์โทร : 0936236198
การจองสำเร็จ
3
Q3GCJLVH5F
โรงเรียอนุบาลขอนแก่น
ที่อยู่ : 34/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20 คน
นายสุเวทย์ บวรพาณิชย์
เบอร์โทร : 0942692288
นายอนุชา บัวระภา
เบอร์โทร : 0935673747
การจองสำเร็จ
4
N8QZAC9ZCM
บ้านหนองกุงใหญ่
ที่อยู่ : ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
16 คน
นายพุธ คำแสงทอง
เบอร์โทร : 0862221803
นางทัศนีย์ ยี่สารพัฒน์
เบอร์โทร : 0970635360
การจองสำเร็จ
5
RJ627KPD6P
พังโคนวิทยาคม
ที่อยู่ : ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
80 คน
80 คน
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
เบอร์โทร : 0817901200
นายสฤษธิ์ มุลมณี
เบอร์โทร : 0615642325
การจองสำเร็จ
6
0WJ81M21HL
พังโคนวิทยาคม
ที่อยู่ : ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
80 คน
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
เบอร์โทร : 0817901200
นายสฤษธิ์ มุลมณี
เบอร์โทร : 0615642325
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม