ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YP3PGTL9KS
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
ที่อยู่ : บ้านท่าหายโศก หมู่ 4 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ (โรงเรียนรสลินคัคณางค์)
30 คน
30 คน
30 คน
นายอุนาจ กองธรรม
เบอร์โทร : 0817694132
ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์ ชิณศรี
เบอร์โทร : 0992929964
การจองสำเร็จ
2
LKV9THXNJP
ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
13 คน
นายสุภาพ ลุนบง
เบอร์โทร : 862197504
นายสมจิตร ผาริการ
เบอร์โทร : 0857577266
การจองสำเร็จ
3
2AKUVBQXSP
โรงเรียนบรบือ
ที่อยู่ : ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
8 คน
นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล
เบอร์โทร : 0818721790
นายกำธร ธุระทำ
เบอร์โทร : 0833409365
การจองสำเร็จ
4
KMY84PRBWQ
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหัวขวาง อำเภโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐
12 คน
นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
เบอร์โทร : 0934599139
นายนรภัทร บัวคำโคตร
เบอร์โทร : 0930708754
การจองสำเร็จ
5
QE0P894M8C
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
ที่อยู่ : โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
5 คน
นายบัณฑิต พลอาษา
เบอร์โทร : 0852001141
นางสาวลัดดา รักษา
เบอร์โทร : 0852001141
การจองสำเร็จ
6
8WZ71F4U3A
อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
ที่อยู่ : อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
4 คน
นายประดิพัทธ์ ทองห่อ
เบอร์โทร : 0918357407
ครูชนิดา พลประจักษ์
เบอร์โทร : 0918357407
การจองสำเร็จ
7
70P3RSVFGZ
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่ : 252 ม 1 ต บ้านด่าน อ บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
3 คน
นายภูวนาถ ยุพานวิทย์
เบอร์โทร : 0863865749
นางสาวสุดารัตน์ ประกอบดี
เบอร์โทร : 0821514769
การจองสำเร็จ
8
0JC962R2ZW
รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์
ที่อยู่ : บ้านเสือโก้ก ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
2 คน
นายวิรัตน์ สุทธิ
เบอร์โทร : 0818797950
นายประพันธ์ศักดิ์ เลนคำมี
เบอร์โทร : 0981752328
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม