ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
MK0V0K7RM7
โรงเรียนบ้านนาชุม
ที่อยู่ : 9ม.5 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
38 คน
40 คน
40 คน
นายจงรัก วินิจ
เบอร์โทร : 0804873204
นางกัลยาณี เอี่ยมสำอางค์
เบอร์โทร : 0830106094
การจองสำเร็จ
2
67Q6YBFTDW
บ้านตะโก
ที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
10 คน
นายเกรียงไกร จุฬารมย์
เบอร์โทร : 0854790121
นางสาวรัตติยา ตะเคียน
เบอร์โทร : 0876552649
การจองสำเร็จ
3
ME4KWRJCPX
ภูเวียงวิทยาคม
ที่อยู่ : ม.4 บ้านภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
40 คน
นายคมสันต์ ชุมอภัย
เบอร์โทร : 043291711
นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์
เบอร์โทร : 0864259636
การจองสำเร็จ
4
GU5ZEKFTRG
โรงเรียนเลิงนกทา
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 บ้านโนนภูดิน ตำบล : สามแยก อำเภอ : เลิงนกทา จังหวัด : ยโสธร รหัสไปรษณีย์ : 35120 โทรศัพท์ : 045-781116 โทรสาร : 045781986
50 คน
50 คน
50 คน
นายยงยุทธ. ภูมิแสน
เบอร์โทร : 0837330474
นายยงยุทธ. ภูมิแสน
เบอร์โทร : 0837330474
การจองสำเร็จ
5
3RQBPZ205U
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ที่อยู่ : อำเภอ : เมืองมหาสารคาม จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000 โทรศัพท์ : 043711585 โทรสาร : 043722400
55 คน
55 คน
55 คน
ดร นิพนธ์ ยศดา
เบอร์โทร : 0968134456
นาย ดนุพนธ์ เขตคาม
เบอร์โทร : 0968134456
การจองสำเร็จ
6
CL29MWA855
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่ : 85 หมู่ 8 บ้านนาเจริญ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
2 คน
นายดุริยะ จันทร์ประจำ
เบอร์โทร : 0944684129
ครูเจษฎาภรณ์ หมั่นนิยม
เบอร์โทร : 0944684129
การจองสำเร็จ
7
EK14W9JMTE
บ้านหนองคู
ที่อยู่ : หมู่1-ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
5 คน
นายสินธ์ สัตพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
0956642564
เบอร์โทร : 0981024788
การจองสำเร็จ
8
LNJNEH7MA5
บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
ที่อยู่ : บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
5 คน
นางณภัสนันท์ สมพอง
เบอร์โทร : 0933346326
นางวราภรณ์ ศรีบุญเรือง
เบอร์โทร : 0910608365
การจองสำเร็จ
9
YU7XZSCGGD
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ที่อยู่ : ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
10 คน
นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร
เบอร์โทร : 0824269941
นายพงษ์เผด็จ คำลือ
เบอร์โทร : 0820432710
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม