ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CAG7C7VAPQ
นิคมสร้างตนเองพิมาย2
ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
20 คน
20 คน
นายวิเชียร ขุนภักดี
เบอร์โทร : 0935424384
นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์
เบอร์โทร : 0935424384
การจองสำเร็จ
2
6G5HJPCYQW
โกสุมวิทยาสรรค์
ที่อยู่ : อ.โกสุมพิสัย​ จ.มหาสารคาม
80 คน
นายพีรนนท์​ เหล่าสมบัติ
เบอร์โทร : 0895720262
กิ่งดาว​ วิกยานท์
เบอร์โทร : 0812603260
การจองสำเร็จ
3
ESCJ8HJTRP
ชุมชนบ้านท่าศิลา
ที่อยู่ : อ.ส่องดาว​ จ.สกลนคร
25 คน
นายชัยวัฒน์​ ทิพย์บุญชู
เบอร์โทร : 0972966973
นางสาวไข่ขวัญ​ ศรีสำราญ
เบอร์โทร : 0972966973
การจองสำเร็จ
4
6A5J1Z6907
ชุมชนบ้านท่าศิลา
ที่อยู่ : ต.ท่าศิลา​ อ.ส่องดาว​ จ.สกลนคร
25 คน
นายชัยวัฒน์​ ทิพย์บุญชู
เบอร์โทร : 0972966973
นางสาวไข่ขวัญ​ ศรีสำราญ
เบอร์โทร : 0972966973
การจองสำเร็จ
5
YYVKJW947T
โรงเรียนบ้านหนองตากวย
ที่อยู่ : บ้านหนองตากวย หมู่ ๓ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
20 คน
นายวิทยา ไชยภูมิ
เบอร์โทร : 0810604067
นางประภัสสร วรรณขาว
เบอร์โทร : 0979961493
การจองสำเร็จ
6
VXDZGK132T
โรงเรียนแสงวิทยายน
ที่อยู่ : เลขที่70 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
22 คน
นายชนิด บุญชูศร
เบอร์โทร : 0872372828
นางธัญพร ชัยชวาลทัศ
เบอร์โทร : 0651102468
การจองสำเร็จ
7
0JFENTS0FF
โรงเรียนบ้านหนองตากวย
ที่อยู่ : บ้านหนองตากวย หมู่ ๓ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
15 คน
นายวิทยา ไชยภูมิ
เบอร์โทร : 0810604067
นางประภัสสร วรรณขาว
เบอร์โทร : 0979961493
การจองสำเร็จ
8
QZAZ2J4K4H
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ที่อยู่ : 224 หมู่16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
10 คน
นายชนะวงศ์ บุญสูงเนิน
เบอร์โทร : 0922532523
นางสาวอาทิตยา ศรีรักษ์
เบอร์โทร : 0943631543
การจองสำเร็จ
9
NCKA3JB938
กู่สันตรัตน์
ที่อยู่ : ร.ร.กู่สันตรัตน์ ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 สพป.มหาสารคาม เขต 2
40 คน
นายสุวรรณ บุตรวิเศษ
เบอร์โทร : 0895737790
นางนพวรรณ ชุมพล
เบอร์โทร : 0862296832
การจองสำเร็จ
10
LTSU957RE2
อนุบาลบ้านม่วง
ที่อยู่ : 441 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
10 คน
นายนคร ผ่านแสนเสาร์
เบอร์โทร : 0862330903
นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
เบอร์โทร : 0625169954
การจองสำเร็จ
11
8R9C4B3VV7
โรงเรียนบ้านหนองบัว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 18 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
13 คน
13 คน
นางสาวอนงค์ ศรีสินธ์
เบอร์โทร : 0933598263
นางบุญรัตน์ ไชโย
เบอร์โทร : 0810522149
การจองสำเร็จ
12
238N5EC6YV
โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
ที่อยู่ : 66 หมู่ 11 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
12 คน
นางจิตจา ที่หนองสังข์
เบอร์โทร : 0899494386
นางบุญเรือง ตอบกลาง
เบอร์โทร : 0856827023
การจองสำเร็จ
13
WV3AN82VZ2
บ้านตากลาง
ที่อยู่ : หมู่9ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
40 คน
40 คน
นางยุพิน หมื่นสาย
เบอร์โทร : 0849368334
นางละไม แสนกล้า
เบอร์โทร : 0895834789
การจองสำเร็จ
14
XFLL08CAN9
บ้านยางเตี้ยโคกรัง
ที่อยู่ : ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
10 คน
10 คน
นายอาวุธ เป็นไทย
เบอร์โทร : 0639900473
นางเทพวาริน กลิ่นศรีสุข
เบอร์โทร : 0637531385
การจองสำเร็จ
15
AGLLULFMUF
โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา)
ที่อยู่ : ม.3 ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
10 คน
นายสมศักดิ์ ศรีโท
เบอร์โทร : 0913489558
นางสาวอนุรัตน์ สัมฤทธฺิ์
เบอร์โทร : 0890669969
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม