ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CAG7C7VAPQ
นิคมสร้างตนเองพิมาย2
ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
20 คน.
20 คน.
0 คน.
0 คน.
นายวิเชียร ขุนภักดี
เบอร์โทร : 0935424384
นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์
เบอร์โทร : 0935424384
การจองสำเร็จ
2
6G5HJPCYQW
โกสุมวิทยาสรรค์
ที่อยู่ : อ.โกสุมพิสัย​ จ.มหาสารคาม
80 คน.
0 คน.
0 คน.
0 คน.
นายพีรนนท์​ เหล่าสมบัติ
เบอร์โทร : 0895720262
กิ่งดาว​ วิกยานท์
เบอร์โทร : 0812603260
การจองสำเร็จ

ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม