ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
KU8S8FEKTK
โรงเรียนบ้านไผ่ และ โรงเรียนศรีธาตุวิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านไผ่ ถนนเจนจบทิศ ต.ในเมิือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณี 40110
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
เบอร์โทร : 043272622
นายสนั่น มาลาสาย
เบอร์โทร : 0963430598
การจองสำเร็จ
2
J68U0JR8QP
บ้านไทรงาม
ที่อยู่ : 151 หมู่ 8 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
30 คน
30 คน
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
การจองสำเร็จ
3
KNC1UWEFRV
บ้านไทรงาม
ที่อยู่ : 151 หมู่ 8 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
30 คน
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
การจองสำเร็จ
4
Q28C4MA29V
บ้านกองโพน
ที่อยู่ : 141/1บ้านกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
นายนิยม สุภาษร
เบอร์โทร : 0801697115
มนต์ยุพิน ชาวเมืองโขง
เบอร์โทร : 0801697115
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม