ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
66DUNNC45J
บ้านหนองผือ
ที่อยู่ : 130 หมู่ 5 บ้านหนองผือ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
10 คน.
10 คน.
0 คน.
0 คน.
นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์
เบอร์โทร : 0972042137
น.ส.อมรรัตนา หัตถะกิจ
เบอร์โทร : 0878674900
การจองสำเร็จ
2
6ZU7GNE2G7
บ้านโคกกลางวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโคกกลาง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
25 คน.
0 คน.
0 คน.
0 คน.
นายโชคชัย เรืองแหล่
เบอร์โทร : 0899423693
นายโชคชัย เรืองแหล่
เบอร์โทร : 0899423693
การจองสำเร็จ
3
3GX6Q2BLT7
น้ำพอง
ที่อยู่ : ถ.แก้วพรรณา ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
15 คน.
30 คน.
0 คน.
0 คน.
นายปรีชา จ่าสิงห์
เบอร์โทร : 0812613650
นายปฏิวัติ นามทองใบ
เบอร์โทร : 0833388400
การจองสำเร็จ
4
F7CV8YH1SR
โรงเรียนบ้านนายาง
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
0 คน.
0 คน.
36 คน.
0 คน.
นายชาญชัย ไชยคำภา
เบอร์โทร : 0807682357
นายอัมรินทร์ เพียเอีย
เบอร์โทร : 0901848216
การจองสำเร็จ
5
ZK95ZLXW5Z
บ้านนายาง
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
0 คน.
0 คน.
0 คน.
36 คน.
นายชาญชัย ไชยคำภา
เบอร์โทร : 0807682357
นายอัมรินทร์ เพียเอีย
เบอร์โทร : 0901848216
การจองสำเร็จ

ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม