ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
66DUNNC45J
บ้านหนองผือ
ที่อยู่ : 130 หมู่ 5 บ้านหนองผือ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
10 คน
10 คน
นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์
เบอร์โทร : 0972042137
น.ส.อมรรัตนา หัตถะกิจ
เบอร์โทร : 0878674900
การจองสำเร็จ
2
6ZU7GNE2G7
บ้านโคกกลางวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโคกกลาง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
25 คน
นายโชคชัย เรืองแหล่
เบอร์โทร : 0899423693
นายโชคชัย เรืองแหล่
เบอร์โทร : 0899423693
การจองสำเร็จ
3
3GX6Q2BLT7
น้ำพอง
ที่อยู่ : ถ.แก้วพรรณา ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
15 คน
30 คน
นายปรีชา จ่าสิงห์
เบอร์โทร : 0812613650
นายปฏิวัติ นามทองใบ
เบอร์โทร : 0833388400
การจองสำเร็จ
4
F7CV8YH1SR
โรงเรียนบ้านนายาง
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
36 คน
นายชาญชัย ไชยคำภา
เบอร์โทร : 0807682357
นายอัมรินทร์ เพียเอีย
เบอร์โทร : 0901848216
การจองสำเร็จ
5
ZK95ZLXW5Z
บ้านนายาง
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
36 คน
นายชาญชัย ไชยคำภา
เบอร์โทร : 0807682357
นายอัมรินทร์ เพียเอีย
เบอร์โทร : 0901848216
การจองสำเร็จ
6
SX4SMKFAFL
กุงเจริญพิทยาคม
ที่อยู่ : 181 ม.11 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
6 คน
6 คน
นายไสว ตราศรี
เบอร์โทร : 0819646837
นางสุภาพร ถำวาปี
เบอร์โทร : 0898427361
การจองสำเร็จ
7
USKVYVPDS1
บ้านวังเลาหัวฝาย
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220
3 คน
นายจันทร์ลอย สุรภีร์
เบอร์โทร : 0812615842
นางสาววิรัญชนา คติพงศานุวัตร
เบอร์โทร : 0821245755
การจองสำเร็จ
8
5MH3RPZXEQ
เมืองโพธิ์ชัย สพป.รอ.3
ที่อยู่ : บ้านขามเปี้ย ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
14 คน
นายศราวุฒิ บุระพวง
เบอร์โทร : 0819747369
นายโอสถ บุตรมารศรี
เบอร์โทร : 0895742256
การจองสำเร็จ
9
KJSY5MVJ64
โรงเรียนบ้านสตึก
ที่อยู่ : 444 โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
8 คน
นางพรรณี ชบา(รักษาการณ์)
เบอร์โทร : 0817257609
นางสาวตริตาภรณ์ สำแดง
เบอร์โทร : 0616608602
การจองสำเร็จ
10
ZCBG7GUC3R
โรงเรียนบ้านกุดเขียว ตบ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : บ้านกุดเขียว ตบ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
20 คน
นางศศิธร หน่ายครบุรี
เบอร์โทร : 0813891652
นางศศิธร หน่ายครบุรี
เบอร์โทร : 0813891652
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม