ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
KU7L3G1S5B
บ้านอูนโคก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
15 คน
นายศุภชัย โถบำรุง
เบอร์โทร : 0892781464
นายฉัฐชนะ ดอนลาดลี
เบอร์โทร : 0854467860
การจองสำเร็จ
2
DAV6HLSQ70
อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ : 13 หมู่ 3 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
9 คน
นายพงศ์พิสิษฐ์ นามเสาร์
เบอร์โทร : 0944943583
นางไพรวัลย์ สีพั่ว
เบอร์โทร : 0894164376
การจองสำเร็จ
3
DZ64BQTM8X
บ้านหนองแวง
ที่อยู่ : 102 ม.12 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
6 คน
นายไพโรจน์ เกิดวิชัย
เบอร์โทร : 0885828729
นายตาลเดี่ยว แอแดง
เบอร์โทร : 0885528676
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม