ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
JJH6YN53ZB
บ้านหนองยอโพนแพง
ที่อยู่ : ต.พระซอง อ.นาแก จ.นาแก จ.นครพนม 48130
9 คน
9 คน
นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน
เบอร์โทร : 0885631779
นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน
เบอร์โทร : 0885631779
การจองสำเร็จ
2
VLR84VFL1H
นิคมสร้างตนเองพิมาย2
ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
20 คน
นายวิเชียร ขุนภักดี
เบอร์โทร : 0935424384
นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์
เบอร์โทร : 0935424384
การจองสำเร็จ
3
CMW0GKT278
โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
ที่อยู่ : หมู่ 17. ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
4 คน
นายศาสตรา ปาสาบุตน
เบอร์โทร : 0898426649
นางอนุธิตา พรหมดี
เบอร์โทร : 0883014452
การจองสำเร็จ
4
KGLCCPW8QF
บ้านปรารถนาดี
ที่อยู่ : จ.บึงกาฬ
4 คน
นางสาวรินนา ราชชารี
เบอร์โทร : 0830595890
นางสาวสุพร ยอดจันทร์
เบอร์โทร : 0991714242
การจองสำเร็จ
5
ABAEUZTQMW
รร.อนุบาลศรีวิไล
ที่อยู่ : 76 ม.1
5 คน
ผอ.บุญทวี สาลี
เบอร์โทร : 0951684589
นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
เบอร์โทร : 0908581488
การจองสำเร็จ
6
BSV95G661E
บ้านโนนระเวียง
ที่อยู่ : ม.2 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา 30440
2 คน
นายบรรจบ บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810683922
นางชนากานต์ ภูริวัฒนสุข
เบอร์โทร : 0651163295
การจองสำเร็จ
7
FHREA3HSB0
โรงเรียนบ้านเมืองลีง
ที่อยู่ : หมู่1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหสัดสุรินทร์
7 คน
นายพิเชษฐ์ จินดาศรี
เบอร์โทร : 0980159310
นางสาวกรองแก้ว บุญเหลือ
เบอร์โทร : 0825100726
การจองสำเร็จ
8
HBXHFFN03T
นิคมสร้างตนเองพิมาย2
ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
10 คน
นายวิเชียร ขุนภักดี
เบอร์โทร : 0935424384
นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์
เบอร์โทร : 0935424384
การจองสำเร็จ
9
SCLLJKGW9N
นิคมสร้างตนเองพิมาย๒
ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
15 คน
นายวิเชียร ขุนภักดี
เบอร์โทร : 0935424384
นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์
เบอร์โทร : 0935424384
การจองสำเร็จ
10
W0RHKL1R3A
บ้านหนองดินดำ
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านหนองดินดำ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130
3 คน
นางชโรพร ผาดไทสง
เบอร์โทร : 0868680276
นายวิศรุต สิงห์นอก
เบอร์โทร : 0849976972
การจองสำเร็จ
11
TZH148A4LV
บ้านข่อย
ที่อยู่ : หมู่4ต.หนองหินอ.เมืองสรวงจ.ร้อยเอ็ด45220
12 คน
นายวิเชียร กันหาจันทร์
เบอร์โทร : 0935601717
นางกัลยา อวนศรี
เบอร์โทร : 0879490442
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม