ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
MPE9T03XY0
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ที่อยู่ : หมู่ที่ 11 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
22 คน
นายเจตน์ มงคลสวสดิ์
เบอร์โทร : 0819540671
นายดนตรี หล้าสีดา
เบอร์โทร : 0817393734
การจองสำเร็จ
2
KF713TQB3Q
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
ที่อยู่ : ต,กุดเพียขอม อ,ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
13 คน
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
เบอร์โทร : 0885605705
นายวิระ มีนา
เบอร์โทร : 0981439329
การจองสำเร็จ
3
CBU5URPHRH
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
ที่อยู่ : บ้านโคกสูง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
5 คน
นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว
เบอร์โทร : 0885862479
ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลวงศ์
เบอร์โทร : 0899471922
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม