ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YBF92KWG6Y
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
ที่อยู่ : หมู่ที่ 14 บ้านนาดี ต.นาหัวบ่อ จ.สกลนคร
8 คน
นายคมกฤษณ์ คนยัง
เบอร์โทร : 0817298726
นางเยาวลักษณ์ เสียงสนั่น
เบอร์โทร : 0898611191
การจองสำเร็จ
2
Q2AK74GPUN
บ้านทับไฮ
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
9 คน
9 คน
นางแสงเดือน ปากเมย
เบอร์โทร : 0922792871
นางแสงเดือน ปากเมย
เบอร์โทร : 0922792871
การจองสำเร็จ
3
MZ57PMFBJ2
บ้านหนองเหี่ย
ที่อยู่ : บ้านหนองเหี่ย ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
12 คน
นายสุริยา จันเหลือง
เบอร์โทร : 0639952565
นางสาวดารุณี คำมั่น
เบอร์โทร : 0910549359
การจองสำเร็จ
4
RYYAS54AAX
บ้านโคกสูงวิทยา
ที่อยู่ : บ้านโคกสูง หมู่ 8 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
9 คน
นายธนากร หลี่อินทร์
เบอร์โทร : 0877755592
นางสาวศิริพรรณวดี ดวงเข็ม
เบอร์โทร : 0964380983
การจองสำเร็จ
5
Q1DVL4EQKY
บ้านโคกสว่าง​
ที่อยู่ : 189​ หมู่​ที่​10​ ต.โคกสูง​ อ.อุบลรัตน์​ จ.ขอนแก่น​ 40250​
12 คน
นางกรรณิกา​ ซาหยอง
เบอร์โทร : 0945807519
น.ส.นฤมล​ สม​ปาน​
เบอร์โทร : 0983269198
การจองสำเร็จ
6
SHJGL3T4GM
โรงเรียนบ้านดอนไผ่
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
11 คน
นายวิรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
เบอร์โทร : 0885808931
นายวีระพล ศรีเชียงพิมพ์
เบอร์โทร : 0956613166
การจองสำเร็จ
7
S8F371PCNV
บ้านหว้านน้อย
ที่อยู่ : มุกดาหาร
11 คน
วินัย วะหาโล
เบอร์โทร : 0958213124
วินัย วะหาโล
เบอร์โทร : 0958213124
การจองสำเร็จ
8
DDSM69LP6E
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ที่อยู่ : ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
3 คน
นางสายพิน บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810649321
มาติกา รัตนประทุม
เบอร์โทร : 0869016887
การจองสำเร็จ
9
GXHFPU985B
บ้านกะพี้
ที่อยู่ : ม.6ต.ค้างพลูอ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
12 คน
นางสาวอรสา หะหารนอก
เบอร์โทร : 0945724328
นางอรจิรา เทียมขุนทด
เบอร์โทร : 0856343155
การจองสำเร็จ
10
2L0DAMQZPU
บ้านนางิ้วนาโพธิ์
ที่อยู่ : ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
5 คน
นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี
เบอร์โทร : 0935344202
นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี
เบอร์โทร : 0935344202
การจองสำเร็จ
11
A6EX9HQ4AF
โรงเรียนบ้านนาคู
ที่อยู่ : อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
12 คน
12 คน
นางวิภา สายรัตน์
เบอร์โทร : 0872170181
นายสุรพล พลนาคู
เบอร์โทร : 0899474135
การจองสำเร็จ
12
RPN3BFX94A
โรงเรียน​หนอง​ขาม​พิทยา​คม​
ที่อยู่ : ตำบลนาคำำ​อำเภอ​อุบลรัตน์​จังหวัด​ขอนแก่น​
5 คน
นายสมชัย​ รัตนมนตรี
เบอร์โทร : 0815937136
นายวิทยา​ สุทธิ​โพธิ์​
เบอร์โทร : 0965845228
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม