ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
AWA1RS29U5
รร.บ้านสายโท
ที่อยู่ : รร.บ้านสายโท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10 คน
นายมิตร ปุเลโต
เบอร์โทร : 0832451545
นายมิตร ปุเลโต
เบอร์โทร : 0832451545
การจองสำเร็จ
2
X4ZG8HCQXA
รร.บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
ที่อยู่ : รร.บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
14 คน
นายจำนงค์ อัปภัย
เบอร์โทร : 0860131957
นายจำนงค์ อัปภัย
เบอร์โทร : 0860131957
การจองสำเร็จ
3
7P5URB4M62
รร.อนุบาลกระสังข์
ที่อยู่ : รร.อนุบาลกระสังข์ อ.กระสังข์ จ.บุรีรัมย์
6 คน
นายสมชาย ไกรศุทธิกานต์
เบอร์โทร : 0818772878
นายสมชาย ไกรศุทธิกานต์
เบอร์โทร : 0818772878
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม