ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WYL5ZC8JVA
บ้านน้อยหนองหนาด
ที่อยู่ : หมู่ 21 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
15 คน
นายอภิรักษ์ หาญประชุม
เบอร์โทร : 0933829269
ศิริพร แคนหนอง
เบอร์โทร : 0935297436
การจองสำเร็จ
2
FTJH1G0C2H
โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
ที่อยู่ : 114 หมู่ 7 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
10 คน
นายประสาท แป้นนางรอง
เบอร์โทร : 0898493048
นางธิดาพรรณ สายรัมย์
เบอร์โทร : 0895789104
การจองสำเร็จ
3
WWTY472964
บ้านโนนค้อ
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านโนนค้อ ต.สะแก อ.สตึก จ.สุรินทร์ 31150
10 คน
นางประคองณัฐ แสนสนาม
เบอร์โทร : 0632398935
นางประคองณัฐ แสนสนาม
เบอร์โทร : 0632398935
การจองสำเร็จ
4
5P7ASR921Q
โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต1
ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
6 คน
นายสุพล แก้ววงษา
เบอร์โทร : 0823060923
นายเอกฉันท์ วันนา
เบอร์โทร : 0800075392
การจองสำเร็จ
5
C7T8QW6SHN
โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)
ที่อยู่ : อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
5 คน
นายไพฑูลย์ ยุงประโคน
เบอร์โทร : 0815795499
นายนันทยศ ยุงประโคน
เบอร์โทร : 0815795499
การจองสำเร็จ
6
4U4K3A6LL6
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
7 คน
7 คน
นายนาคพงษ์ จงกลาง
เบอร์โทร : 0892847587
นายนาคพงษ์ จงกลาง
เบอร์โทร : 0892847587
การจองสำเร็จ
7
RXQ4YEV6QD
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
ที่อยู่ : หมูู่ 3 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้ยเอ็ด 45140
20 คน
นายอุดม ศรีวงษา
เบอร์โทร : 0883401229
นายวงษ์วุฒิศักดิ์ แก้วสิงห์
เบอร์โทร : 0827417280
การจองสำเร็จ
8
7HKZAKSBXV
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
5 คน
นายพรสวรรค์ จิตปรีดา
เบอร์โทร : 0872337677
นางสาวสุทธิลักษณ์ กุตระแสง
เบอร์โทร : 0885723897
การจองสำเร็จ
9
DX0QTQVYVP
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านม่วงลาย ต. ม่วงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร 47000
10 คน
นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ
เบอร์โทร : 0817999448
นางพัฒนา กวานเจ้าจันทร์
เบอร์โทร : 0879449008
การจองสำเร็จ
10
T47Q55GHDD
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ที่อยู่ : อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์
6 คน
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์ อ่อนว่าที
เบอร์โทร : 0857612005
นายสมาน แรงประโคน
เบอร์โทร : 0892801902
การจองสำเร็จ
11
WW5JTC7W7P
บ้านหนองนาเลิศ
ที่อยู่ : ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร
10 คน
10 คน
นายสำราญ คำชมภู
เบอร์โทร : 0899374821
นางจารุวรรณ ดวงกลาง
เบอร์โทร : 0847985276
การจองสำเร็จ
12
2Z81K91J43
บ้านหนองจานใต้
ที่อยู่ : บ้านหนองจานใต้ ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
5 คน
6 คน
นายสุริยนต์ กัลยาณี
เบอร์โทร : 0610283413
ศรัญญา คมพยัคฆ์
เบอร์โทร : 0905596554
การจองสำเร็จ
13
ZG2YKGR6X0
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
ที่อยู่ : โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา หมู่ 11 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190 (สพป.ชัยภูมิ เขต 2)
5 คน
นางสุภาวรรณ สร้อยนาค (รกน.)
เบอร์โทร : 0856473063
นางสุมาลา เรืองศรี
เบอร์โทร : 0650819501
การจองสำเร็จ
14
NKUWBUJ22L
นาแกราษฎร์อำนวย
ที่อยู่ : หมู่ที่14 บ้านนาแก ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
9 คน
9 คน
นายวีรศักดิ์ ดอนสามารถ
เบอร์โทร : 0899444483
นางไอวริญย์ ภูสีเหลื่อม
เบอร์โทร : 0610933723
การจองสำเร็จ
15
FFL087FCTS
บ้านตาดโตน
ที่อยู่ : สพป.สกลนคร เขต 3
22 คน
นายนิยม เถายะบุตร
เบอร์โทร : 0983271255
นางสาวิตรี ไชยบุญตา
เบอร์โทร : 0933583200
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม