ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WYL5ZC8JVA
บ้านน้อยหนองหนาด
ที่อยู่ : หมู่ 21 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
15 คน
นายอภิรักษ์ หาญประชุม
เบอร์โทร : 0933829269
ศิริพร แคนหนอง
เบอร์โทร : 0935297436
การจองสำเร็จ
2
FTJH1G0C2H
โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
ที่อยู่ : 114 หมู่ 7 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
10 คน
นายประสาท แป้นนางรอง
เบอร์โทร : 0898493048
นางธิดาพรรณ สายรัมย์
เบอร์โทร : 0895789104
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม