ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
R0T6AGEVWK
บ้านโคกหนองบัว
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านโคกหนองบัว ตำบลวังปลาป้อม อำภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
นายสาคร สังวงศ์
เบอร์โทร : 0973028636
นางรัตนกาล สินทร
เบอร์โทร : 0655593416
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม