ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
GZAQX9X8HD
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
9 คน
นายมณีแสง นามอินทร์
เบอร์โทร : 0812653564
นางระนอง โข่พิมาย
เบอร์โทร : 0848333162
การจองสำเร็จ
2
4CV1YJCFFV
โรงเรียนบ้านพงสิม
ที่อยู่ : ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทัพทัน จังหวัดศรีสะเกษ
6 คน
นายชูชาติ ชัยวงศ์
เบอร์โทร : 0819772521
นางศุภรดา เพ็งแจ่ม
เบอร์โทร : 0872486286
การจองสำเร็จ
3
HT1ANDT3A4
โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง หมู่ที่ ๒ ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
6 คน
นางสาวทับทิม ยอดธรรม
เบอร์โทร : 0813211768
นางสาวทับทิม ยอดธรรม
เบอร์โทร : 0813211768
การจองสำเร็จ
4
H5AUZW4K3P
รร.บ้านขี้เหล็ก
ที่อยู่ : บ้านขี้เหล็ก ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
3 คน
นายปรีชา พุทธลา
เบอร์โทร : 0813203552
นางสาวอภิญญา กาลัยมะเณ
เบอร์โทร : 0642790363
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม