ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
RCKKFK690D
บ้านหัวนาคำ
ที่อยู่ : ม.4 ต. กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
20 คน
นางรัตนา พิมพร
เบอร์โทร : 0871462534
นางพรทิพย์ ยี่สารพัฒน์
เบอร์โทร : 0871462534
การจองสำเร็จ
2
UVF8VGVDMT
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
3 คน
นายประยูร นางสีคุณ
เบอร์โทร : 0810491000
นายธนารักษ์ มิตรนอก
เบอร์โทร : 0885401706
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม