ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LVVB0P5YUK
บ้านกอกวิทยา
ที่อยู่ : 204 ม.6 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
20 คน
20 คน
นายทองไทยแท้ ทองดีนอก
เบอร์โทร : 0820677621
นางสุภัตรา ทศานนท์
เบอร์โทร : 0872445938
การจองสำเร็จ
2
YK38M53FL8
บ้านหนองสองห้อง
ที่อยู่ : 100ม.1 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
3 คน
นายวิระยูร คำอุดม
เบอร์โทร : 0644172807
กรรณิกา คันสินธ์
เบอร์โทร : 0624490699
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม