ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LVVB0P5YUK
บ้านกอกวิทยา
ที่อยู่ : 204 ม.6 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
20 คน
20 คน
นายทองไทยแท้ ทองดีนอก
เบอร์โทร : 0820677621
นางสุภัตรา ทศานนท์
เบอร์โทร : 0872445938
การจองสำเร็จ
2
YK38M53FL8
บ้านหนองสองห้อง
ที่อยู่ : 100ม.1 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
3 คน
นายวิระยูร คำอุดม
เบอร์โทร : 0644172807
กรรณิกา คันสินธ์
เบอร์โทร : 0624490699
การจองสำเร็จ
3
7NH2YQKZTX
โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป.อด.เขต 1
ที่อยู่ : 446หมู่2 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี ต.อุดรธานี
10 คน
10 คน
นายสมบูรณ์ เป้งคำภา
เบอร์โทร : 0630354245
สุพรรณี พลแสง
เบอร์โทร : 0860041691
การจองสำเร็จ
4
GVWG8CYT8V
ชุมชนบัวบานสามัคคี
ที่อยู่ : 323 หมู่ 9 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
10 คน
นายสมชาย ขอสินกลาง
เบอร์โทร : 0810735897
นางสำราญ บุญสันเทียะ
เบอร์โทร : 0818785493
การจองสำเร็จ
5
2R0BSDXG46
ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
ที่อยู่ : 140ม3 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
7 คน
นายบุญธรรม พงศ์ชนะ
เบอร์โทร : 0610296458
น.ส.ภัทรารัตน์ สอนวงษ์แก้ว
เบอร์โทร : 0889914687
การจองสำเร็จ
6
PB9XEHPZ5T
บ้านหนองปรือน้อย
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
15 คน
นายสรวิชญ์ วิเศษ
เบอร์โทร : 0813846685
นายสรวิชญ์ วิเศษ
เบอร์โทร : 0813846685
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม