ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BAJVTCWGPQ
โรงเรียนบ้านโพนแพง
ที่อยู่ : ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบล
20 คน
ผอ.สุพรรณพร สิทธิแต้สกุล
เบอร์โทร : 0812669193
ผอ.สุพรรณพร สิทธิแต้สกุล
เบอร์โทร : 0812669193
การจองสำเร็จ
2
W6DTHYNQVA
โรงเรียนบ้านป่าบง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 19 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
6 คน
นายบุญเลี้ยง สุวรรณสนธิ์
เบอร์โทร : 0810607755
นางสาวอัจฉราภรณ์ โกสูงเนิน
เบอร์โทร : 0956722823
การจองสำเร็จ
3
ETQ3W4T8J2

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านบาก2 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
20 คน
นายสุรชัย กุลวงศ์
เบอร์โทร : 0956025679
ธนัยนันท์ โชติรักษวงศ์
เบอร์โทร : 0849742826
การจองสำเร็จ
4
AB42AAT4A5
บ้านหนองแสง
ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350
15 คน
15 คน
นายปฏิวัติ สมันต์ศรี
เบอร์โทร : 0833282515
นางสาววิมลรัตน์ ก้อนทอง
เบอร์โทร : 0633689772
การจองสำเร็จ
5
BT0ZKM9JAT
โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์
ที่อยู่ : ม.1 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
14 คน
14 คน
นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ
เบอร์โทร : 0817395152
นายธานินทร์ จันทำมา
เบอร์โทร : 0862303025
การจองสำเร็จ
6
A31YDB5YSL
โรงเรียนชุมชนดงเย็น
ที่อยู่ : อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
13 คน
13 คน
นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ
เบอร์โทร : 0648688849
นางลาวัลย์ คำสีลา
เบอร์โทร : 0648688849
การจองสำเร็จ
7
W98HL5ML1B
โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง ต.โนนสวรรค์ อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด
14 คน
นางกัลยาณี โชติขันธ์
เบอร์โทร : 0874904335
นางวัชรี สุขดาษ
เบอร์โทร : 0954241602
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม