ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
66S04SR3HG
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
10 คน
10 คน
นางนารอน ทับสกุล
เบอร์โทร : 0811473793
นางกาญจณี รัตนกุล
เบอร์โทร : 0992011331
การจองสำเร็จ
2
RTDN849Q55
บ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)
ที่อยู่ : สพป.ชัยภูมิ เขต 2
10 คน
นายนัฐพันธ์ แควภูเขึยว
เบอร์โทร : 0933290179
นางรุ่งอรุณ ฦๅกำลัง
เบอร์โทร : 0847925508
การจองสำเร็จ
3
3S1XDTLT2W
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
ที่อยู่ : 185 ม.8​ ต.โคกก่อง​ อ.เมือง​ จ.สกลนคร
10 คน
นายทวีเดช​ แสนชนม์
เบอร์โทร : 0879548788
นายเกียรติศักดิ์​ สร้อยเสนา
เบอร์โทร : 0821056209
การจองสำเร็จ
4
ABK1STL6VY
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านม่วงลาย ต. ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
10 คน
นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ
เบอร์โทร : 0817999448
นางพัฒนา กวานเจ้าจันทร์
เบอร์โทร : 0879449008
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม