ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
HE1GFLX7Z4
บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านเก่าน้อย ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
11 คน
นายวิเชียร ชากำนัน
เบอร์โทร : 043029945
นางศิริกาญจน์ ชินวิศวกร
เบอร์โทร : 0817992050
การจองสำเร็จ
2
XUEL0HJQJB
บ้านโนนสูง
ที่อยู่ : สพป.อุดรธานี เขต2
12 คน
เจียมจิต
เบอร์โทร : 0631567845
ผอ
เบอร์โทร : 0631567845
การจองสำเร็จ
3
ZN5X763ZHW
บ้านโพธิ์กอง
ที่อยู่ : ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
20 คน
นางมะลิ คูณสิน
เบอร์โทร : 0860423789
วาทินี
เบอร์โทร : 08624455300
การจองสำเร็จ
4
P77M9X74KU
โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
ที่อยู่ : บ้านไร่สุขสันต์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
15 คน
นายผจงภักดิ์ พ่อค้าช้าง
เบอร์โทร : 0642865133
นายยุทธพงษ์ พรหมศิริ
เบอร์โทร : 0990986789
การจองสำเร็จ
5
2GBEVZ4W6A
โรงเรียนบ้านโจด
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโจด หมู่ที่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
12 คน
นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา
เบอร์โทร : 0844799011
นางวันเพ็ญ แจ้งไพร
เบอร์โทร : 0898468103
การจองสำเร็จ
6
LA5CYPNPW7
โรงเรียนบ้านโจด
ที่อยู่ : หมู่ 4 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
12 คน
นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา
เบอร์โทร : 0844799011
นางวันเพ็ญ แจ้งไพร
เบอร์โทร : 0898468103
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม