ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LY6SE0DX8Q
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
6 คน
นายอนุชิต วรรณสุทธิ์
เบอร์โทร : 0817254901
นางสาวสิริษร ปรระสาร
เบอร์โทร : 0887261183
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม