ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
XBN0N2CJDQ
โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
4 คน
นายสุระพล พันธ์ดี
เบอร์โทร : 0811849964
นายสุระพล พันธ์ดี
เบอร์โทร : 0811849964
การจองสำเร็จ
2
HWAC6TCDHA
โรงเรียนบ้านบรบือ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านบรบือ ตำบล บรบือ อำเภอ บรบือ มหาสารคาม 44130
7 คน
นางกรรณิกา บุญมั่ง
เบอร์โทร : 0854663747
นางกรรณิกา บุญมั่ง
เบอร์โทร : 0854663747
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม