ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
1Z2HLWB7PQ
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ที่อยู่ : 90 ถ.สืบสหการ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
13 คน
นายธีระ คนชุม
เบอร์โทร : 0933249456
นางอำไพวรรณ วิเศษหมื่น
เบอร์โทร : 0898477956
การจองสำเร็จ
2
B0AGC1B8WU
มัญจาศึกษา
ที่อยู่ : 205 หมู่ 2 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
8 คน
ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง
เบอร์โทร : 0616146961
นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง
เบอร์โทร : 0616146961
การจองสำเร็จ
3
J9L53JM7QB
บ้านผไทรินทร์
ที่อยู่ : 54 หมู่ 18 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
6 คน
นายพิทักษ์ สมพร้อม
เบอร์โทร : 0848349395
นางสายทอง บุญที
เบอร์โทร : 0848349395
การจองสำเร็จ
4
U63DZG8PEH
บ้านโคกสำโรง
ที่อยู่ : บ้านโคกสำโรง หมู่ 6 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
44 คน
นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศ
เบอร์โทร : 0918292905
นางน้ำเพชร เฉลิม
เบอร์โทร : 0885956988
การจองสำเร็จ
5
VFB2DPQD14
มัญจาศึกษา
ที่อยู่ : 205 หมู่ 2 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
8 คน
ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง
เบอร์โทร : 0616146961
นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง
เบอร์โทร : 0616146961
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม