ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
C45B3CK9Q0
บ้านหลุ่งประดู่
ที่อยู่ : สพป.นครราชสีมา เขต 2
7 คน
น.ส.วิภาวดี ปัจจัยโก
เบอร์โทร : 0898446957
น.ส.วิภาวดี
เบอร์โทร : 0898446957
การจองสำเร็จ
2
XR7D21EP7Q
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า
ที่อยู่ : บ้านสงยาง ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
8 คน
8 คน
8 คน
นายชาญศักดิ์ ลาหาญ
เบอร์โทร : 0857392402
นายชาญศักดิ์ ลาหาญ
เบอร์โทร : 0857392402
การจองสำเร็จ
3
VE7VNCXQ3L
บ้านโนนระเวียง
ที่อยู่ : ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
11 คน
11 คน
นายบรรจบ บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810683922
นางปวริศา พิกุล
เบอร์โทร : 0903659265
การจองสำเร็จ
4
NV6JVN0EZK
โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
6 คน
นางสาวจันทร์เพ็ญ อรพล
เบอร์โทร : 0811351816
นางสุนิษา ทานะปัต
เบอร์โทร : 0892804828
การจองสำเร็จ
5
Y20YYY093W
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
5 คน
นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิต
เบอร์โทร : 0883402049
นายวทิพงศ์ ศรีสันต์
เบอร์โทร : 0893753552
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม