ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BR70QE5YCW
บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
ที่อยู่ : ม.๒ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
นายแกล้วกล้า ประชานันท์
เบอร์โทร : 0897989189
นางโชติกา คำน้อย
เบอร์โทร : 0645396544
การจองสำเร็จ
2
JNHPT3QEZY
โรงเรียน​อนุบาล​ศรีวิไล​
ที่อยู่ : 76 ต.ศรีวิไล​ อ.ศรีวิไล​ จ.บึงกาฬ​ 38210​
13 คน
13 คน
นายบุญทวี สาลี
เบอร์โทร : 0951684589
นางสาว​ฐาปนี มหิมา
เบอร์โทร : 0956649029
การจองสำเร็จ
3
185RKVF02S
บ้านโคกทุ่งน้อย
ที่อยู่ : 22 หมู่ที่10 ต.บ้านโคกทุ่งน้อย
30 คน
นายทองใบ ทองทรัพย์(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน)
เบอร์โทร : 0862417933
นางนุชนาท แก้วนพ
เบอร์โทร : 0879483873
การจองสำเร็จ
4
VZGAYKC4HY
หนองหานวิทยา
ที่อยู่ : โรงเรียนหนองหานวิทยา เลขที่ 601 หมู่ 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
10 คน
7 คน
10 คน
10 คน
นายธวัช บรรเลงรมย์
เบอร์โทร : 042261184
นายทิพากร จันทร์งาม
เบอร์โทร : 0986673069
การจองสำเร็จ
5
JK0B8BKJTF
บ้านกองโพน
ที่อยู่ : 141บ้านกองโพน ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170
5 คน
นายนิยม สุภาษร
เบอร์โทร : 0660752296
นายสิทธิชัย สมคำ
เบอร์โทร : 0625989059
การจองสำเร็จ
6
F56BKNYFP0
โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลกุดขาคีม อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์
10 คน
นายสมศักดิ์ ศรีโท
เบอร์โทร : 0913489558
นางสาวบุษยา สุตคาน
เบอร์โทร : 0881020246
การจองสำเร็จ
7
G3X3PKEXWT
ราษีไศล
ที่อยู่ : 14/41ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
27 คน
นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
เบอร์โทร : 0860319193
นายรังสรรค์ พลอาจ
เบอร์โทร : 0856113198
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม