ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
SU8T43XSDA
วัดบ้านเมืองโพธิ์
ที่อยู่ : 76 หมู่ 3 บ้านพูนสุข ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
6 คน
นางจารุวรรณ รุ่งศิริวงศ์ รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
เบอร์โทร : 0879568485
ณัฐกานต์ นักบุญ
เบอร์โทร : 0856319187
การจองสำเร็จ
2
T70V88XBJA
บ้านดงแถบ
ที่อยู่ : บ้านดงแถบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
10 คน
น.ส.ทัศนีย์ ทองเทพ
เบอร์โทร : 0817906937
น.ส.ทัศนีย์ ทองเทพ
เบอร์โทร : 0817906937
การจองสำเร็จ
3
QPNA447NWE
บ้านนาวังวังเวิน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
6 คน
นางธัญพิชชา ชารัมย์
เบอร์โทร : 0895692247
นางธัญพิชชา ชารัมย์
เบอร์โทร : 0895692247
การจองสำเร็จ
4
8ZJ3B8YT62
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ที่อยู่ : บ้านกลึง ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
12 คน
นายโกศล. พงษ์นิรันดร
เบอร์โทร : 0966737766
นางสาวอรุณรัตน์. ปลั่งกลาง
เบอร์โทร : 0918340329
การจองสำเร็จ
5
F6TYHNBY9F
บ้านท่าส้มโฮง
ที่อยู่ : อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
15 คน
15 คน
นายสัญญา ศรีบุญเรือง
เบอร์โทร : 0956587648
นางสาวภาวิณี ลัมนา
เบอร์โทร : 0857452900
การจองสำเร็จ
6
UNBQ8S53U8
โรงเรียนบ้านนางเลิศ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนางเลิศ หมู่ที่ 16 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
2 คน
14 คน
นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
เบอร์โทร : 0878590748
นางจำเนียร หันไชยุงวา
เบอร์โทร : 0834078084
การจองสำเร็จ
7
R8L0XMCYBJ
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต3
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านโนนเมือง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
10 คน
10 คน
นายบุญนำ เพชรล้ำ
เบอร์โทร : 0849601948
นายบุญนำ เพชรล้ำ
เบอร์โทร : 0849601948
การจองสำเร็จ
8
44YP1KV71S
บ้านเหล่าหมี
ที่อยู่ : หมู่2 ตำบลเหล่าหมี
5 คน
นายอนันต์ ปริปุรณะ
เบอร์โทร : 0817395480
นางวิภ่า คนหาญ
เบอร์โทร : 0848964248
การจองสำเร็จ
9
5XC2A9HEXH
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
ที่อยู่ : เลขที่ 143 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
5 คน
นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
เบอร์โทร : 0956169152
นางไพจิต นวดไธสง
เบอร์โทร : 0930622138
การจองสำเร็จ
10
FZS927W9JK
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ที่อยู่ : บ้านกลึง หมู่ 5 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
5 คน
นายโกศล. พงษ์นิรันดร
เบอร์โทร : 0946737766
นางสาวอรุณรัตน์. ปลั่งกลาง
เบอร์โทร : 0918340329
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม