ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
HK9JTMBQQY
บ้านนาเดื่อ
ที่อยู่ : 200 ม.11 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
11 คน
11 คน
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
การจองสำเร็จ
2
VP6E8A7624
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ที่อยู่ : 256 หมู่ 6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
20 คน
20 คน
นางสุนันท์ หลวงศรี
เบอร์โทร : 0973024975
นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
เบอร์โทร : 0818717803
การจองสำเร็จ
3
V9WZ3QUTKJ
บ้านบะไห
ที่อยู่ : บ้านบะไห หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
30 คน
30 คน
นายวิชิต สิทธิแต้สกุล
เบอร์โทร : 0973419129
นายวิสันต์ ทองล้วน
เบอร์โทร : 0810732308
การจองสำเร็จ
4
6NHLU73KKY
บ้านโนนสวาง
ที่อยู่ : รร.บ้านโนนสวาง ม.3 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
4 คน
นายสมพร ถิ่นปรุ
เบอร์โทร : 0862377799
นายศราวุฒิ หาญโสภา
เบอร์โทร : 0956685092
การจองสำเร็จ
5
QKA049CKGU
บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
ที่อยู่ : ม.2 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
6 คน
นายสมศักดิ์ วนวาที
เบอร์โทร : 0814707994
นางอวยพร สีหาอาจ
เบอร์โทร : 0853092844
การจองสำเร็จ
6
H8DZL89KTT
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.อุดร
2 คน
30 คน
นางสาวปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์
เบอร์โทร : 0981406963
นางลัดดา วิบูลย์ศิลป์
เบอร์โทร : 0885680112
การจองสำเร็จ
7
VLSY2K6GC1
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ที่อยู่ : ตำบลโคกสะอาด อำเภอเทือง อุดรธานี
25 คน
ปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์
เบอร์โทร : 0981406369
นางลัดดา วิบูลย์ศิลป์
เบอร์โทร : 0885680112
การจองสำเร็จ
8
7PXWW2BVXR
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
5 คน
นายภาณุวงศกรณ์ จรัสแสง
เบอร์โทร : 0929823985
นางอุษา คำศรี
เบอร์โทร : 0819669856
การจองสำเร็จ
9
GVQ71AC399
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
ที่อยู่ : ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
6 คน
นายเสน่ห์ วิเศษวงษา
เบอร์โทร : 0902614009
นางอุไร
เบอร์โทร : 0872205681
การจองสำเร็จ
10
7HZ1AWNGEC
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
5 คน
นายกัณหา โตสกุล
เบอร์โทร : 0851048699
นายนิพล ทองคำดี
เบอร์โทร : 0801706626
การจองสำเร็จ
11
1UQBJHRNYX
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
6 คน
นางวนิดา เครือไกรวรรณ
เบอร์โทร : 0982563820
นางวนิดา เครือไกรวรรณ
เบอร์โทร : 0982563820
การจองสำเร็จ
12
J2TPH3MKFS
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
7 คน
นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ
เบอร์โทร : 0817697549
นางวาสนา ไชยชำ
เบอร์โทร : 0819744562
การจองสำเร็จ
13
5VKE5UVSGY
ไค้นุ่นวิทยาพูน
ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
6 คน
นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
เบอร์โทร : 0887439285
นายธนวรรธน์ รัตนมูล
เบอร์โทร : 0910538701
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม