ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
HK9JTMBQQY
บ้านนาเดื่อ
ที่อยู่ : 200 ม.11 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
11 คน
11 คน
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
การจองสำเร็จ
2
P5750NH7MB
บ้านนาเดื่อ
ที่อยู่ : 200 ม.11 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
25 คน
25 คน
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
การจองสำเร็จ
3
VP6E8A7624
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ที่อยู่ : 256 หมู่ 6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
20 คน
20 คน
นางสุนันท์ หลวงศรี
เบอร์โทร : 0973024975
นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
เบอร์โทร : 0818717803
การจองสำเร็จ
4
VA835QGECA
อนุบาลหนองแสง
ที่อยู่ : หมู่9 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
8 คน
8 คน
นายไสว หมั่นเก็บ
เบอร์โทร : 0982056629
นางอนุทิน หรพูน
เบอร์โทร : 0850049814
การจองสำเร็จ
5
V9WZ3QUTKJ
บ้านบะไห
ที่อยู่ : บ้านบะไห หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
30 คน
30 คน
นายวิชิต สิทธิแต้สกุล
เบอร์โทร : 0973419129
นายวิสันต์ ทองล้วน
เบอร์โทร : 0810732308
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม