ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
MY9DSTV37D
บ้านเสือโก้ก
ที่อยู่ : เลขที่​ 66​ หมู่​ 4​ ต.เสือโก้ก​ อ.วาปีปทุม​ จ.มหาสารคาม
30 คน
30 คน
30 คน
นายพุทธา​ พลหาร​(รักษาการ)​
เบอร์โทร : 0652863058
นางสาวอรัญญากร​ เสตเตมิย์
เบอร์โทร : 0985902314
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม