ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
GE8PMYPTPE
บ้านชาดฝางหัวเรือ
ที่อยู่ : 163 ม.2 บ้านชาดใหญ่ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
45 คน
45 คน
45 คน
15 คน
นายชูสง่า นัยวัฒน์
เบอร์โทร : 0973270322
นางหนูลักษณ์ ใจดี
เบอร์โทร : 0898627097
การจองสำเร็จ
2
Z8QEEZ4052
บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
ที่อยู่ : ม.6 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
5 คน
5 คน
5 คน
10 คน
นายอนุราช ลิลากุด
เบอร์โทร : 0935607772
นายภูธร ก้านจักร
เบอร์โทร : 0801957665
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม