ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CRRAVQCGKH
บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ที่อยู่ : ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สพป.ขก.5
8 คน
นายอนันตวิทย์ พุทธา
เบอร์โทร : 0862424454
ครูวิภาดา ธรรมวงษา
เบอร์โทร : 0897139543
การจองสำเร็จ
2
3RJZ09A2XH
ถ้ำปลาวิทยายน
ที่อยู่ : อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
9 คน
นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์
เบอร์โทร : 0899425524
นางสุภาวดี วรรัตน์
เบอร์โทร : 0899425524
การจองสำเร็จ
3
XHHX5Z68G8
โรงเรียนบ้านโพนก่อ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโพนก่อ ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
8 คน
นายวิบูรณ์ สิงห์คราม
เบอร์โทร : 0879827086
นายวิบูรณ์ สิงห์คราม
เบอร์โทร : 0879827086
การจองสำเร็จ
4
MJWNJZMZLE
บ้านนางิ้ว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านนางิ้ว ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
12 คน
นางลักษณาศิริ คำภูแก้ว
เบอร์โทร : 0870495242
นางลักษณาศิริ คำภูแก้ว
เบอร์โทร : 0870495242
การจองสำเร็จ
5
C6SNHEUU11
บ้านกำพี้เหล่าเจริญศืลป์
ที่อยู่ : 69หมู่ 12 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
11 คน
นายศาสตรา วาเสนัง
เบอร์โทร : 0985868662
นางสาวเปรมสิณี ช่างยา
เบอร์โทร : 0879514146
การจองสำเร็จ
6
29SL3MYTTA
โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ
ที่อยู่ : บ้านนากุง หมู่ 10 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
10 คน
นายฉลอง สูญราช
เบอร์โทร : 0817499850
นางรัชนีวรรณ ดาววัน
เบอร์โทร : 0981014743
การจองสำเร็จ
7
0X4YGJ080A
บ้านวังแท่น
ที่อยู่ : ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
8 คน
นางวนาไพร ยอดพุทธ
เบอร์โทร : 0862210032
ทิชากร
เบอร์โทร : 0969096065
การจองสำเร็จ
8
7VNF815REB
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ที่อยู่ : บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
13 คน
8 คน
นายประชา แสนเย็น
เบอร์โทร : 0872362315
นางสาวเปรมฤดี สุพรรณฝ่าย
เบอร์โทร : 0973191871
การจองสำเร็จ
9
EB1K94GP4X
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต. วังยาว อ. โกสุมพิสัย จฬมหาสารคาม 44140
9 คน
9 คน
นายนิคม ไวบรรเทา
เบอร์โทร : 0862343389
นางนุกุล นาลาดทา
เบอร์โทร : 0862265602
การจองสำเร็จ
10
ENJZ1R3RYH
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
4 คน
นางโสภา ชนะบุญ
เบอร์โทร : 0854542860
นายศิรสิทธิ์ นามตะ
เบอร์โทร : 0908523766
การจองสำเร็จ
11
MPFAVE1SV3
บ้านตะโกบำรุง
ที่อยู่ : 115 หมู่ที่ 1 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
8 คน
นางธัญนันท์ ศกุนตนาด
เบอร์โทร : 0942636287
นางสาวสุมาลี ขันผง
เบอร์โทร : 0981978212
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม