ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
7ACYKZRAC5
ร.ร.บ้านเทพประทาน
ที่อยู่ : ร.ร.บ้านเทพประทาน
20 คน
20 คน
20 คน
นายประดิษฐ์ อำไพ
เบอร์โทร : 0856838089
นายประดิษฐ์ อำไพ
เบอร์โทร : 0856838089
การจองสำเร็จ
2
C7NRAKPJUD
บ้านหนองฮาง
ที่อยู่ : บ้านหนองฮาง หมู่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
10 คน
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
เบอร์โทร : 0980977387
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
เบอร์โทร : 0980977387
การจองสำเร็จ
3
HZZ9WP4P3Q
โรงเรียนบ้านนาคำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนาคำ ต.หายโศก อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
10 คน
10 คน
นางสาวสุธาทิพย์ นิยม
เบอร์โทร : 0910644542
นางสาวสุธาทิพย์ นิยม
เบอร์โทร : 0910644542
การจองสำเร็จ
4
HCK7QCW6ZH
บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ที่อยู่ : ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สพป.ขก.5
8 คน
นายอนันตวิทย์ พุทธา
เบอร์โทร : 0862424454
ครูวิภาดา ธรรมวงษา
เบอร์โทร : 0897139543
การจองสำเร็จ
5
MBZFVHWTC9
บ้านหนองฮาง
ที่อยู่ : บ้านหนองฮาง หมู่ 9 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
2 คน
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
เบอร์โทร : 0980977387
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
เบอร์โทร : 0980977387
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม