ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
6RTWYEANE6
โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา
ที่อยู่ : หมู่. 3. ต.พลสงคราม. อ.โนนสูง. จ.นครราชสีมา
7 คน
ว่าที่ร.ต.วีระพล. คัทนศรี
เบอร์โทร : 0898448122
นางสาวธัญญรัตน์. ชาเกาะ
เบอร์โทร : 0898448122
การจองสำเร็จ
2
HZR8NKQ7RA
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
ที่อยู่ : ม.11 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
9 คน
สิบตรีบุญจร บุราคร
เบอร์โทร : 0862502071
นางสาวสุพัตรา. สุธาอรรถ
เบอร์โทร : 0849202900
การจองสำเร็จ
3
0R7M0GQSMV
ยูเนสโกสัมมนา
ที่อยู่ : โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
4 คน
นายจรูญกิจ ทองแสน
เบอร์โทร : 0611313492
นางสาวณัฐกานต์ ชัยจันทร์
เบอร์โทร : 0966373347
การจองสำเร็จ
4
0A420SU1PF
โรงเรียนบ้านท่าเสียว
ที่อยู่ : ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
4 คน
นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม
เบอร์โทร : 0862187298
นางอโนชา เวียงอินทร์
เบอร์โทร : 0854631043
การจองสำเร็จ
5
2VJS4V2N5V
โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
ที่อยู่ : 157 ม.2 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
4 คน
นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง
เบอร์โทร : 0833861258
นายกฤษดา บูชาพันธ์
เบอร์โทร : 0985520256
การจองสำเร็จ
6
FDPA36N7DC
ยูเนสโกสัมมนา
ที่อยู่ : โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
4 คน
นายจรูญ กิจทองแสน
เบอร์โทร : 0611313492
นางสาวณัฐกานต์ ชัยจันทร์
เบอร์โทร : 0855215364
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม