ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WM2MBRNSWM
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
ที่อยู่ : บ้านหนองผือ. ตำบลนาใน. อำเภอพรรณานิคม. จังหวัดสกลนคร. 47130
10 คน
นายวีระศักดิ์. นาคะอินทร์
เบอร์โทร : 0862288451
นางกิ่งดาว ชินบุตร
เบอร์โทร : 0931063546
การจองสำเร็จ
2
TSXW3Z4RFJ
บ้านยางกะเดา
ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
11 คน
นายกำพล กิ่งชา
เบอร์โทร : 0814702912
นางอาภรณ์ คำชุมภู
เบอร์โทร : 0810720165
การจองสำเร็จ
3
8CH1T56F85
บ้านตาโกน
ที่อยู่ : หมู่1 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
10 คน
9 คน
11 คน
11 คน
นางสาววิชชุตา ไชยราช
เบอร์โทร : 0643133987
นางสาวสุกาญดา ผิวงาม
เบอร์โทร : 0942948109
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม