ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LH2GV0JV6L
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
15 คน
15 คน
ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
เบอร์โทร : 0655304518
นายคมสันต์ แสงงาม
เบอร์โทร : 0931015242
การจองสำเร็จ
2
0W4BHC7V5T
บ้านกระเดื่อง
ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
12 คน
นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
เบอร์โทร : 0905798752
นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้ว
เบอร์โทร : 0833576506
การจองสำเร็จ
3
6UTW7QNPT5
บ้านขามเฒ่า
ที่อยู่ : บ้านขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
12 คน
12 คน
นายวิรัตน์ อุทาทิพย์
เบอร์โทร : 0878607419
นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะ
เบอร์โทร : 0878607419
การจองสำเร็จ
4
JKTWWMNZE8
บ้านปวงตึก
ที่อยู่ : บ้านปวงตึก
13 คน
นายถาวร มีแสวง
เบอร์โทร : 637706886
นายวัฒนสิทธิ์ วันทุมมา
เบอร์โทร : 874443298
การจองสำเร็จ
5
4KLZQN8BZK
โรงเรียนบ้านวังรางน้อย
ที่อยู่ : ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
8 คน
ผอ.คณิต เจียรกลาง
เบอร์โทร : 0813823903
วธัญภัสชร์ เชื่อมกลาง
เบอร์โทร : 0938965495
การจองสำเร็จ
6
3V1S8YJ740
โรงเรียนครบุรีวิทยา
ที่อยู่ : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
20 คน
นายเกษม มารครบุรี
เบอร์โทร : 0644435999
นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพ
เบอร์โทร : 0958844669
การจองสำเร็จ
7
F707XCYQWX
โรงเรียนบ้านสระบัว
ที่อยู่ : ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
10 คน
นางวรกมล ปัตตาเนย์
เบอร์โทร : 0951979605
นางวรกมล ปัตตาเนย์
เบอร์โทร : 0951979605
การจองสำเร็จ
8
TWV2VB3EGS
โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี 41150
12 คน
12 คน
นายพนม หาญกล้า
เบอร์โทร : 042219868
นายพนม หาญกล้า
เบอร์โทร : 042219868
การจองสำเร็จ
9
A41E5TFFRP
โรงเรียนบ้านดงยาง
ที่อยู่ : ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
10 คน
10 คน
10 คน
นายนรเศรษฐ์ ถาบุตร
เบอร์โทร : 0946294973
นางระณัณ มินพิมาย
เบอร์โทร : 0946294973
การจองสำเร็จ
10
YPNVJBVGT1
บ้านกุดรัง
ที่อยู่ : บ้านดอนโมง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
26 คน
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
เบอร์โทร : 043728258
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
เบอร์โทร : 043728258
การจองสำเร็จ
11
92SC4DMRH4
โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง
ที่อยู่ : 112 หมู่ 7 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
5 คน
นายอำนาจ สารีแก้ว
เบอร์โทร : 0821156373
นายอำนาจ สารีแก้ว
เบอร์โทร : 0821156373
การจองสำเร็จ
12
RY6M0BA95N
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านห้วยยาง ต.โนนเพิ่ม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
12 คน
นายสมพร เต็มแสง
เบอร์โทร : 0893966610
นายสมพร เต็มแสง
เบอร์โทร : 0893966610
การจองสำเร็จ
13
3SN63LXARZ
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
ที่อยู่ : จ.นครราชสีมา
35 คน
35 คน
ผอ.อภิลักษณ์ จงไธสง
เบอร์โทร : 0810651860
รองฯ ปภัสรา
เบอร์โทร : 0945363545
การจองสำเร็จ
14
0A3KLY197W
ครบุรีวิทยา
ที่อยู่ : อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
20 คน
นายเกษม มาครบุรี
เบอร์โทร : 0644435999
นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพ
เบอร์โทร : 0958844669
การจองสำเร็จ
15
KR46Z412ST
ครบุรีวิทยา
ที่อยู่ : อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
20 คน
นายเกษม มาครบุรี
เบอร์โทร : 0644435999
นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพ
เบอร์โทร : 0958844669
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม