ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LH2GV0JV6L
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
15 คน
15 คน
ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
เบอร์โทร : 0655304518
นายคมสันต์ แสงงาม
เบอร์โทร : 0931015242
การจองสำเร็จ
2
0W4BHC7V5T
บ้านกระเดื่อง
ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
12 คน
นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
เบอร์โทร : 0905798752
นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้ว
เบอร์โทร : 0833576506
การจองสำเร็จ
3
6UTW7QNPT5
บ้านขามเฒ่า
ที่อยู่ : บ้านขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
12 คน
12 คน
นายวิรัตน์ อุทาทิพย์
เบอร์โทร : 0878607419
นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะ
เบอร์โทร : 0878607419
การจองสำเร็จ
4
JKTWWMNZE8
บ้านปวงตึก
ที่อยู่ : บ้านปวงตึก
13 คน
นายถาวร มีแสวง
เบอร์โทร : 637706886
นายวัฒนสิทธิ์ วันทุมมา
เบอร์โทร : 874443298
การจองสำเร็จ
5
4KLZQN8BZK
โรงเรียนบ้านวังรางน้อย
ที่อยู่ : ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
8 คน
ผอ.คณิต เจียรกลาง
เบอร์โทร : 0813823903
วธัญภัสชร์ เชื่อมกลาง
เบอร์โทร : 0938965495
การจองสำเร็จ
6
3V1S8YJ740
โรงเรียนครบุรีวิทยา
ที่อยู่ : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
20 คน
นายเกษม มารครบุรี
เบอร์โทร : 0644435999
นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพ
เบอร์โทร : 0958844669
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม