ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WKT8ECM9BC
ชุมชนบ้านปากสวย
ที่อยู่ : หมู่ที่ 14 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
10 คน
10 คน
นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
เบอร์โทร : 0872316067
นางสาวสุจริต แสงสุวรรณ์
เบอร์โทร : 0872361787
การจองสำเร็จ
2
NETTQVR7RR
น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุถัมภ์)
ที่อยู่ : บ้านโนนสวรรค์ ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
11 คน
10 คน
10 คน
11 คน
นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร
เบอร์โทร : 0857451326
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
เบอร์โทร : 0910568159
การจองสำเร็จ
3
U83APL3SJ7
โรงเรียนบ้านตูม
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านตูมกลาง ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
9 คน
นายสุขสันต์ เหล่าเรือง
เบอร์โทร : 0942767770
นางอัปสร ผ่านชมภู
เบอร์โทร : 0818722008
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม