ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
C3ZJ6GMG3E
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
ที่อยู่ : บ้านนาดอกไม้ หมู่ 6 ตำบล บงใต้ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
12 คน
12 คน
นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย
เบอร์โทร : 0979396519
นายบันลือ ใบภักดี
เบอร์โทร : 0933276118
การจองสำเร็จ
2
SA2LHPME7C
โรงเรียนบ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ที่อยู่ : 271 หมู่ 5 ตำบลโฑธิ์ใหญ่ อำเภอวารืนชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
8 คน
นางสุดาวรรณ ไขแสง
เบอร์โทร : 0819558579
นางเพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน์
เบอร์โทร : 0909492790
การจองสำเร็จ
3
4P8KHHGRDM
ผาอินทร์แปลงวิทยา
ที่อยู่ : 29หมู่13 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
17 คน
17 คน
นายดิเรก ศรีโยธา
เบอร์โทร : 0899438358
นางธนภรณ์ ภูดีทิพย์
เบอร์โทร : 0849561313
การจองสำเร็จ
4
LKBWR0V4HC
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
7 คน
นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ
เบอร์โทร : 0817697549
นางวาสนา ไชยชำ
เบอร์โทร : 0819744562
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม