ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8D71NZYN4G
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.สร้างก่อ องกุดจับ จ.อุดรธานี 41250 สังกัดสพป.อุดรธานีเขต4
20 คน
20 คน
20 คน
20 คน
นายศุภชัย วงษา
เบอร์โทร : 0828421539
นางณัฐธยาน์ การะหว้า
เบอร์โทร : 0879535620
การจองสำเร็จ
2
EZE9MSZ70U
โรงเรียนวัดบ้านสนวน
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
20 คน
20 คน
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
เบอร์โทร : 0819665480
นางอธิษฐาน สร้อยศิริกุล
เบอร์โทร : 0867199133
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม